Pormestari on sillanrakentaja

Pormestari alkaa johtaa maamme pääkaupunkia kesäkuussa. Onnea matkaan Jan Vapaavuorelle ja myös tuleville apulaispormestareille. On hienoa että Helsinki ottaa käyttöön eurooppalaisissa kaupungeissa yleisen pormestarimallin. Tampereella mallia on sovellettu jo kymmenen vuotta ja kokemukset ovat varsin hyviä.

Sanotaan että pormestari antaa kasvot kaupungille. Se on totta varsin konkreettisesti. Suuri osa työstäni on ollut yhteydenpitoa kuntalaisiin, järjestöihin, yrityksiin ja yhteisöihin. Mieleeni tulee eräskin tilaisuus valtuustosalissa. Kansainvälisen koulun lapset tenttasivat minua pitkään ja yksityiskohtaisesti pormestarin työstä ja esittivät toiveitaan lasten arjesta käsin. Tilaisuuden lopuksi he halusivat tulla halaamaan ja toivottamaan onnea. Tai toinen tilaisuus, jossa tapasin kasvuyrittäjiä, jotka kertoivat innostuneina toiminnastaan ja ideoivat yhteistyötä kaupungin kanssa. Tällaista kohtaamisia on ollut viime vuosina kymmeniä ellei jopa satoja. Ne antavat virtaa ja uusia näkökulmia ja kuuluvat pormestarin työn ytimeen siinä missä kaupunkiorganisaation tai politiikankin johtaminen.

Pormestari on sillanrakentaja kaupunkilaisten ja kaupungin hallinnon välillä.

Kaupungin johtaminen on tänä päivänä paljolti kumppanuuksien kokoamista. Menestys syntyy yhdessä tekemisestä, ja kaupunki on tekemisen alusta ja mahdollistaja, ei määrääjä. Olen saanut olla käynnistämässä isoja kehityshankkeita, mutta varsinaisesta toteutuksesta haluan antaa kiitoksen muille, oli sitten kyse Tampereen ratikasta, Kannesta ja areenasta, Tampereen uudesta yliopistosta, Smart Tampere -ohjelmasta tai sote-uudistuksen valmistelusta Pirkanmaalla. Mitään näistä ei saisi toteutetuksi mikään taho yksin. Pormestarin rooli tällaisissa kumppanuushankkeissa on varmistaa yhteistyön, rahoituksen ja toteutuksen sujuvuus ja poliittinen tuki.

Pormestari on sillanrakentaja kaupungin ja sen kumppanien välillä.

Pormestarin tulee nauttia valtuuston enemmistön luottamusta. Isoissa kaupungeissa se tarkoittaa yhteistyötä useiden puolueiden kesken. Tampereella pormestari ja apulaispormestarit ovat muodostaneet neljän poliittisen ryhmän poikkipoliittisen tiimin, joka on linjannut valmisteltavien asioiden suuntaviivoja ja ratkonut päivänpolitiikan pulmia. Poliittisen valmistelun ja virkavalmistelun raja on veteen piirretty viiva ja sitä olemme Tampereella etsineet kantapään kautta.

Pormestari on sillanrakentaja politiikan ja hallinnon välillä.

Neljä vuotta Tampereen pormestarina ovat olleet hieno mahdollisuus johtaa vilkasta ja kasvavaa kaupunkia. Se on vahvistanut näkemystäni siitä, että pormestarimalli sopii erityisen hyvin suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin, kuten Helsinki ja Tampere. Niiden johtamisessa korostuvat strateginen ja poliittinen johtaminen, edunvalvonta ja verkostojen rakentaminen, jotka ovat pormestarin keskeisiä tehtäviä.

Tämä rooli korostuu entisestään uudessa elinvoima- ja sivistyskunnassa, jossa kunnan johtaminen ei niinkään ole viranomaistyötä kuin mahdollistavaa johtamista.

Kirjoittaja toimi Tampereen pormestarina 2013-17.

 

 

Leave a Comment