Tehdään Suomesta Pohjolan Sveitsi

Jos et voi voittaa heitä, liity heihin.

Kaikki ovat nyt veroparatiiseja vastaan. Se ei ole mikään ihme. Se, että korruptoituneet poliitikot eri puolilla maailmaa ovat kätkeneet omaisuuksiaan kotimaan verottajan ulottumattomiin, paljastaa karun ja lohduttoman kuvan politiikasta niin länsimaissa, kehittyvissä maissa kuin kehitysmaissakin.

Siitä huolimatta ilmoittaudun veroparatiisien puolustajaksi – ja mieluummin näkisin Suomen veroparatiisina kuin verohelvettinä.

Pelikenttä kannustaa oman maan menestyksestä huolehtivia päättäjiä lepsuun sääntelyyn. Asetelma johtaa tekopyhyyteen. Jos yksittäinen maa päättää säätää rahoitusalalle muuta maailmaa kireämpää sääntelyä, se tarkoittaa, että kotimaan rahoitusala kärsii ja suurituloisille se on kannuste verosuunnitteluun ja omaisuuksien siirtämiseen muualle.

Mutta koska verosuunnittelu puhumattakaan verojen välttelemistä on suuren ihmisjoukon mielestä moraalitonta ja pois yhteisistä rahoista, poliitikkojen on pidettävä meteliä veroparatiisien kitkemisestä.

Moraalista ylemmyyttä

Vasemmistoliitto julkaisi maanantaina reaktiona Panama-skandaaliin 12 kohdan toimenpide-ehdotukset siitä, miten veroparatiisit kitketään. Minulla ei ole pienintäkään epäilystä vasemmistoliiton motiivien aitoudesta ja puolueen moraalisesta ylemmyydestä suhteessa muihin puolueisiin.

Vasemmistoliitto huomautti, että ”Suomi menettää vuosittain miljardeja euroja tuloja veronkiertoon, aggressiiviseen verosuunnitteluun ja harmaaseen talouteen”.

Tämä on illuusio. Ei voi puhua rahojen menettämisestä, jos ne rahat eivät ole alun perinkään tänne päätyneet. Harmaa talous ja verojen välttely on talouden toimintaa, joka aina löytää keinonsa ja reittinsä. Mitä enemmän käyttää resursseja harmaan talouden kitkemiseksi, sitä enemmän rahaa virtaa sinne, missä kontrolli on löyhintä.

Vaikka meillä olisi täysin kontrolloitu rahaliikenne, harmaata taloutta ei voi kokonaan estää. Se on kuvitelmaa samalla tavalla kuin ajatus siitä, että rikollisuuden voisi poistaa yhteiskunnasta kokonaan.

Ainoa asia mitä voi tehdä on optimointi. Pitää päättää, mikä on järkevä lainsäädännön taso, jotta haitalliseksi koettu toiminta voidaan minimoida aiheuttamatta liikaa kustannuksia. Jokaisella lainsäädännöllä nimittäin on kustannuksensa. Kustannus on yleensä se, että jotain jää tekemättä ja kokonaishyvinvointi jää pienemmäksi.

Harmaa talous ja ”verosuunnittelu” ovat epäreiluja ja asettavat ihmiset epätasa-arvoiseen asemaan. Sitten pitää arvioida niiden kitkemisen kustannuksia.

Maailmanhallitus olisi ratkaisu

Lähes kaikki toivovat, että veroparatiisit lakkautettaisiin maailmasta, mutta onko esimerkiksi Iso-Britannia valmis poistamaan Neitsytsaarilta kevyen lainsäädännön ja nollaverotuksen aseman. Ei ole, koska Iso-Britannia hyötyy siitä. Jos Neitsytsaarten lainsäädäntö muutettaisiin emämaan kaltaiseksi, rahat hakeutuisivat johonkin muuhun maahan. Nyt se generoi investointeja ja työpaikkoja. Jossain vaiheessa rahat tulevat aina verotuksen piiriin esimerkiksi tuotteisiin liittyvän arvonlisäveron muodossa. Hintoihin kytketyiltä veroilta on vaikea välttyä.

Jos tätä lainsäädännöllistä kilpailua ei haluta, ainoa ratkaisu on maailmanhallitus, joka päättää yhtenäisestä sääntelystä koko maailmaan. Jos joku Pohjois-Korean kaltainen maa jää ulkopuolelle, niin sillä ei ole mitään väliä. Ainakin sillä huolehdittaisiin tehokkaasti Pohjois-Korean kansalaisten hyvinvoinnista.

Korruptioon, huumeisiin ym. liittyvä pimeä raha löytää aina tiensä piiloon – ja aina sitä rahaa on jossain liikkeellä.

