Vihreät johtavaksi vasemmistopuolueeksi

Ylen puoluekannatusmittaus näytti, että kolme suurinta puoluetta lähtevät käytännössä tasatilanteesta tämän viikon kuntavaaleihin. Kilpailu suurimman puolueen paikasta käydään kokoomuksen, demareiden ja keskustan välillä.

Ylen perinteisen gallupin lisäksi viikolla julkaistiin myös toinen mielenkiintoinen puoluekannatustutkimus. Valtion Nuorisoneuvosto on nyt toista kertaa toteuttanut puoluekannatusmittauksen nuorille. Siinä alle kolmekymppisiltä äänestysikäisiltä on kysytty, mitä puoluetta he äänestäisivät kuntavaaleissa.

Kolmen kärki poikkeaa perinteisistä Ylen ja HS:n mittauksista. Nuorten keskuudessa vihreät ovat suuri puolue. Demarit puolestaan putoavat keskisuuren puolueen asemaan reilun kahdeksan prosentin kannatuksellaan.

Edellisen kerran nuorisokannatuskysely toteutettiin viime kesänä. Ratkaisevasti merkitseviä muutoksia tähän maaliskuun kyselyyn verrattuna on vasemmistoliiton reipas lasku ja vihreiden mojova nousu. Näyttäisi siis siltä, että vihreät on vahvistunut ennen kaikkea reilusti vasemmalla olevien nuorten kannatuksella.

Tämä tukee hyvin nuorten puoluekartan isoa kuvaa. Siinä vihreät ovat johtava vasemmistopuolue, kokoomus keskustasta oikealle olevien nuorten valinta ja keskusta maakuntapuolue, jolle löytyy tukea perinteisen poliittisen arvokartan eri laidoilta.

Kun kaupungistuminen vahvistuu entisestään ja erityisesti yhä useampi nuori muuttaa pysyvästi maakuntien keskuskaupunkeihin tai pääkaupunkiseudulle näyttää poliittisen kentän jännite muodostuvan kokoomuksen ja vihreiden välille.

Kamppailussa ratkaiseva kysymys eivät ole politiikan jaetuksi valtavirraksi muuttuneet ympäristökysymykset, vaan painotukset vasemmistolaisen ja keskusta-oikeistolaisen ajatusmallin välillä. Erityisesti tämä valinta korostuu vapausajatteluun nojaavilla äänestäjillä. Nuoren vasemmisto-liberaalin luonteva valinta on vihreät, kun taas oikeisto-liberaalin kokoomus.

Tähän uudenlaiseen asetelmaan on totuttava myös kokoomuksen. Asetelmassa ei kuitenkaan pärjätä vuosikymmeniä toimineilla perinteisillä resepteillä. Toisin kuin demarit, vihreät pyrkivät usein kieltämään sijoittumisensa vasemmalle ja kohottamaan itsensä vasemmisto-oikeisto-jaon yläpuolelle. Vihreiden vasemmistolaisuus on kyettävä tekemään näkyväksi.

Se kuinka nopeasti murros puoluekartassa tapahtuu riippuu merkittävästi nuorten aktivoitumisessa vaaleissa. Viime kuntavaaleissa alle 25-vuotiaista äänesti alle kolmannes, kun taas 55-69-vuotiaiden ikäryhmässä aktiivisuus oli 72 prosenttia. Nuorisoneuvoston gallupissa jopa 68 prosenttia nuorista kertoi aikovansa äänestää. Jos tämä toteutuisi, olisi sillä merkittävä vaikutus puolueiden voimasuhteisiin.

Leave a Comment