Terroristi lintukodossa

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut todella voimakkaasti parin viime vuoden aikana. Muutos on tapahtunut joidenkin mielestä yllättäen ja joidenkin mielestä muutos on ollut täysin odotettu. Itse kuulun jälkimmäiseen ryhmään. Perustelen näkemystäni sillä, että kaikki ikävät ilmiöt maailmalta ovat tulleet Suomeen, ensin pääkaupunkiseudulle ja sitten muualle maahan. Ajatellaanpa vaikka huumeongelmaa, järjestäytynyttä rikollisuutta, kouluampumisia, kunniaväkivaltaa, Myyrmannin räjäytystä, Kampin autopommia ja nyt terrorismiuhkaa. Ne kaikki ovat olleet suuren maailman ongelmia, mutta ne ovat hivuttautuneet meille Pohjolan perukoille hieman jälkijunassa.

Supon kertoman tuoreen tiedon mukaan Suomeen on muodostunut jihadistisia verkostoja ja salafijihadistinen alamaailma, joka muodostuu monikansallisesta sunnilaisesta ääriajattelusta. Suomessa oleskelevien henkilöiden, joilla on yhteyksiä radikaali-islamistityyppiseen terrorismiin, määrä on kasvanut parissa vuodessa kahdesta sadasta kolmeen sataan. Huolestuvasta ilmiöstä ja kasvusta huolimatta terroristien ykköskohde ei ole Suomi, mutta tarvittaessa se saattaa ikävä kyllä olla hyvä kakkoskohde. Sen uhan ovat viranomaisetkin tiedostaneet.

Suomesta on lähtenyt konfliktialueille 80 vierastaistelijaa, joista osa on noussut Isisin johtotehtäviin ja ainakin yksi tehnyt itsemurhaiskun Irakissa. Noin 20 taistelijaa on palannut Suomeen. He muodostavat vaarallisen ryhmän, koska sotaa käyneen miehen kynnys käyttää joskus raakaakin väkivaltaa on matala etenkin, kun yhtälöön lisää aatteen palon. Suomessa poliisilla on tutkittavana konfliktialueilla tapahtuneita terrorismi- ja sotarikoksia, joihin esimerkiksi turvapaikanhakijoiden epäillään syyllistyneen ennen Suomeen tuloaan.

Rikoslain 34a –luvussa käsitellään terrorismirikoksia. Lähes koko luvun pykälät on säädetty uusiksi tällä vuosikymmenellä. Nyt lakivaliokunnassa käsitellään mm. terroristisessa tarkoituksessa tapahtuvan koulutuksen laajentamista itseopiskeluun ja matkustamisrikoksen laajentamista Suomeen palaamiseen. Kun nämäkin muutokset on tehty, voidaan rikoslain säädöksiä pitää toimivina ja hyvinä työkaluina viranomaisille.

Suurin puute lainsäädännössä on tällä hetkellä tiedustelulainsäädännön puute. Tiedustelua voidaan suht tehokkaasti tehdä Suomessa, mutta ei sen rajojen ulkopuolella. Tällainenhan tilanne ei muuttuneessa toimintaympäristössä voi olla. Ikävä tosiasia on, että lainsäädännössä on terroristin mentävä aukko. Toivon todella, että tiedustelulaki saadaan pikaisesti säädettyä ja voimaan. Se vaatinee perustuslain säätämisjärjestyksen ja 5/6 enemmistön eduskunnassa, mikäli laki halutaan tämän eduskunnan aikana voimaan.

