Tasa-arvo ei ole vielä valmis

Tämän viikon maanantaina vietettiin naisten palkkapäivää. Laskennallisesti naisten palkanmaksu päättyi 31.10. ja loppuvuoden naiset käyvät töissä palkatta. Päivämäärä perustuu tilastoon, jonka mukaan naisen euro on 83 senttiä.

Laskennallinen palkkaero ei johdu siitä, että samalla työpaikalla samaa työtä tekevät mies ja nainen saisivat eritasoista tuntipalkkaa. Kyseessä on miesten päätyminen todennäköisemmin sellaisille aloille, työpaikoille sekä tehtäviin, joista on saatavilla enemmän liksaa. On myös selvää, että miehet tekevät laskennallisesti enemmän töitä kuin naiset, mutta naiset tekevät enemmän palkattomia kotitöitä kuin miehet.

Tasa-arvoa edistetään rakenteita muuttamalla. Osana tätä uudistusta myös perhevapaita on kehitettävä. On tärkeää, että perhepolitiikkaa tehdään luoden rakenteita jotka lisäävät tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta perhe- ja lapsiystävällisellä tavalla. Nykyisen järjestelmän jäykkyys ja sen aiheuttamat rakenteelliset ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään.

Perhevapaajärjestelmän uudistuksen tavoitteena tulee olla hoitovastuun tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken niin, että naisten asema työelämässä paranee ja miesten rooli kotona vahvistuu. Perhevapaajärjestelmää on kehitettävä nykyistä joustavammaksi niin, että perheiden valinnanvapaus lisääntyy. Sen on tunnistettava perheiden monimuotoisuus ja huomioitava muun muassa eroperheiden ja sateenkaariperheiden tarpeet.  

On myös purettava rakenteita, jotka heikentävät perheenperustamisikäisten naisten työllisyyttä. Kotihoidon tukea tulee kehittää nivomalla se kiinteämmin osaksi yhtenäisempää ja joustavampaa perhevapaajärjestelmää. Perhevapaiden ohella on jaettava kustannukset nykyistä tasaisemmin kaikkien työnantajien ja työntekijöiden kesken. Lisäksi on kohennettava naisten työmarkkina-asemaa ja palkkatasa-arvoa.    

Vaikka hallitusohjelmassa kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskusta kuittasivat tasa-arvon maassamme valmiiksi, niin rohkaisen yhdenvertaisuuden puolustajia haastamaan tämän käsityksen yli puoluerajojen.

Leave a Comment