SDP:ssä kuultiin puheenjohtajan puhe

SDP:n puheenjohtajavaalissa kuultiin perjantaina kolmen puheenjohtajaksi pyrkivän ehdokkaan puheet. Jokainen pyrki vakuuttamaan puoluekokousyleisön sopivuudestaan tehtävään. Oikeaa puheenjohtajan puhetta jouduttiin odottelemaan lauantaille.

Antti Rinteen haastaneet puheenjohtajaehdokkaat toivat esiin oman vaihtoehtonsa, mutta eivät uskaltaneet haastaa istuvaa puheenjohtajaa. Timo Harakan esiintymisestä oli nähtävissä, että luottamusta omaan menestykseen ei enää ollut. Hän keskittyi todistelemaan aitoa demariuttaan kertomalla työväentaustastaan. Hän tiesi olevansa riskivalinta puhumalla siitä, miten riskien ottamatta jättäminen itsessään on riski.

Paikkansapitävää, mutta epätoivoista vakuuttelua yleisölle, joista osa suhtautui epäillen vasta ennen vaaleja demareihin liittyneeseen aiemmin vihreiden ehdokkaana olleeseen poliitikkoon.

Demarit ovat hivenen sisäänlämpiäviä silloin, kun tehdään valintoja. Luottamus kasvaa Työväentalolta.

Tytti Tuppurainen piti rohkean puheen, jossa hän puolusti talouden tasapainottamista ja rakenteellisia uudistuksia: aiheita, jotka ovat valtaosalle demarikenttää myrkkyä – aiheita, jotka kolme vuotta sitten johtivat Antti Rinteen voittoon Jutta Urpilaisesta. Hän kuitenkin uskalsi linjata.

Takaisin internationalismiin

Yhteistä Harakan ja Tuppuraisen puheille oli SDP:n määritteleminen avoimen kansainvälisyyden puolesta taisteleviksi puolueiksi nationalismia, muurien rakentamista ja äärioikeistoa vastaan.

Rinne piti perjantaina rehellisen ja oman näköisensä esittelypuheenvuoron. Hän kertoi tarinan leipäjonosta ja auttajasta. Hän oli vilpitön ja pyrki sen kautta kertomaan siitä, miten heikoimpien auttaminen on sosialidemokratian sydän – ja miten tarinan opetuksen pitäisi olla pohjoismaisen hyvinvointivaltion puolustamisen. Se oli sympaattinen tarina. Se toi esiin Rinteen parhaan puolen, joka on aito sympaattisuus.

Se ei ollut puheenjohtajan puhe. Se ei ollut puhe, joka loisi intoa ja suuntaviivoja SDP:n uuteen nousuun. Se herätti sympatioita. Se riitti voittoon.

Lauantaina tiedotustilaisuudessa Rinteen oli tunnustettava, että Tuppuraisen ja Harakan viesti avoimesta kansainvälisyydestä on sisällytettävä jälleen SDP:n viestiin.

SDP on arjen politiikassaan laiminlyönyt kansainvälisen ulottuvuutensa. Se on yksi keskeisimmistä palikoista, joka on määrittänyt työväenliikettä sen alkuajoista saakka. Työväki ei tunne rajoja. Ihmisten tasa-arvo ja hyvinvointi ei tunne rajoja. Kärsimys ei tunne rajoja.

Mikä Rinteen resepti kansainvälisen ulottuvuuden esiin tuomiseen oli?

Investoinnit homekouluihin.

Rinne väitti, että eurooppalaisella tasolla sosialidemokraatit olisi liitetty talouskurin politiikkaan. Siinä oli pikkiriikkisen pieni totuuden siemen kotimaisten sosialidemokraattisten lasien läpi tarkasteltuna: iso osa demareista liitti Jutta Urpilaisen toiminnan valtiovarainministerinä talouskurin politiikkaan. Eurooppalaisella tasolla sosialidemokraatit ovat kuitenkin koko ajan pyrkineet haastamaan sen.

