Perussuomalaiset flirttailee rasismilla

Perussuomalainen puolue ei ole riittävän selkeästi ottanut etäisyyttä rasismiin, vaan jatkaa kaksilla rattailla ajamista eli maan hallituksessa istumista ja samanaikaisesti rasismin vähättelyä ja sillä flirttailua.

Perussuomalaisen puolueen puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo ilmoitti vastikään, ettei Perussuomalaiset ainoana eduskuntapuolueena vaadi kuntavaaliehdokkailtaan sitoutumista rasismia ja vihapuhetta vastaan. Miksi? Entisenä puoluesihteerinä ajattelen, että kaikilla puolueilla on jaettu vastuu siitä tunnelmasta ja keskustelukulttuurista, missä ensi kevään eduskuntavaalit käydään. On aivan selvää, että ongelmia on edessä, mikäli yksi tuhansia ehdokkaita asettava puolue ei noutaa samoja pelisääntöjä kuin muut.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on julkisuuteen ilmoittanut, etteivät Perussuomalaiset tee selvitystä puolueen edustajien yhteyksistä rasismiin ja väkivaltaisiin äärijärjestöihin. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho lisäsi, että jos yhteyksiä myöhemmin ilmenee, niihin puututaan.

Saman viikon sisällä kävi ilmi, että perussuomalaisen kansanedustajan johtama kansallismielinen Suomen Sisu -järjestö on aloittanut katupartioinnin ja partiointitoiminnan johtaja arvioi julkisuuteen, että toimintaan osallistuvilla ”saattaa olla mukanaan rautoja ja nippusiteistä”. Valtaa ja esivaltaa voi järjestäytyneessä yhteiskunnassa käyttää vain demokraattisesti valitut päättäjät ja virkamiesasemassa toimivat viranomaiset, eivät kansallismieliset oman käden oikeuden nimiin vannovat katupartiot.

Samaisen viikon sisällä toisen perussuomalaisen kansanedustajan eduskunta-avustaja sai syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hänen kansanedustajaesimiehensä kuittasi asian julkisuuteen sillä, ettei ole lukenut avustajansa kirjoituksia. Myös perussuomalaisen eduskuntaryhmän kansanedustajan tuoreesta kirjoittelusta on meneillään tutkinta samalla syytenimikkeellä eli kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä on useita kansanedustajia, jotka ovat julkisesti kyseenalaistaneet rikoslain 11. luvun 10 §:än, jonka mukaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on tuomittava se, joka ”asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla perusteella”.

Kaikesta tästä jää käteen vain yksi kysymys. Miksi ihmeessä hallituskumppanit Keskusta ja Kokoomus suostuvat vetämään koko hallituksen ja hallituspuolueiden ylle tällaisen rasismilla flirttailun viitan ja irrottautumisen voimassa olevasta rikoslaista? On kyseenalaista, että pääministeri hallitsee maata sellaisen eduskuntaryhmän tuella, joka ei yksiselitteisesti sekä puhein että varsinkin teoin irrottaudu rasismista. Yhtä arveluttavaa on, etteivät kaikki hallituspuolueet sitoudu selvittämään jäsentensä äärijärjestöyhteyksiä. Historia on osoittanut, ettei tällaista toimintaa pidä katsoa hiljaa sivusta.

Leave a Comment