Valinnanvapaus on suomalaisen etu

Hallitus on tehnyt ratkaisun sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden yksityiskohdista.

Ratkaisun pohjalta tehty paketti lähetetään seuraavaksi lausunnoille. Esitystä on valmisteltu pitkään ja nyt eri tahot pääsevät sitä kommentoimaan.

Olen tyytyväinen esitykseen. Me kokoomuksessa olemme pitäneet aidon valinnanvapauden tarjoamista yhtenä tärkeimmistä asioista koko sote- ja maakuntauudistuksessa. Tässä onnistuttiin. Valinnanvapauslainsäädäntö tuo suomalaisille mahdollisuuden valita palveluntuottajansa omaan elämäntilanteeseen soveltuvasti.

Valinnanvapauden periaate on koko hyvinvointipalveluitten järjestelmää mullistava. Hallituksen nyt sorvaama ratkaisu tarjoaa suomalaisille jopa nelinkertaisen mahdollisuuden valita palvelutuottajansa, koska sote-keskuksen valinnan lisäksi käytössä on maksuseteli, henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli soveltuvin osin muissa kuin suoran valinnan palveluissa.

Kyseessä on laaja uudistus ja siihen liittyy haasteita, mutta sote-palvelumme tarvitsevat uudistusta. Kokoomus ja hallitus haluavat uudistaa niitä, koska palveluiden tulee olla helposti saatavilla, jonojen lyhyempiä ja palvelujen laadukkaampia. Valinnanvapaus on keino parantaa palveluita. Suomalaiset kannattavat valinnanvapauden lisäämistä ja me luotamme suomalaisiin. Asiakas äänestää jaloillaan ja kilpailu parantaa palvelujen laatua.

Kokoomuksen tavoite oli, että jatkossa suomalaiset voivat itse valita itselleen parhaimmaksi katsomansa palveluiden tuottajan. Tämä lisää tuottajien välistä kilpailua, mikä taas parantaa palveluiden saatavuutta, laatua ja auttaa hillitsemään kustannuksia. Yhdenvertaisuus sote-palvelujen saatavuudessa lisääntyy, kun suomalaisilla on mahdollisuus valita, eli kun yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut saadaan julkisen sektorin palveluiden rinnalle.

Sote-alalla on todella ammattitaitoista henkilökuntaa työnantajasta riippumatta. Kilpailu on keino, ei päämäärä. Hallituksen päämäärä on tarjota paremmat ja toimivammat palvelut suomalaisille. Siksi tämä uudistus on niin tärkeä.

Valtiovarainministerinä pidän tärkeänä osana myös sitä, että palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti, laatua tietenkään unohtamatta. Tämä onnistuu vain tekemällä tuottavammin. Siihen on monia eri keinoja, kuten esimerkiksi henkilöstön osaamisen parempi hyödyntäminen ja työnjako, parempi johtaminen, monituottajuus, digitalisaatio, sairaalakapasiteetin tehokas käyttö, palveluketjujen sujuvuus (integraatio) ja kustannusten läpinäkyvyys.

Laadukkaat sosiaali- terveyspalvelut ovat hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Suomalaiset saavat pian itse valita palvelunsa ja palveluntuottajansa. Hallituksen uudistus auttaa ylläpitämään meidän kaikkien terveyttä ja hyvinvointia jatkossakin.

Leave a Comment