Pelkkä puhe ei ratkaissut

Tiedotustilaisuus paljasti sen, miksi Rinteen valinta ei itsessään kyennyt puhaltamaan kokousväkeen intoa. Sympaattisuudestaan huolimatta Rinteen vastausten sisältö palasi kotimaiseen näpertelyyn: investointeihin ja homekouluihin vailla suurempaa visiota.

Rinteen rinnalla tiedotustilaisuudessa esiintyi myös toinen puoluejohtoon valittu henkilö. Hän pysytteli tiedotustilaisuudessa lähinnä hiljaa ja puhui hiljaisella äänellä.

Kokoussalissa henkilö sai raikuvat aplodit puheestaan, jota useampikin kuulija kuvasi todelliseksi puheenjohtajan puheeksi.

Antton Rönnholmia ei ehkä valittu puoluesihteeriksi pelkästään ylistetyn puheensa ansiosta.

Antti Rinteen valinta jatkokaudelle puolueen puheenjohtajaksi oli jo etukäteen niin hyvin tiedossa, että hän olisi voinut ottaa kantaa ainakin kabineteissa mahdollisen toisen puoluesihteerisuosikkinsa puolesta. Hän ei tehnyt niin. Hän ainakin hiljaisesti antoi hyväksyntänsä Rönnholmin valinnalle rinnalleen taistelupariksi, puoluesihteeriksi olemalla ottamatta kantaa puoluesihteerikisaan. Se antoi puoluekokousedustajille vapaat kädet äänestää suosikkiaan. Se oli strategisesti viisas teko.

Rönnholm piti lauantaina salissa puheen, joka sulatti sosialidemokraattien sydämet. Sen piti olla puoluesihteerin esittäytymispuheenvuoro, mutta todellisuudessa se oli puheenjohtajan puhe: siinä määriteltiin henkilön omakohtaisen tarinan kautta suomalaisen sosialidemokratian pitkä linja ja tulevaisuus sidottuna sen kansainväliseen ulottuvuuteen.

Rönnholmin ei tarvinnut puheessaan viitata hyvinvointivaltion idean pohjoismaisuuteen. Se tuli ilmi pelkällä kielivalinnalla:

”I denna tid när gränsernä stängs, nya murar planeras och människor delas i oss och dom, vi måste tala kirstallklart om frihet, sanning och människovärde.

Vi måste påminna om att det, att vi har krossat murarna, kunnat samarbeta och känna solidaritet gentemot våra medmänniskor är grunden till vår välfärd.”

Suomeksi:

”Tässä ajassa, kun rajoja suljetaan, uusia muureja suunnitellaan ja ihmisiä jaetaan meihin ja heihin, meidän on puhuttava kristallinkirkkaasti vapaudesta, totuudesta ja ihmisarvosta.

Meidän on muistutettava siitä, että se, että olemme ylittäneet muureja, kyenneet yhteistyöhön ja tuntea solidaarisuutta kanssaihmisiämme kohtaan, on syy meidän hyvinvointiimme”.

Koska SDP:ssä puoluesihteeri valitaan puoluekokouksessa, hän saa suoran mandaatin toiminnalleen puolueelta. Hän ei ole siis pelkästään toimistopäällikkö.

Antti Rinne sai puoluekokouksessa rinnalleen toimijan, joka määrittelee sosialidemokratian suuntaviivoja liikkeen kulttuurillisena jatkumona. Hän saa rinnalleen poliittisen puoluesihteerin, joka ei halua tehdä numeroa itsestään. Hän on Rinteen, muun puoluejohdon ja koko puolueen apuna määrittelemässä suuntaviivoja tulevaisuuden sosialidemokratialle.

Rinne kuitenkin osoitti olevansa todellinen johtaja. Hän salli rinnalleen valittavaksi henkilön, joka on politiikan retorisilta kyvyiltä häntä vuosisadan edellä.

Leave a Comment