Vastakkainasettelun aika ei mennyt ohi

Väittämä, jonka mukaan on lottovoitto syntyä Suomeen, on hinkattu kliseeksi jo vuosikaudet sitten. En muista, kuka lausumaa ensimmäisenä käytti, mutta olihan se mainio tapa kiteyttää, miten erityislaatuinen on vauras, turvallinen ja demokraattinen sivistysvaltio.

Todennäköisyys syntyä tai päätyä suomalaiseksi on muuten suurin piirtein yhtä suuri kuin saada yhdellä ostetulla lottorivillä viisi oikein. Ihan täysosumasta ei siis ole kyse, mutta lottoajat tietävät, ettei vitonenkaan kovin helposti osu kohdalle.

Lottovoitto-imagoa pitävät nykyisin esillä erilaiset kansainväliset laatuvertailut, joissa pohjoismaat ja nimenomaan Suomi lähes säännönmukaisesti esitetään maailman parhaina maina. Viime viikolla silmiini osui World Economic Forumin julkaisema kartta demokratian tilasta eri puolilla maailmaa. Siitä kävi ilmi, että alle viisi prosenttia maailman väestöstä elää vahvasti demokraattisissa yhteiskunnissa. Me kuulumme tähän pieneen vähemmistöön.

Aito demokratia ei ole arpajaisvoitto. Se on kansalaisten ja heidän valitsemiensa päättäjien aikaansaannos. Viime aikojen tapahtumat eri puolilla maailmaa antavat aiheen arvioida, että tie demokratiaan on pitempi kuin siitä pois.

Kansanvallan keskeinen elementti on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Suomalaisilla sen käyttöön on jälleen tilaisuus muutaman viikon kuluttua ja edessä olevalla noin parin vuoden jaksolla ainakin neljästi. Asiantuntijoiden odotukset äänestysaktiivisuudesta näyttävät pessimistisiltä. Yhtenä syynä tähän pidetään ratkaisuaan odottavien asioiden monimutkaisuutta ja puolueiden niitä koskevien kantojen epäselvyyttä. Prosessikaaviot ja himmelit innostavat aika harvoja.

Johtopäätös, jonka mukaan arvot nousevat yksityiskohtien edelle äänestyspäätöstä tehtäessä, onkin ilmeisen oikea. Helsingin Sanomat julkaisi 11.3.2017 vaalikonevastausten perusteella tehdyn graafisen yhteenvedon eri puolueiden ehdokkaiden sijoittumisesta poliittisella arvokartalla. Se päihittää havainnollisuudessa kaikki menneet ja tulevat vaalitentit.

Yhdellä silmäyksellä voi esimerkiksi nähdä, että vasemmisto on paljon enemmän kuin SDP:n ja Vasemmistoliiton summa. Vihreät sijoittuu selkeästi osaksi vasemmistoa. HS:n grafiikassa sitä ei oikeastaan erota Vasemmistoliitosta mikään. Olisiko Suomessakin – kuten Ruotsissa – jo aika lukea Vihreät osaksi vasemmistorintamaa? Esimerkiksi Helsingin kunnallispolitiikassa noin on useassa tapauksessa ollut jo pitkään.

Harvoin on niin hieno vaalilause osoittautunut niin vääräksi kuin kuuluisa ”Vastakkainasettelun aika on ohi”. Syy ei tietenkään ole lausujan, vaan niiden, jotka hyötyvät siitä, että nykyisessä mediaympäristössä jokaisen todellisen tai kuvitellun aikomuksen kiivas vastustaminen saa enemmän huomiota ja suosiota kuin sen kannattaminen. Julkisuuden lellikiksi nousee taivastelemalla ongelmia, ei yrittämällä etsiä niihin ratkaisua.

Jotain ironiaa voisi nähdä siinäkin, että tässä vastakkainasettelun maassa on vain yksi laajaa luottamusta nauttiva poliitikko: Hän, joka sanoi, että vastakkainasettelun aika on ohi.

Leave a Comment