Miksi siis emme ottaisi sitä rahaa itsellemme? Raha ei lopulta ole likaista tai puhdasta. Raha on rahaa, eikä kukaan ikinä tiedä, mikälaisen ketjun kautta joku rahaerä on jollekin tilille päätynyt. Rahaan pitäisi suhtautua neutraalisti – ja fiksusti.

Niin Sveitsi on tehnyt. Tiukka pankkisalaisuus on ollut yksi elementti ahkeruuteen kannustavan yleisen yhteiskunnan ilmapiirin ja liberaalin lainsäädännön ohella, joka on edesauttanut Sveitsin nousua yhdeksi maailman vauraimmista maista.

Rahat tänne

Moraalisesti puhdasoppisten mielestä Sveitsi on tietysti rikastunut huijauksella. Minun mielestäni ei. Sveitsiläinen rahoitusalaa koskeva lainsäädäntö on vain pitänyt huolen siitä, että ihmisillä ympäri maailmaa on insentiivi laittaa rahansa Sveitsiin talteen – ja sveitsiläispankit laittavat sen kiertoon. Kun rahaa on kierrossa, se tarkoittaa, että se löytää tiensä myös hyviin kohteisiin. Ei ihme, että Sveitsi on myös tunnettu suurista lahjoituksistaan hyväntekeväisyyteen. Siinä ei pitäisi olla moraalisesti mitään arveluttavaa, että otetaan raha vastaan riippumatta sen taustasta ja tuodaan se avoimen talouden piiriin.

Suomen pitäisi ottaa mallia Sveitsistä (oikeastaan ihan kaikissa politiikan kysymyksissä).

Suomi on maantieteellisesti hyvin houkutteleva paikka rahoitusalan kannalta. Kyllä, tarkoitan Venäjän läheisyyttä. Venäläinen oligarkki laittaa rahansa paikkaan, missä se on turvassa ja missä on rahoitusalan osaamista tuottojen maksimoimiseksi. Sveitsi on monelle keskeisen sijaintinsa ja 725 vuotta kestäneen poliittisen vakauden takia (sisällissotakin osattiin hoitaa niin tyylikkäästi, ettei laukauksia juuri vaihdettu).

Venäläisille, mutta aivan yhtä lailla pohjoismaalaisille ja muille eurooppalaisille Suomi olisi ihanteellinen paikka rahoitusalalle. Suomen maine luotettavana ja vakaana maana on edelleen vahva, vaikka maan taloushuolet on muuallakin noteerattu.

Jos Suomi olisi venäläisrahaa houkutteleva veroparatiisi, eikö se sitoisi Suomea geopoliittisesti jälleen itään?

Ei suinkaan.

Itse asiassa venäläisillä rikkailla (mukaan lukien federaation presidentti) olisi hyvin suuret kannustimet huolehtia siitä, että Suomi pysyy itsenäisenä ja koskemattomana (tämä asia teki Sveitsistäkin koskemattoman maailmansodissa). Epädemokraattisen maan rikkailla on jatkuva pelko siitä, että tapahtuu vallankaappaus ja pankeissa olevat rahat konfiskoidaan.

Näin ollen venäläisten rikkaiden intressinä olisi pitää huolta siitä, että Suomi pysyisi koskemattomana ja irrallaan Venäjän kulloisenkin johdon vaikutuksesta. Johtohan voi aina vaihtua. Sen tähden venäläisen rikkaan ihmisen näkökulmasta olisi itse asiassa suotavaa nähdä Suomi myös osana Natoa.

Ensimmäinen askel Suomelle olisi hallintarekistereiden hyväksyminen. Nyt on käymässä niin, että Nordea keskittämässä liiketoimintansa Tukholmaan. Piti Nordeasta tai ei, Suomi menettää rahoitusalan työpaikkoja ja paljon rahoitusalaan liittyvää osaamista, siihen kytkeytyvää liiketoimintaa ja investointimahdollisuuksia.

Tottakai hallintarekistereiden tarkoituksena on omaisuuden piilottaminen. Ihmiset tykkäävät laittaa säästönsä turvalliseen talteen pimeään holviin, niin etteivät muut näe, missä raha on, mistä se on tullut ja mihin se on menossa.

Suomi ampuu komeasti omaan jalkaansa olemalla hyväksymättä hallintarekistereitä. Onhan se typerää, mutta olemmepa ainakin moraalisesti muiden yläpuolella.

Minä kuitenkin mieluummin asuisin Pohjolan Sveitsissä, joka menestyy ja vaurastuu.

Leave a Comment