Savuton Suomi 2040?

Pitkään valmisteilla ollut tupakkalaki on vihdoin tullut eduskunnan käsittelyyn. Nykymuotoista 40-vuotiasta tupakkalakia on muutettu vuosien varrella paljon, ja vaikka tupakankatkuiset julkiset kulkuneuvot, yökerhot ja julkiset tilat ovat jo historiaa, on laki itsessään jäänyt sekavaksi ja kaipaa kokonaisuudistusta. Uudella lainsäädännöllä pyritään entistä paremmin takaamaan, ettei kenenkään tarvitse tahtomattaan altistua tupakansavulle. Samalla pannaan täytäntöön EU:n tupakkadirektiivi.

Lakiuudistuksella on kunnianhimoinen tavoite: se pyrkii tukemaan aiempaa tupakkapoliittista tavoitetta, jonka mukaan Suomi olisi tupakkavapaa vuoteen 2040 mennessä. Asiantuntijoiden mukaan tavoite olisi mahdollista saavuttaa jopa jo vuonna 2030, mikäli tupakoinnin rajoittavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä otetaan käyttöön samalla, kun tupakoinnin lopettamiseen tarjotaan entistä tehokkaampaa tukea. Suomi onkin ollut yksi ensimmäisiä maita, joissa tupakkalain tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön lopettaminen.

Lakiuudistukseen on kirjattu monia tupakointikulttuuriin vaikuttavia muutoksia. Muun muassa sähkösavukkeet otetaan lakiuudistuksen myötä tupakkalainsäädännön piiriin, parveketupakoinnin kieltäminen tehdään taloyhtiöille helpommaksi, savuttomien tupakkatuotteiden myynti ja tupakan etämyynti kielletään, ja tupakan maahantuonnille asetetaan uudet rajoitukset. Samalla kielletään tupakkatuotteista tunnusomaiset tuoksut ja maut, ja tupakkapakkauksiin lisätään entistä selkeämpiä varoituksia tupakoinnin terveyshaitoista.

Yksi monien arjessa näkyvä, toivottu muutos on helpotus parveketupakoinnin kieltämiseen. Lähtökohtana on, että tupakoida saa, ellei se aiheuta haittaa muille asukkaille: oikeus puhtaaseen hengitysilmaan nousee tietyn rajan jälkeen tupakointioikeuden ohi. Tällöin taloyhtiöllä on mahdollisuus hakea tupakointikieltoa kunnalta. On tärkeää, että taloyhtiöille saadaan vihdoin kunnollisia työkaluja puuttua häiritsevään tupakoimiseen.

Eduskuntakäsittelyssä lakiin tulisi myös lisätä kohta, joka kieltäisi tupakoinnin autossa, jos kyydissä on lapsia. Edellinen hallitus esitti tätä jo viime kaudella, mutta asia jumittui perustuslakivaliokuntaan, kun valiokunta päätyi linjaamaan, että yksityisautot kuuluvat niin tiiviisti yksityiselämän piiriin, ettei autossa tupakoimiseen ole mahdollista puuttua lailla. Valiokunta siis asetti tupakoitsijan edut lasten terveyden edelle. Tällä kaudella asiaa olisi tarkasteltavaa uudestaan ja pohdittava, voisiko perustuslakivaliokunta muuttaa kantaansa lasten hyväksi.

Savuttomat elinympäristöt ovat yleistyneet, mutta siitäkin huolimatta monet altistuvat edelleen tahtomattaan tupakansavulle. Nyt käsittelyssä oleva lakiuudistus on tarpeellinen ja tervetullut. Oikeus savuttomaan ympäristöön kuuluu kaikille – viimeistään 2040.

Leave a Comment