Robotit vapauttamaan hoitajan aikaa ihmiselle

Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä varsinkin hoiva-ala on yksi robotiikan suurimpia lähitulevaisuuden sovellusalueita. Robotiikkaa, automatiikka ja digitalisaatio mahdollistavat hoitajien työajan käyttämisen välittömään hoitoon. Tämä on mittava mahdollisuus muuttaa työn tekemisen tapoja ja sisältöä sekä lisätä hoidon laatua, mielekkyyttä ja tuottavuutta.

Koulutetun hoitohenkilöstön tarve ei ole vähenemässä vaan tilanne on päin vastoin. Väestömme ikääntyessä hoidon, hoivan sekä kuntoutuksen tarve kasvaa. Vuoteen 2026 mennessä esimerkiksi terveydenhuollon työvoimatarpeen on arvioitu kasvavan 10 prosenttia ja vanhusten hoivapalvelujen jopa 20 prosenttia.

Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EVA) julkaisemassa Robotit töihin -raportissa arvioitiin, että robotiikkaa ja automatiikkaa hyödyntämällä voitaisiin tehdä ainakin 20 prosenttia sairaaloiden sairaanhoitajien ja vanhusten pitkäaikaishoidon lähihoitajien työtehtävistä.

Koska robotiikan käyttö vapauttaa hoitotyöntekijöiden työaikaa, työtehtäviä voidaan kohdistaa aiempaa enemmän välittömään potilastyöhön, joka vaatii asiantuntijuutta ja jota koneilla ei voida toteuttaa. Robotti ei koskaan korvaa ihmistä, mutta se voi tehdä raskaasta työstä mielekkäämpää ja helpottaa vaativaa hoitotyötä tekevien työtä.

Robotiikka on jo osa terveydenhuoltoa ja sen merkitys kasvaa koko ajan. Tulevaisuudessa osa koulutetun hoitohenkilöstön työtä ovat erilaiset robotit, jotka helpottavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työtä ja lisäävät potilasturvallisuutta. Jo nyt robotit jakavat muun muassa lääkkeitä, annostelevat ruokaa ja osallistuvat potilassiirtoihin. Lisäksi on olemassa kuntoutusrobotteja ja robotteja, jotka pitävät seuraa muistisairaille ja muistuttavat arjen toimintojen huolehtimisessa.

Terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneiden terveyden- ja sosiaalihuollon tehtävissä työskentelevien ammattilaisten etujärjestö (Tehy) on ottanut asiaan kantaa ja todennut, että robottien käyttöönotto vaatii paljon muun muassa eettistä keskustelua ja oman strategian luomisen. Erilaiset vastuukysymykset ja robottien ohjelmointi ovat esimerkkejä eettisistä seikoista, joista on keskusteltava ennen kuin ne tulevat laajemmin käyttöön sosiaali- ja terveysalalle.

Suomessa on tarve sosiaali-ja terveysalan robotiikka- ja digitalisaatiostrategian luomiseen, joka vauhdittaisi valtioneuvoston yleisistunnossa 2.6.2016 tehtyä periaatepäätöksen toimeenpanoa älykkäästä robotiikasta ja automaatiosta. Keskeinen toimenpide on selvittää, mitkä säädökset ja rakenteet estävät robotiikan ja uuden teknologian käyttöönottoa. Myös työn alla olevat vanhustenhuollon laatusuositukset on uudistettava niin, että uusi teknologia saadaan edistämään hyvää vanhusten hoitoa, hoivaa ja kuntoutusta.

Teknologinen kehitys ei ole pelkästään ihmistyötä korvaavaa, vaan sen aikana ihmisille syntyy uusia töitä ja työtehtäviä. Terveysteknologian ja robotiikan kehitys on siten huomioitava myös sote-alan koulutuksessa. Terveysalan kasvustrategin toteutumisessa on sosiaali- ja terveysalan robotiikka- ja digitalisaatiolla mittava merkitys.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa jätti 1.12.2016 kirjallisen kysymyksen robotiikan hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Leave a Comment