Tasa-arvo on vielä harhaa

Työmarkkinajärjestöt tekivät sunnuntaina historiaa, kun ne sorvasivat keskitettyä työmarkkinaratkaisua voimassa olevien työehtosopimusten ja työrauhan ollessa vielä useita kuukausia voimassa. Uskon ja toivon, että viimeistään maanantaina meillä on valmis neuvotteluratkaisu, jonka hyväksymistä kukin puheenjohtaja voi hallitukselleen suositella. Meidän on saatava pian sopimus, joka parantaa nopeasti yritysten kustannuskilpailukykyä, julkisen talouden kestävyyttä ja ennen kaikkea työllisyyttä.

Tällaisen rutistuksen jälkeen voisi kuvitella, että työmarkkinoilla on vähäksi aikaa kaikki valmista. No, eipä ole.

Samalla kun olemme leiskauttaneet sopimispolitiikassa suuren hypyn eteenpäin, uhkaa Suomi jäädä kisamonttuun tasa-arvossa ja naisten työmarkkina-aseman parantamisessa.

Ay-liike on tehnyt vuosien varrella mittavia uudistuksia tasa-arvon edistämiseksi, mutta jatkossa parannuksia on vaikea tehdä suurin harppauksin. Vaikeus ei kuitenkaan saa aina käydä selityksenä sille, että naiset eivät etene nopeasti palkkauksessa, johtotehtäviin tai yritysten hallituksiin.

Reilun viikon päästä vietetään Naistenpäivää. Tyhjien juhlapuheiden sijaan olisi hyvä kuulla maan hallitukselta sekä erilaisilta organisaatioilta ja yrityksiltä vakuutus siitä, että naisten työmarkkina-asemaa parannetaan.

Usein todetaan, että tyttöjen on opiskeltava matematiikkaa ja lopetettava kynsien lakkaus. Ikään kuin lakatut kynnet kertoisivat asiantuntemuksesta mitään. Lakatuin kynsin voi tehdä vaikkapa erittäin hyvää ja menestyksekästä johtamista. Eikä se aina vaadi edes pitkää matematiikkaa. Ennemminkin me hyvissä asemissa olevat päättäjät tarvitsemme muutosta ja laajentamista luutuneeseen tapaamme ajatella.

Korkeakoulutettujen naisten työmarkkina-asemaa edistävät Akava ja sen liitot. Suurimmat palkkatasa-arvoon ja työmarkkina-asemaan liittyvät erot löytyvät korkeakoulutettujen naisten piiristä, ja Akava on sitoutunut poistamaan näitä eroja.

Kerromme lähipäivinä, millainen on naisen euro Suomessa ja kuinka sitä voisi parantaa. Vain osa naisen eurosta selittyy segregaatiolla eli sillä, että naiset ohjautuvat matalapalkka-aloille ja ottavat päävastuun kodin ja lasten hoitamisesta. Tätä selitystä ei kuitenkaan pidä hyväksyä maailman tappiin saakka.

Segregaatiokaan ei selitä kaikkia palkkaeroja. Erityisesti korkeakoulutetuille naisille maksetaan usein huonompaa palkkaa kuin miehille, vaikka koulutus, kokemus ja ura olisivat samat. Esimerkiksi ekonominaisten ja -miesten välinen selittämätön palkkaero on 11 senttiä. Kuukausipalkassa ero voi olla samassa tehtävässä jopa parituhatta euroa. Kyse on siitä, että jo naisten alkupalkat ovat alhaisempia kuin miehillä. Kyse on syrjinnästä.

Helppo selitys on, että naiset pyytävät huonompaa palkkaa kuin miehet. Voimme toki aina sanoa, että ”älkää pyytäkö”. Eikö hyvä ja motivoiva työnantaja huolehdi siitä, että alhaisempiin palkkapyyntöihin ei suostuta? Koulutuksesta, osaamisesta ja asiantuntemuksesta on maksettava työn vaatimusten mukaista palkkaa.

Hyvä ja motivoiva työnantaja muistaa myös, että vauvariski koskee miehiäkin. Ei kuitenkaan niin, että perhevapaita käyttävien miesten työehtoja ryhdytään heikentämään.

Asennemuutos on liian hidas keino, joten tarvitaan konkreettisia toimia. Paras lääke palkkatasa-arvolle ovat tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmät eli niin sanotut palkkausjärjestelmät. Ne ovat sukupuolineutraaleja ja mittaavat eri tehtävien vaativuutta sekä palkkatasoa. Tämä takaa ainakin sen, että lähtöpalkat eri tehtävissä ovat samat sukupuolesta riippumatta. Valtiosektorilla käyttöön otetut palkkausjärjestelmät ovat vieneet kohti lähes täydellistä palkkatasa-arvoa. Tasa-arvoa voi ja pitää siis muuttaa työmarkkinatoimin.

Lisäksi lopetetaan se politikointi perhevapaiden ympärillä. Luodaan lainsäädännöllä järjestelmä, joka on tasa-arvoinen ja sukupuolineutraali.

Menestyvä ja kilpailukykyinen maa tarvitsee osaavien ja korkeakoulutettujen naistensa ammattiaitoa. Ei hukata tätä kilpailukykyvalttia. Ryhdytäänpä työmarkkinakollegat siis taas hommiin.

 

Leave a Comment