Valinnanvapauden pihvi on valinnanvara

Tiistaina julkaistu professori Mats Brommelsin työryhmäraportti on hyvä pohja valinnanvapausmallin valmistelutyölle. Raportin myötä sote-uudistus ottaa taas askeleen eteenpäin, kun Suomen valinnanvapausmallia päästään konkreettisesti työstämään. Valmisteluryhmä pääsi luokalta, vaikka edessä on hyvin paljon työtä, kuten raportin vastaanottanut ministeri Juha Rehulakin totesi.

Valinnanvapausmallin jatkovalmistelussa on ehdottomasti varmistettava, että yritykset, järjestöt ja julkiset palveluntuottajat pääsevät tasavertaisesti mukaan palveluntuottajiksi. Kriteerit on oltava sellaiset, että yhden naisen tai miehen yritys, toimiva järjestö, julkinen osaaminen tai vaikkapa hoivaideoiden luomiseen keskittynyt yritys sekä uudet toimijat voivat olla tasaveroisesti mukana.

Raha seuraa ihmistä -mallin peruspihvi on se, että mukana on kaikki voimavarat ja osaaminen. Ilman sitä ei synny aitoa valinnanvaraa eikä siten myöskään valinnanvapautta. Pienten toimijoiden mukanaolon edellytysten turvaaminen on tärkeää myös siksi, ettei monopoleja muodostu – ei yksityisiä eikä julkisia.

Ihmisen oma valinta on inhimillinen ja ketterä tapa vauhdittaa uudistumista ja parempia peruspalveluja. Tuottajia voidaan kannustaa haja-asutusalueille myös korvausperusteita painottamalla. Kun kysyntä luo tarjontaa ja raha seuraa ihmistä, on mahdollisuus vahvistaa lähi- ja peruspalveluja koko Suomessa.

Hyvät palvelut kaikille on soten päätavoite. Valinnanpausmalli on tarkoitus perustua siihen, että palveluille määritellään laatutaso, joka kaikkien palveluntuottajien on täytettävä. Valinnavapausmahdollisuuttaan käyttävät eli he, jotka valinnoillaan viestittävät palvelun laadusta, hyödyttävät kaikkia palvelun käyttäjiä. Valinnanmahdollisuus pitää olla riittävän usein, jotta se oikeasti vaikuttaa palveluiden laatuun. Kaikkien ei tarvitse käyttää valintaoikeuttaan hyötyäkseen valinnanvapausmallin tuomista hyödyistä palveluiden kehittymiseen.

Brommelsin selvitysmiestyöryhmän raportissa esitetään sairausvakuutuskorvausta lopetettavaksi. Pidän viisaana, ettei korvausta poisteta yhtäkkiä ilman siirtymäaikaa.  Osana jatkotyötä, on löydettävä kestävät ratkaisut nykyisin sairausvakuutuskorvauksella tuettujen, mutta muuten pääosin ihmisten omavastuulla rahoitettujen, esimerkiksi silmälääkäri- ja gynekologikäyntien järjestämiseen. Suunterveydenhuolto kaipaa myös oman pohdintansa. Vaikka Sairausvakuutuskorvaus on ollut vuosi vuodelta pienempi, on se mahdollistanut palveluiden käytön pienituloisillekin ja kannustanut kansanterveydellisesti ihmisiä edistämään terveyttään.

Ehdotin raha seuraa ihmistä –mallia peruspalveluiden vahvistamiseksi ja ihmisten tasa-arvoisen verovaroin järjestettyjen palveluihin pääsyn mahdollistamiseksi  ensimmäistä vuonna 2012. Valmisteilla olevan Suomen mallin on oltava sellainen, että se varmasti vahvistaa kaikkien suomalaisten peruspalveluja.

Kokoomus julkaisi johdollani valmistellut valinnanvapausteesit, joiden on hyvä viitoittaa valinnanvapausmallin jatkotyötä.

Leave a Comment