Perhevapaat pitäisi saada täysremonttiin

Kuluneella viikolla julkisuudessa on keskusteltu paljon Suomen perhevapaajärjestelmästä ja sen kehittämisestä. Keskustelun käynnistivät poliittiset nuorisojärjestöt Demarinuorten rohkean kannanoton vanavedessä.

Demarinuorten esittivät omassa kannanotossaan kotihoidon tuen lakkauttamista osana perhevapaajärjestelmän uudistamista Ruotsin esimerkin mukaisesti. Niin ministeri Juha Rehulalla (kesk.) kuin myös ministeri Timo Soinilla (ps.) riitti aikaa tyrmätä Demarinuorten kannanotto. Kummallakaan aika ei kuitenkaan riittänyt omien kehitysideoiden esittelyyn.

Keskustelu perhevapaajärjestelmän uudistamisesta on paikallaan. Nykyinen järjestelmä on epätasa-arvoinen, hidastaa naisten siirtymistä työelämään ja näin pitää työllisyysastettamme alhaalla. Joustamaton perhevapaajärjestelmä on myös keskeinen talouskasvun este. Suomessa työllisyysaste olisi asiantuntijoiden mukaan puolitoista prosenttia korkeampi, jos nuorten naisten työllisyys olisi Ruotsin tasolla.

Tasa-arvoa ja työllisyyttä edistettäisiin kaikkein parhaiten uudistamalla nykyistä järjestelmää niin, että perhevapaiden käyttö muuttuisi joustavammaksi, perheen ja työn yhteensovittaminen helpottuisi sekä kannustettaisiin isiä perhevapaille. Tasa-arvo ja työllisyys kun eivät etene pelkillä puheilla.

Hallituksen tulisi pikapuolin valmistella perhevapaauudistus. Mallia voi ottaa esimerkiksi SAK:n ehdotuksesta, joka on myös kustannusneutraali.

Perhevapaajärjestelmän uudistaminen paitsi tukisi työllisyyttä myös lisäisi tasa-arvoa. Nyt olisi aika puuttua yhteiskuntamme perhevapaajärjestelmän epäkohtiin.

Leave a Comment