Ylikansallinen terveysjätti kantaa verot ulkomaille

Tällainen otsikko takaa yleensä klikkauksia. Kenties tunteita herättävä ja ajankohtainen konteksti, alan yritysten historia verokeskustelun keskiössä tai täräyttävä ilmaisutyyli saivat sinutkin klikkaamaan. Tuskin kuitenkaan yllätyit – otsikko todennäköisesti vahvisti jo aiempaa mielikuvaasi sote-alan yrityksistä ja niiden toiminnasta. Välittynyt mielikuva on piirtynyt menneiden tapahtumien, median ja poliittisen retoriikan kautta vuosien kuluessa.

Mikään ei otsikossa kuitenkaan pidä paikkaansa.

Mielikuvien vallatessa alaa totuuden jälkeiseksikin kutsutussa ajassa on kuitenkin tärkeää palauttaa mieleen myös tämän päivän tosiasiat.

 Ylikansallinen terveysjätti

Sosiaali ja terveydenhuollon alan yrityksiin viitataan usein ylikansallisina tai globaaleina jättiyrityksinä.

Totuus on kuitenkin toinen. Paitsi palvelutyön luonne, myös kunkin maan sosiaali- ja terveydenhuollon sääntely ja järjestelmän ominaispiirteet sitovat alan yrityksiä poikkeuksellisen vahvasti Suomeen.

Alan suurimmat yritykset ovat Mehiläinen, Attendo, Pihlajalinna ja Terveystalo. Näistä toimintaa ulkomailla on ainoastaan eri pohjoismaissa toimivalla Attendolla, jonka emoyhtiö on ruotsalainen pörssilistattu yhtiö. Kaikkien muiden alan suurimpien toimijoiden toiminta rajautuu Suomeen. On toki totta, että monen sote-alan yrityksen, myös Mehiläisen, omistajina on kansainvälisiä sijoittajia. Tämä ei kuitenkaan tee yrityksestä tai sen toiminnasta kansainvälistä, eikä liene myöskään huono asia. Pääomasijoitusten ja omistajien aktiivisen panoksen kautta yritykset sote-alalla ovat investoineet, kasvaneet ja lisänneet työpaikkoja Suomeen.

Sote-alan suomalaiset toimijat eivät siis ole kansainvälisiä, saatikka globaaleja, yrityksiä.

Entäpä sitten yritysten koko ja toimialan rakenne?

Vertailu ja arvioinnin tekeminen ei ole aivan yksioikoista, sillä toimialan määritelmä ei ole tarkkarajaista. Kuitenkin julkisten rekistereiden mukaan esimerkiksi terveydenhuollon toimialalla toimii yli 15 000 yritystä. Alan liikevaihdosta ja henkilöstöstä lähes puolet työskentelee alle kymmenen työntekijän mikroyrityksissä. Alan suuria, yli 250 henkeä työllistäviä, yrityksiä on hieman toista kymmentä ja niiden osuus toimialan liikevaihdosta ja henkilöstöstä on noin kolmannes.

Terveyspalveluala on siis erittäin pk-yritysvaltainen.

 Kantaa veroeurot ulkomaille

Usein sosiaali- ja terveydenhuollon alan yrityksillä epäillään tai syytetään verojen maksamatta jättämisestä tai rahojen kantamisesta kansainvälisten pääomasijoittajien taskuun. Väite heitetään ilmoille usein viitaten vanhoihin rahoitusjärjestelyihin ja näitä koskeviin uutisiin, perehtymättä tämän päivän tilanteeseen.

Ulkomaisten pääomasijoittajien omistamat yritykset eivät ensinnäkään juuri koskaan maksa osinkoja tai muutenkaan tulostaan ulos yrityksestä. Alan yritykset myös maksavat verot asianmukaisesti Suomeen ja ovat kunnostautuneet vuosien varrella myös vero- ja taloustietojen ja yhteiskuntavastuun  julkisessa raportoinnissa. Avoimuus on meille tärkeä arvo.

 Loppukaneetti

Sote-keskustelu on usein intohimoista ja kiivastakin. Tämä on hienoa ja kuvastaa sitä, miten valtavan tärkeästä hyvinvointiyhteiskuntamme peruspilarista sote-palveluissa on kyse. Intohimoisessakin keskustelussa toivoisi kuitenkin faktojen voittavan mielikuvat.

Toinen tärkeä elementti sote-keskusteluun olisi terve kyseenalaistaminen ja asioiden miettiminen uudelleen. Uudesta näkökulmasta sote-palveluita koskevaa keskustelua voisikin lähestyä kysymyksellä: Kenen kannalta huono asia olisi, jos suomalaiset sote-yritykset kasvaisivat kansainvälisiksi jättiyrityksiksi?

Leave a Comment