Saavutettujen etujen illuusio

Eilen lauantaina pidetyssä seminaarissa Kokoomuksen kunniapuheenjohtaja Ilkka Suominen kuvasi taannoista matkaansa Karjalankannakselle: ”Siinä minä seisoin vanhan suomalaiskirkon raunioilla ja mietin, että näillä nuorilla miehillä ei ollut muuta saavutettua etua kuin oma henkensä.” Sekin saavutettu etu saattoi katketa silmänräpäyksessä. Liian monella katkesikin. Ajatus on pysäyttävä.

Isossa kuvassa reilu 70 vuotta on yllättävän lyhyt aika. Sinä aikana henki ainoana saavutettuna etuna on saanut päällensä tukun muita. Nämä uudet saavutetut edut ovat alkaneet määrittää politiikkaa ja sen tekemistä. Tämä korostuu yhä vahvemmin, kun taloudellinen lamaannus jatkuu. Kunnollinen käänne vaatii paisuneiden saavutettujen etujen karsimista – vapaaehtoisesti tai pakolla.

Saavutetut edut luovat perspektiiviharhan. Ankaraltakin tuntuva leikkauspolitiikka ei usein romauta palvelun tai etuuden tasoa. Usein kyse on hyvinä aikoina kertyvän paisuman purkamisesta: paluusta 2010- tai 2000-luvun alun tasolle – ei 70 vuoden taakse.

Vallitseva tilanne on aina yhdelle edullinen ja toiselle epäedullinen. Mikä tahansa muutos vavisuttaa edullisuussuhteita. Tämä aiheuttaa toisissa iloa ja toisissa vihastusta. Etujärjestökoneistot puolustavat olemassa olevaa edullista asiantilaa ja maalaavat kuvaa itselleen edullisten muutosten tarpeellisuudesta. Paras lobbari löytää teesit, jotka hyödyttävät sekä omaa eturyhmää että yhteiskuntaa kokonaisuudessa.

On luonnollista, että erilaiset joukot järjestyvät ryhmittymiksi, jotta yhteinen ääni kuuluisi vahvemmin. Se, että poliittisella kentällä on etujärjestöjä, jotka tuovat joukkonsa mielipiteen esiin ei siis itsessään ole ongelma. Erilaisten ja usein täysin vastakkaisten mielipiteiden kuuleminen luo syvyyttä poliittiseen valmisteluun.

Saavutetuista eduista kiinni pitäminen muuttuu ongelmaksi, kun kiinnipitäjä on liian vahva. Liian vahva kiinni pitäjä lamaannuttaa poliitikot. Määrätietoisuus karisee. Pelko voittaa. Vastuullisten poliitikkojen tehtävä on nähdä etujärjestöviestien läpi. Poimia ne ajatukset, jotka vievät yhteiskuntaa aidosti eteenpäin. Jättää huomiotta ne, joiden ainoa tarkoitus on kirkasotsaisesti puolustaa saavutettuja etuja – ilman yhteiskunnan kokonaisetua.

Leave a Comment