Tulevaisuusloikka ammatilliseen koulutukseen

Koulutuksen puolella uudistukset ovat elintärkeitä, jotta pystymme lapsille ja nuorille antamaan riittävät edellytykset tulevaisuuden työelämää varten. Muutos on pysyvä vieras yhteiskunnassamme, ja vain ne yhteiskunnat, jotka pystyvät ketterästi toimimaan nopeasti muuttuvassa maailmassa ovat menestyjiä. Pienenä maana kilpailuetumme on juuri ketteryys yhdistettynä oikeanlaiseen osaamiseen.

Tahtoa muuttaa ja muuttua meiltä löytyy. Tästä hyvänä esimerkkinä on lausuntokierrokselle lähtenyt luonnos ammatillisen koulutuksen uudistamiseksi. Uudistuksen askelmerkkejä ei ole tällä kertaa laadittu ministeriön työhuoneitten hämärissä, vaan sitä on tehty yhdessä 1500 ammatillisen koulutuksen asiantuntijan kanssa.

Ammatillisen koulutuksen uudistus on merkittävimpiä uudistuksia sitten 1990-luvun peruskoulu- ja lukiouudistusten. Reformilla uudistetaan ammatillisen koulutus vastaamaan tulevaisuuden osaamisvaateisiin. Erinomaista uudistuksessa on, että se siirtää painopisteen osaamisperusteisuuteen ja oppilaaseen tutkintokeskeisyyden sijaan.

Ammatillisen koulutuksen uudistuspaketissa on useita hyviä piirteitä. Yksi tärkeimmistä on se, miten vastataan alati muuttuviin osaamistarpeisiin.  Työelämän tarpeet muuttuvat mm. automatisaation, robotisaation ja digitalisaation vallatessa alaa sekä ansaintalogiikkojen muutoksen myötä. Arvioiden mukaan yhä useampi joutuu vaihtamaan alalta toiselle työuran aikana.

Uudistuksen sisään on rakennettu elinikäisen oppimisen malli. Jatkossa ammatillisen koulutuksen saaneet alojensa ammattilaiset pystyvät täydentämään omaa osaamistaan läpi työuran suorittamalla tarvittavaa lisäosaamista yksittäisten opintokokonaisuuksien avulla. Muutoksen myötä osaamisen täydentäminen olisi helppoa läpi koko työuran ja opinpolkua voisi jatkaa vaikka tohtoriksi asti. Umpiperiä koulutuspolulla ei saa nuoren näkökulmasta olla.

Perusteltua muuttuvassa yhteiskunnassa on myös tutkintojen laaja-alaistaminen. Uudistuksen osana tutkintojen määrää vähennetään ja siirrytään yhä enemmän järjestelmään, jossa tutkinnot rakentuvat yksilöllisemmistä opintokokonaisuuksista. Tämä mahdollistaa nykyistä joustavamman tutkintojen rakentamisen, ja ennen kaikkea vastaa työelämän tarpeiden muutokseen.

Opiskelijalähtöinen asento näkyy uudistuksessa vahvasti. Osaamiskeskeisyys yksillöllisine opinpolkuineen ovat paras näyttö opiskelijakeskeisestä muutoksesta.  Samoin opiskelijoiden eri tavat oppia on huomioitu uudistuksessa.  Tästä esimerkkinä on työssäoppimisen muotojen monipuolistaminen koulutussopimusjärjestelmän mukaan tuonnin myötä.  Nuoren kannalta vuosien opiskelun jälkeen tärkein tavoite on päästä työnsyrjästä kiinni. Tähän uudistus tuo vastauksen antamalla oppilaitokselle bonusprosentin rahoituskriteereissä opiskelijan työllistymisestä.

Tehtävämme on tehdä päätöksiä, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Koulutusjärjestelmän ennakkoluuloton uudistaminen on nykytilanteessa ainoa vaihtoehto. Siksi on hienoa nähdä, että ammatillinen koulutus on eturintamassa luomassa aivan uudenlaista koulutusmallia.

Leave a Comment