Suomen on pysyttävä valppaana

Maailma Suomen ympärillä jatkaa nopeaa muutostaan. Laajamittainen pakolaisuus, terrorismi ja Venäjän voimapolitiikka ovat isoja haasteita. Kehittyvien maiden nousu ja globaali yhteistyö ilmastonmuutosta vastaan ovat puolestaan mahdollisuuksia – myös taloudellisesti. Kaikki nämä muutokset koskevat suoraan myös Suomea. Siksi Suomen täytyy valppaasti seurata mitä ympärillä tapahtuu ja ryhtyä kansallisen edun vaatimiin toimiin.

Valtioneuvosto on tänään julkistanut ulko- ja turvallisuuspoliittisen selontekonsa. Selonteko on siitä tärkeä asiakirja, että se kertoo, miten Suomi näkee maailman tilanteen ja mitä me kansakuntana aiomme tehdä.
Yhteinen näkemyksemme on, että Suomen pitää olla aktiivinen kansainvälinen toimija. Eristäytyminen ei kannata eikä se edes olisi mahdollista. On paljon järkevämpää olla mukana etsimässä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin.
Ongelmia valitettavasti riittää. Tilanne Itämeren alueella on jännittynyt emmekä valitettavasti voi sulkea pois sotilaallisen voiman käyttöä Suomea vastaan. Valtaamalla Krimin ja synnyttämällä konfliktin Itä-Ukrainassa, Venäjä on haastanut sääntöpohjaisen kansainvälisen yhteistyön.

Sisäministerinä tiedän, että konkreettisin uhka Suomelle on kansainvälinen terrorismi. Suomi ei ole terroristien erityinen kohde mutta yksittäisten iskujen uhka on kasvanut.

Sekä Venäjän toimet että terrorismi edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä. Terrorismin torjunnassa on puututtava juurisyihin eli konflkteihin, ihmisoikeusrikkomuksiin ja köyhyyteen Lähi-idässä ja Afrikassa. Tarvitsemme kehitysyhteistyötä, rauhanvälitystä, kriisinhallintaa, tiedusteluyhteistyötä ja tehokasta kotouttamista.
Kokoomus sitoutui Lappeenrannassa hyväksytyssä ulkopoliittisessa kannanotossaan siihen, että kehitysyhteistyön varoja nostetaan heti kun se on taloudellisesti mahdollista.

Myös lähialueidemme turvallisuustilanne paranee yhteistyöllä. Tärkeimmät kumppanimme ovat Ruotsi, Yhdysvallat ja EU-maat. Pohjoismaisen yhteistyön merkitys on keskeinen Suomen turvallisuudelle.

Tavoitteenamme on lujittaa Euroopan unionia turvallisuusyhteisönä. Se edellyttää muun muassa puolustusyhteistyön ja keskinäisen avunantovalmiuden vahvistamista. Suomi luo osaltaan valmiudet velvoitteiden toimeenpanoon. Hallitus toteaa selvästi, että EU:n jäsenenä Suomi ei olisi ulkopuolinen, jos turvallisuus sen lähialueilla tai muualla Euroopassa olisi uhattuna.

Suomi katsoo, että Naton läsnäolo ja toiminta vakauttavat lähialueidemme turvallisuutta. Tiivistämme kumppanuuttamme Naton kanssa ja pidämme ovea auki jäsenyydelle. Oleellista on myös Yhdysvaltojen sitouttaminen Natoon ja Euroopan turvallisuuteen.

Pidämme tärkeänä, että Venäjän toimia Ukrainassa ei hyväksytä mutta emme pidä järkevänä Venäjän eristämistä. Vuoropuhelua on jatkettava EU:n yhdessä sopimien rajoitusten puitteissa.

Selonteko on mielestäni varsin analyyttinen ja tasapainoinen kokonaisuus. Se on totta kai eri hallituspuolueiden välinen kompromissi, johon myös eduskunta on saanut vaikuttaa. Olemme kuitenkin löytäneet yhteisymmärryksen keskeisistä asioista. Yhteisymmärrys tekee Suomesta vahvemman.

Itselleni selonteon tärkein anti on rehellinen kuvaus entistä haastavammasta ympäristöstä. Keskeistä on myös sitoutuminen EU-maiden yhteiseen turvallisuuteen. Suomen on toimittava muita kohtaan kuten se haluaa muiden kohtelevan itseään.

Leave a Comment