Puhtaat kädet, lämmin sydän, kylmä pää

Vietän tässä kuussa syntymäpäivääni. Mitä enemmän vuosia kertyy, sitä enemmän mietin elämänohjeita lapsilleni. Mitä isänä haluan heille elämästä kertoa?

Elämässä on seurattava omaa intohimoa. Mikä saa sydämen sykkimään, motivoi uuteen päivään ja tekee onnelliseksi. Liian harvoin tätä kysymme itseltämme, vaikka toimintamme motivaatio löytyy intohimostamme. Intohimo voi olla NHL-ura, kotiäitiys, rahan tekeminen tai toisten auttaminen. Tai jotain muuta. Toivon lasteni löytävän oman intohimonsa, ja elävän sen mukaisesti. Vastauksen voi löytää vain olemalla rehellinen itselleen.

Olen työskennellyt koko ikäni turvallisuuden parissa; upseerina puolustusvoimissa, johtotehtävissä liike-elämässä ja professorina yliopistossa. Turvallisuusilmiöiden ymmärtäminen ja niihin vaikuttaminen on intohimoni.

Vuosien aikana olen oppinut turvallisuudesta kolme asiaa. Ensinnäkin turvallisuus muuttuu jatkuvasti. Se ei ole pysyvä ilmiö, vaan jatkuva muutos on turvallisuuden normaalitila. Toiseksi, turvallisuudesta on pidettävä huolta joka hetki. Turvallisuus ei ole ”kvartaalitoimintaa” vaan se rakentuu päivittäisistä teoista, ratkaisuista ja valmiudesta. Asemansa tai tehtävänsä puolesta toimivilla on mahdollisuus vaikuttaa turvallisuuteen muita enemmän, mutta myös jokainen ihminen on turvallisuustoimija. Kolmanneksi, turvallisuus ei tarkoita uhkien ja vaarojen poissaoloa. Uhkat ja riskit ovat aina läsnä niin valtiollisessa kuin yksilön turvallisuudessa. Kyse uhkien ja riskien tiedostamisesta ja riittävästä varautumisesta.

Viimeisen kahden vuoden aikana suomalaisten turvallisuuden tunne on muuttunut. Turvattomuuden tunne on lisääntynyt. Epävarmuus Venäjästä, pakolaiskriisi, taloudellinen epävarmuus ja terrorismi ovat tutkimusten mukaan merkittävimmin lisänneet turvattomuutta. Ennalta-arvaamaton epävarmuus on turvallisuuden normaalitila. Epävarmuuden kanssa on osattava elää, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa turvattomuuden lisääntymistä. Pragmaattisina suomalaisina ymmärrämme tosiasiat – lähes aina. Ymmärrämme Nizzan ja Turkin kaltaisten tapahtumien uusiutuvan turvallisuusympäristössämme.

Liian usein kuitenkin unohdamme, että Suomi on turvallinen maa asua, yrittää ja elää elämää. Itse uskon vahvasti, että jatkossa juuri turvallisuus on hyvin merkittävä kilpailuetu Suomelle – yhtä lailla vakaana yhteiskuntana kuin esimerkiksi luomissamme teknologisissa ratkaisuissa. On muistettava, että turvallisuus on ihmisen perustarve, ja kansainvälisesti vertailtuna turvallisuudesta huolehditaan Suomessa hyvin. Suomi on turvallinen maa.

Isänmaamme täyttäessä ensi vuonna 100 vuotta ja katseen suuntautuessa seuraavaan sataan vuoteen, on turvallisuus sekä välttämättömyys että mahdollistaja menestyksellemme. Mitä tämä vaatii -kysymystä olen viime aikoina pohtinut paljon. Tilannetietoisuus, kyberturvallisuus yhteiskuntamme digitalisoituessa ja kyky tehdä päätöksiä ovat tämän hetken ja tulevaisuuden turvallisuutta, mutta on kyettävä ajattelemaan syvällisemmin.

Suomen turvallisuuden tulevaisuudessa korostuu tarina, johon haluamme samaistua ja johon uskomme. Ihmiset ovat läpi historian eläneet ja toimineet tarinoiden voimasta. Tarinat ovat saaneet miljoonat, toisilleen vieraatkin, ihmiset tekemään yhteistyötä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Vuosisatojen aikana ihmiset ovat punoneet uskomattoman monimutkaisen tarinaverkoston, ja tarinoilla on paljon valtaa. Millainen olisi Suomen turvallisuuden tarina?

Kun turvallisuus on erottamaton osa yhteiskuntamme toimintaa, on Suomen turvallisuuden tarina oltava yhteiskuntamme arvojen mukainen.

Ystäväni kanssa olemme pohtineet, että Suomen turvallisuus rakentuu puhtaista käsistä, lämpimästä sydämestä ja kylmästä päästä. ”Puhtaat kädet” merkitsee laillisuuden periaatteen kunnioittamista. Se merkitsee myös eettisyyttä, halua ymmärtää turvallisuus laaja-alaisena ilmiönä ja pyrkimystä niin kansallisen kuin kansainvälisen luottamuksen vahvistamiseen. ”Lämmin sydän” tarkoittaa rehellisyyttä turvallisuuden nimissä toimittaessa, ihmisten arvostamista ja toiminnan moraalisuutta. Lämmin sydän merkitsee turvallisuuden vahvistamista myös Suomen rajojen ulkopuolella ja yhteistoiminnassa. ”Kylmä pää” tarkoittaa viisautta ja harkintakykyä paineen alaisena ristiriitaisissa tilanteissa, analyyttistä otetta ongelmia ratkaistessa sekä rohkeutta tehdä päätöksiä epävarmojenkin tietojen pohjalta.

Esimerkiksi terrorismin torjunnassa tarvitaan kylmää päätä konkreettisten toimenpiteiden tekemiseen, sortumatta kuitenkaan ylilyönteihin. Puhtaat kädet puolestaan tarkoittaa, että noudatetaan laillisia keinoja ja vaikutetaan terrorismin juurisyihin. Lämmintä sydäntä tarvitaan terroristien uhriksi joutuneiden ja heidän omaistensa auttamiseksi.

Turvallisuus on yhteiskuntamme kivijalka, josta on huolehdittava kaikissa olosuhteissa. Puhtaat kädet, lämmin sydän ja kylmä pää sopivat mielestäni hyvin suomalaiseen turvallisuuteen.

Leave a Comment