Kokemukseni mukaan vakavia rikoksia ja myös terrori-iskuja ehkäistään ensisijaisesti tiedustelulla. Ajatellaanpa vaikka viime aikoina esillä olleita kouluampumisuhkia tai Helsingin yliopistoon suunniteltua joukkomurhaa. Ne kaikki on estetty hyvillä etukäteistiedoilla ja kohdennetulla tiedustelulla. Toimivalla lainsäädännöllä on siis pelastettu kymmeniä tai jopa satoja ihmishenkiä. Tällainen lainsäädäntö on jo voimassa Suomessa. Miksi emme laajentaisi sitä toimivaksi myös Suomen rajojen ulkopuolelle? Ilman kohdennettua salaista tiedustelua realistista tilannekuvaa ei pystytä luomaan. Salainen tiedustelu ei tarkoita poliisivaltiota, kun tiedonhankinta tapahtuu lain mukaan valvotusti.

Eräs haaste terrorismin torjunnassa on viranomaisten niukat resurssit. Hallitus antoi poliisille kymmenen miljoonan euron lisärahoituksen, jotta kahdensadan poliisin työsuhdetta voidaan jatkaa vuodenvaihteen jälkeen. Tällä hetkellä lähes kaikki koulutetut poliisit ovat työssä, vain puolenkymmentä on syystä tai toisesta vailla työtä. Edes suuremmalla lisärahoituksella ei siis resurssitilannetta tässä hetkessä voida auttaa. Toivottavaa olisi, että poliisin ja myös muiden turvallisuusviranomaisten resurssoinnista saataisiin pitkäjänteistä eikä se olisi poukkoilevaa niin kuin se on aina ollut.

Virassa olevien poliisien määrä on noin 7200, mikä on muuttuneeseen ja vaikeutuneeseen turvallisuusympäristöön nähden liian pieni määrä. Poliisi ammattikorkeakoulutasoinen koulutus kestää yli kolme vuotta. Pikaista helpotusta poliisien määrään ei saada, vaikka koulutukseen otettavien määrää on kasvatettu, koska eläköityvien määrä on samaan aikaan suuri. Eräänä helpottavana seikkana resurssipulaan on huippuluokkaa oleva viranomaisyhteistyö muiden turvallisuuden ammattilaisten, rajavartioston, tullin ja puolustusvoimien kanssa. Ilman yhteistyötä suomalaiset turvallisuusviranomaiset eivät pärjäisi.

Sisäisen turvallisuuden strategiatyö on käynnissä. Kaikkien viranomaisten lisäksi mukana ovat mm. järjestöt ja yritykset. Näiden kaikkien on toimittava yhteistyössä radikalisoitumisen estämiseksi. Tarvittaessa tietoja on vaihdettava saumattomasti eri toimijoiden kesken. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska yli puolet Suomesta lähteneistä vierastaistelijoista on asunut koko ikänsä Suomessa ja radikalisoitunut täällä. He eivät välttämättä ole syrjäytyneitä nuoria, vaan aivan tavallisia koululaisia. Siksi on tärkeää esimerkiksi, että opettajia koulutetaan tunnistamaan radikalisoitumista.

Radikalisoitumisen lisäksi osa nuorista on alttiita rikollisjärjestöjen värväämisen kohteeksi joutumiselle. Jos yhteiskuntamme epäonnistuu ennalta estävissä toimissa, kuten kotouttamisessa, koulutuksessa ja työllistämisessä, tulemme näkemään täälläkin Ruotsin kaltaisia levottomuuksia autojen polttamisineen ja väkivallantekoineen. Sellaiseen meillä ei ole varaa.

Kokonaisturvallisuutta on yritettävä parantaa ensisijaisesti pehmein keinoin ja vakavia rikoksia estämällä. Emme enää kuitenkaan saa olla niin sinisilmäisiä, että jatkaisimme lintukoto –ajatteluamme. Tarvitsemme myös kaikilta osin toimivan lainsäädännön, riittävät viranomaisresurssit ja toimivan yhteistyön eri viranomaisten, kolmannen sektorin ja yksittäisten kansalaisten välille terrorismin ja vakavan rikollisuuden estämiseksi. Vain sillä voimme taata turvallisen yhteiskunnan.

 

Leave a Comment