Toimeentulotuki ei voi olla kasvoton automaatti

Nuorten, eli 15-24 vuotiaiden työttömyysaste oli tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä 26,6 prosenttia. Korkea nuorisotyöttömyys on kasvattanut nuorten toimeentulotuen saajien määrää. Vuonna 2014 kaikista 18–24-vuotiaista toimeentulotukea sai 15,5 prosenttia. (Vertailun vuoksi: koko väestössä toimeentulotuen saajia oli 7,2 prosenttia.) Nämä luvut ovat hyvin huolestuttavia. Niiden takana on myös usein inhimillinen tragedia ja syrjäytymisen kierre, joka täytyy saada katkaistua hyvissä ajoin.

Tällä hetkellä toimeentulotukilain mukaan asiakkaalla on oikeus tavata sosiaalialan ammattilainen, mutta laki ei velvoita tähän kumpaakaan osapuolta. Ilman tuloja oleva nuori voi hakea toimeentulotukea kirjallisesti pitkiäkin aikoja ilman, että hänen tarvitsee koskaan tavata sosiaalityöntekijää tai -ohjaajaa kasvotusten. Tämä käytäntö ruokkii syrjäytymiskierrettä.

Toimeentulotukikierteeseen joutuneiden nuorten auttamiseksi olisi tärkeää, että sosiaalialan ammattilaiset (sosiaalityöntekijät/sosiaaliohjaajat) tapaisivat henkilökohtaisesti alle 25-vuotiaat toimeentulotukea hakevat nuoret. Tällöin nuoret kuulisivat heidän mahdollisuuksista saada tukea ja samalla ammattilaiset  kannustaisivat nuorta tämän omien vahvuuksien sekä tulevaisuudennäkymien selkeyttämisessä. Tähän ei toimeentulotuki ilman siihen liittyvää sosiaalityötä ole vastaus, vaan nuori voi tarvita sosiaalialan ammattilaisen tukea pitkäänkin. Varhainen puuttuminen nuorten syrjäytymiskierteeseen ja auttaminen ovat iso panostus tulevaisuuteen.

Perustoimeentulotuen laskenta ja maksatus siirtyvät Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alusta. Yhden luukun asioimisen periaatetta on edistettävä, mutta sitä ei saa tehdä nuorten kustannuksella. Nuoret eivät saa jäädä uudistuksen jalkoihin.

Leave a Comment