Pitääkö itsensätyöllistäjälle maksaa reilua palkkaa?

Maan hallitus on kiitettävästi herännyt yksinyrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancereiden ja apurahansaajien eli itsensätyöllistäjien määrän nopeaan lisääntymiseen. Itsensätyöllistäjät putoavat helposti yrittäjän ja palkansaajan välimaastoon ja saattavat töiden ja eri työntekomuotojen välissä jäädä kokonaan ilman toimeentuloa – ja vielä maksaa tästä tulevaisuudessa onnettomalla eläkkeellä.

Hallitus on päättänyt ratkaista ongelmaa selvittämällä työttömyysturvan yhdistelmävakuutusta.

Akava on ollut samalla asialla ja julkistaa oman yhdistelmävakuutusmallinsa lähiviikkoina. Akavan malli antaisi nykyisestä poiketen mahdollisuuden palkkatyön ja yrittäjätyön yhtäaikaiseen vakuuttamiseen. Näin pelkoa väliinputoamisesta ja toimeentulon puuttumisesta ei olisi.

Pelkkä työttömyysturvan parantaminen ei kuitenkaan riitä. Myös itsensätyöllistäjien asemaa työelämässä on kohennettava. Lisäksi he tarvitsevat verkostoja ja erilaisia neuvontapalveluita. Tässä on meidän ammattiliittojen tekemisen paikka. Meidän on lisättävä sekä voitava lisätä tälle porukalle kohdennettua ammattiliiton tukea ja monipuolistettava palveluita. Osin tämä on myös lainsäädännöstä kiinni.

Akava on kertonut tänään julkisuudessa, että yhdeksän akavalaista liittoa on perustanut Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestön. Järjestön tehtävä on nimensä mukaisesti tehostaa 2020-luvun monimuotoista työtä tekevien akavalaisten edunvalvontaa. Asia on tärkeä, joten tämän vuoden aikana järjestöön liittyy varmasti enemmistö Akavan jäsenliitoista.

Työllisyys lisääntyy lähinnä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja pienyrittäjien määrää halutaan tietoisestikin lisätä. Korkea-asteen suorittaneita itsensätyöllistäjiä oli viime vuonna 59 000. Määrä kasvaa mutta on jo nyt niin suuri, ettei heidän asemaansa ja merkitystään nykyajan sekä lähitulevaisuuden työelämässä voi ohittaa.

Hallitus on siis huomioinut itsensätyöllistäjien työttömyysturvaan liittyvät sudenkuopat. Työn hinnoittelu on kuitenkin unohtunut keskustelusta kokonaan. Kun yksinyrittäjä tai itsensätyöllistäjä neuvottelee toimeksiantajan kanssa palkkiostaan, on hän kirjaimellisesti yksin.

Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät vaativat jäsenilleen parannusta heidän mahdollisuuksiinsa neuvotella työn tekemisen ehdoista kollektiivisesti. Heillekin kuuluvat nykyistä reilummat palkkiot, reilumpi toimeentulo ja reilumpi työelämä. Jos tavoitteenamme on hyvinvointivaltio, me emme voi luoda Suomeen uutta työtätekevien köyhälistöä.

Itsensätyöllistäjien edunvalvonta ei ole ristiriidassa vakituisissa palkkatyösuhteissa olevien edunvalvonnan kanssa, vaan päinvastoin. Kenenkään etu ei ole kilpailu siitä, kuka polkee osaamisensa ja ammattitaitonsa hintaa eniten.

Kävimme pari vuotta sitten Lontoossa kuuntelemassa paikallisia journalisteja. Siellä freelancertoimittajien palkka-alekilpailu on johtanut vakitoimittajien irtisanomisiin ja niin huonoihin free-palkkioihin, ettei korkeakoulutetuilla, kunnianhimoisilla nuorilla journalisteilla ole varaa muuttaa pois äitiensä helmoista.

Yleensä kansainväliset työelämän ilmiöt saapuvat lopulta Suomeenkin, ja meillä on jo nyt merkkejä tästä ilmiöstä. Korkeakoulutetuilla yksiyrittäjillä ja itsensätyöllistäjillä alkaa olla vaikeuksia saada kohtuuhintaista asuntoa Helsingistä. Kaikkien etu ja oikeus on saada samasta työstä sama palkka samoin reiluin ehdoin, työllistymisen muodosta riippumatta.

Akava on nyt konkreettisesti tarttunut vastaamaan näihin haasteisiin ja me nimenomaan huolehdimme nyt ja tulevaisuudessa akavalaisten yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvonnasta. Uuden edunvalvontajärjestön perustaminen onkin merkittävä etappi koko ay-liikkeen historiassa. Huhut ay-liikkeen kuolemasta ovat ennenaikaisia. Ay-liike ei ole kuollut eikä se kuole, mutta sen tarve muuttuu, kuten työelämä ja työelämän tarpeetkin muuttuvat.

Ammattiliittoja tarvitaan vastedeskin työelämän muutoksessa, sekä edunvalvojana että yhteistyökumppanina.

Leave a Comment