Turkin epävakaa tie

Turkkilaiset äänestivät niukasti kansanäänestyksessä presidentti Recep Tayyip Erdoğanin vallan lisäämiseksi. Kansainväliset vaalitarkkailijat ovat luonnehtineet vaalikampanjointia epäreiluksi ja liikkeellä on ollut runsaasti epäilyjä vaalivilpistä. Kansanäänestys on surullinen osa Turkin kulkua poispäin eurooppalaisista arvoista.

Turkin toimintaa on viime vuosina leimannut lisääntynyt kritiikki Eurooppaa kohtaan. Länsimaat puolestaan ovat kritisoineet Turkin johtoa haluttomuudesta puuttua maan sisäisiin ongelmiin, erityisesti naisten heikko asema sekä lisääntyneet sananvapaus- ja ihmisoikeusongelmat ovat olleet maalle kiusallisia puheenaiheita. Turkki on myös sisäisesti jakaantunut, etenkin suurissa kaupungeissa nuoret ja koulutetut Eurooppa-mieliset kansalaiset vastustavat Erdoğanin toimintaa.

Se mikä on jäänyt vähäisemmälle huomiolle, on Turkin epävarmalla pohjalla oleva taloustilanne. Vielä pari vuotta sitten Turkin tilanne oli toinen ja myös Suomessa nähtiin kasvun potentiaalia. Hyvänä esimerkkinä yksi kuudesta ensimmäisestä Team Finland -asiantuntijasta nimettiin juurikin Istanbuliin, Suomen ja Turkin kauppaa edistämään. Nyt inflaatio on noussut korkeimmalle vuosiin ja huolimatta hallituksen investointipaketeista, on poliittinen tilanne vähentänyt merkittävästi ulkomaisten sijoittajien haluja sijoittaa Turkkiin. Myös ulkomaankauppa on vaarassa kärsiä. Turkin viennistä yli 45 prosenttia suuntautuu Euroopan maihin ja tulehtuneet välit tärkeimmälle vientialueelle alkavat hiljalleen näkyä peruuntuneina kauppoina.

Myös epätasa-arvoinen työelämä jarruttaa talouskasvua. Turkissa naisten asema ei ole lähelläkään miesten asemaa. Erityisesti syrjäseuduilla esiintyy edelleen lapsiavioliittoja ja tytöillä on hyvin suuri riski jäädä kouluttamattomina pitämään huolta kodista. Naisten työhön osallistumisen aste on vain reilut 30 prosenttia ja poliittinen tahtotila naisten aseman parantamiseksi on kadoksissa. Naisten kouluttaminen ja osallistaminen työelämään olisi välttämätöntä maan talouden kehittämiseksi.

Turkin työttömyys on ollut nousussa ja nuorisosta jo lähes joka neljäs on työttömänä. Tilanne kiristää myös matkailualaa, kun Turkin elinkeinolle tärkeät eurooppalaiset turistit välttelevät maata epävakauden ja levottomuuksien takia. Vuonna 2016 turistien määrä laski yli 10 miljoonaa edellisvuoteen verrattuna ja johti suuriin irtisanomisiin Turkin hotelli- ja matkailualalla.

Turkin etääntyminen Euroopasta tulee olemaan maalle paitsi poliittinen, myös taloudellinen ongelma. Olisi kaikkien etu, jos Turkin ja EU:n yhteydet pysyvät yllä, mutta tilanne on vaikea. Oman lukunsa Turkin ja Euroopan maiden vaikeaan suhteeseen tuovat Turkin Nato-jäsenyys ja EU:n kanssa tehty pakolaissopimus.

Kysymysmerkiksi jää, haluaako Erdoğanin hallinto pitää yllä Turkin ja Euroopan suhteita, kuinka pitkälle me Euroopassa olemme valmiita katsomaan Turkin nykyisen hallinnon toimintaa ja sanooko jompikumpi osapuoli, että edellytyksiä jatkaa Turkin 2005 alkaneita EU-jäsenyysneuvotteluita ei enää ole. Ihmisoikeuksien, sananvapauden ja demokratian kaventaminen ei ole sellaista toimintaa jota Eurooppa voi katsoa pitkään. Viime kädessä Turkin suunta on kuitenkin turkkilaisten itsensä käsissä.

Leave a Comment