#SheDecides tarvitsee tukeamme

Nykyajan kriisit ovat muuttuneet ajoista, jolloin taisteluja käytiin armeijoiden välillä taistelukentillä. Sotia käydään asutuskeskuksissa, missä valitettavan usein ensimmäiset uhrit ovat siviilejä. YK:n arvion mukaan nykyajan konfliktien uhreista lähes 90 prosenttia on siviilejä. Erityisen haavoittuvaisia ovat naiset ja lapset, jotka pakenevat taisteluja pakolaisleireille, joissa he voivat joutuvat olemaan pahimmillaan vuosikymmeniä.

Kriisit, olivat ne ihmisten aiheuttamia tai luonnonkatastrofeja vaikuttavat eri tavalla miehiin ja poikiin kuin naisiin ja tyttöihin.  Konflikteissa naisiin ja tyttöihin kohdistuva seksuaalinen väkivalta lisääntyy ja raiskauksia pidetään yhtenä sodankäynnin välineenä. YK:n tilastojen mukaan kriisialueilla seitsemän kymmenestä naisesta joutuu seksuaalisen väkivallan uhriksi. Huonon hygienian ja riittämättömien terveyspalvelujen takia noin 500 naista ja tyttöä kuolee päivittäin raskaus- ja synnytyskomplikaatioihin. Naisten hätä on aito ja samalla kansainvälisten järjestöjen rahoitus seksuaali- ja lisääntymisterveyteen on riittämätön.

Humanitaarinen apu keskittyy ruuan, suojan ja ensiavun tarjoamiseen eli akuutin hädän lievittämiseen. Seksuaaliterveys ja -oikeus nähdään toissijaisina, vaikka kuolonuhreista merkittävä osa on raskaana olevia tai synnyttäviä naisia. YK ja sen jäsenmaat, eri alueelliset toimijat sekä kansalaisjärjestöt ovat sitoutuneet edistämään tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kriisi- ja rauhankysymyksissä.  YK hyväksyikin jo vuonna 2000 päätöslauselman, jonka keskiössä on naisten asema konflikteissa sekä rauhan ja turvallisuuden edistämisessä. Ensimmäistä kertaa kansainvälinen yhteisö tunnusti, että konfliktit vaikuttavat erityisesti naisiin ja naisilla on merkittävä rooli rauhantyössä.

Valitettavasti kaikki eivät ole ymmärtäneet faktoja. Washingtonissa tehtiin alkuvuonna hengenvaarallinen päätös kriisialueiden ja kehitysmaiden naisille sekä tytöille. Presidentti Donald Trump asetti tuolloin voimaan ”Global Gag Rulen”, jolla kielletään Yhdysvaltain rahoituksen jakaminen maan rajojen ulkopuolisille järjestöille, jotka ovat tekemisissä aborttien kanssa. Global Gag Rule uhkaa pyyhkiä pois sen hyvän kehityksen, mitä on saatu aikaan esimerkiksi äitiys- ja lapsikuolleisuuden osalta.  Vaakalaudalla on miljoonien naisten terveys ja jopa heidän henkensä.

Trumpin päätös herätti kansainvälisen vastarinnan. Alankomaat käynnisti #SheDecides-aloitteen, jonka tarkoituksena on varmistaa rahallinen tuki niille järjestöille, jotka kärsivät Yhdysvaltain suunnittelemista leikkauksista. Aloitetta tukevat muun muassa pohjoismaat, Viro ja Luxemburg. Suomen kehitysyhteistyövaroista kohdennetaan 20 miljoonaa euroa kehitysmaiden naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja oikeuksia edistäviin hankkeisiin. Näin annetaan naisille ja tytöille mahdollisuus päättää omasta kehostaan ja lasten hankinnasta, millä on suuri merkitys perheiden hyvinvoinnille ja heikkojen valtioiden tasapainoiselle väestönkehitykselle.

Tämä päätös pelastaa henkiä ja samalla voimauttaa naisia vaatimaan oikeuksiaan esimerkiksi koulutuksen suhteen. Työ on tosin vielä kesken ja Suomen tulee vaikuttaa yhdessä muiden #SheDecides-aloitteeseen sitoutuneiden EU-jäsenmaiden kanssa siihen, että Euroopan unioni täyttää Gag Rulen jättämän aukon. Tästä ei tule tinkiä yhtään!

Leave a Comment