Pysähtyminen kielletty

Taloudessa on nähtävissä valon pilkahduksia vuosia jatkuneen rämpimisen jälkeen. Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan kasvu lähestyi jopa kolmea prosenttia. Nyt vaarana on, että positiiviset uutiset kääntävät katseet todellisista ongelmista ja palaamme haikailemaan menneitä aikoja. Työntekijäjärjestöjen puolelta ehdittiin jo vaatimaan korotuksia palkoihin syksyn palkkaneuvotteluissa, vaikka kilpailukykymme laahaa muita pohjoismaita jäljessä. Kestävä tulevaisuus syntyy pitkäjänteisen työn tuloksena. Pikavoittojen tavoittelulle ei tule antaa sijaa.

Ongelmamme on rakenteellinen työttömyys joka ei välttämättä korjaannu suhdannetilanteen parantuessa. Ei ainakaan itsestään. Emme voi tuudittautua paikallemme ensimmäisten hyvien uutisten myötä. Velkaantuminen jatkuu edelleen. Työllisyysasteemme on matala ja työttömyysaste korkea verrattuna muihin Pohjoismaihin.

Ikävä totuus on, että suurimmat rakenteelliset uudistukset odottavat edelleen toteuttamista. Meidän onkin uudistettava perhevapaat, lisättävä työpaikkakohtaisen sopimista ja uudelleenarvioittava yritystukien kohdentumista. Uudet työpaikat syntyvät lähinnä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Nuorten yrittäjäinnon kasvu on erityisen arvokasta tämä huomioiden.

Kilpailukyvyn säilyttämiseksi meidän on tilaisuuden tullen panostettava korkeaan osaamiseen ja koulutukseen, sillä tulevaisuuden työpaikat eivät löydy raskaasta ja saastuttavasta tehdaspiipputeollisuudesta.  Tulevaisuuden työ ei pohjaudu liukuhihnoihin ja kellokortteihin. Suomen on tartuttava mahdollisuuteen ja erottauduttava globaalina ongelmanratkaisijana. Ympäristöystävällisen teknologian kasvun edellytysten turvaaminen on avainasemassa. Meidän on kannettava vastuumme ympäristöstä samalla kun luomme uuta kasvua. Talouskasvu ja ympäristön tarpeiden huomioiminen eivät ole toisiaan poissulkevia asioita.

Ammattiyhdistysliikkeen kovat vaatimukset osuvat virsi menneisyydestä. Samaan valitukseen toistuvat myös SDP ja muut vasemmistopuolueet, vihreät mukaan lukien. Fakta on, että maailma, työ ja työmarkkinat ovat murroksessa. Pirstalaisempi työelämä vaatii joustoa myös ammattiyhdistysliikkeeltä. Tulevaisuudessa sopimista toteutetaan paikallisesti. Työn turvaamisen sijaan ammattiyhdistysliikkeen painopisteen tulisi siirtyä kokonaisvaltaisen toimeentulon sekä yhteiskunnallisen kuuluvuuden vahvistamiseen.

Meillä ei ole varaa pysähtyä hetkeksikään. Hallitusohjelma antaa hyvän pohjan jatkaa uudistusten tiellä, nyt on vain oltava malttia ja rohkeutta päätöksentekoon. 

Leave a Comment