Perheiden ja työelämän edut ovat yhteisiä

Kokoomus julkaisi tällä viikolla Perheet ja työelämä -asiakirjan, joka kokoaa yhteen kokoomuksen keskeiset perhettä ja työelämää koskevat linjaukset. Asiakirjatyö sai alkunsa Kokoomusnaisten puoluekokousaloitteesta, ja minulla oli ilo johtaa Perheet ja työelämä -asiakirjan valmistelua.

Asiakirja koostuu kolmesta osasta: Kokoomuksen perhevapaamallista, varhaiskasvatukseen liittyvästä osiosta sekä perheiden sujuvaan arkeen liittyvistä ehdotuksista.

Yhteiskunnan tukijärjestelmien on edistettävä mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista ja vältettävä kannustinloukkujen muodostumista sekä turvattava lapsille yhdenvertaiset lähtökohdat elämään. Keskustelussa asetetaan usein vastakkain perheiden ja työelämän edut, vaikka todellisuudessa ne ovat yhtä. Työllisyysaste on hyvinvointivaltion koh­talon­kysymys, ja siksi sitä on onnistuttava parantamaan.

Uudistus viipymättä

Perhevapaajärjestelmä on uudistettava viipymättä täällä vaalikaudella. Perhevapaauudistuksessa ei ole kyse yksittäisten tukien sorvaamisesta tai leikkaamisesta vaan kokonaan uudesta kokonaisuudesta.

Kokoomuksen malli lisää perheiden valinnanvapautta ja kannustaa töihin. Malli myös edelleen mahdollistaa lapsen hoitamisen kotona, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Kokoomuksen perhevapaamalli huomioi erilaisten perheiden tilanteet ja joustaa niissä yksilöllisesti.

Suomella ei ole varaa muita Pohjoismaita alhaisempaan pienten lasten äitien työllisyysasteeseen. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa vanhempainvapaita on kehitetty voimakkaasti tasa-arvoisen vanhemmuuden suuntaan. Uudistus on järkevä niin naisten, lasten kuin kansantaloudenkin kannalta.

Kokoomuksen ehdotuksessa perhevapaat koostuvat:

– 5 viikon äidille maksettavasta odotusrahasta, 

– vuoden mittaisesta ansiosidonnaisesta vanhempainvapaasta, josta molemmille vanhemmille on kiintiöity 3kk sekä 

– 6 kuukauden mittaisesta joustavasta hoitorahasta (800 e/kk), jonka vanhemmat voivat jakaa haluamallaan tavalla.

Täysimääräisenä tuet riittävät siihen asti, kunnes lapsi on 1,5 vuotias ja puolitettuina 3 vuotiaaksi asti. Puolitettunakin alin etuus on 400 e/kk, mikä pärjää nykyiselle kotihoidon tuelle tason ja keston osalta.

Ensimmäinen kuukausi ansiosidonnaista maksetaan korotettuna molemmille vanhemmille. Nykymallissa korotuksen saa vain äiti.

Kokoomus haluaa lisätä perhevapaiden joustavuutta ja valinnanvapautta. Nykyisessä mallissa on liiankin tiukat raamit sille, milloin vapaita saa käyttää ja missä järjestyksessä.

Kokoomuksen esityksessä etuuksien käyttämisen järjestystä ei ole säännelty. Esimerkiksi isä voi pitää ansiosidonnaista vanhempainvapaata vasta sen jälkeen, kun äiti on käyttänyt jo hoitorahaakin.

Uudessa mallissa vapaasti jaettavan osuuden voi käyttää esimerkiksi isovanhempi tai uusioperheen aikuinen jäsen. Perhevapaita voi käyttää kokopäiväisenä tai puolikkaana, esimerkiksi osa-aikaisen työn ohessa.

Kaikki tämä lisää perheiden valinnanvapautta, ja perhevapaa on paremmin yhdistettävissä vaihtuviin työtilanteisiin ja erilaisten perheiden tarpeisiin. Nykymallissa työllistyminen osa- tai väliaikaisesti ei ole kannattavaa.

Toivon hallitukselta ripeitä tekoja jo kevään kehysriihessä perhevapaiden uudistamiseksi. Ainoa syy jarruttaa perhevapaauudistusta on ideologinen halu pitää naiset kotona. Olisi hienoa, jos voisimme satavuotiaan Suomen kunniaksi saada yhdessä aikaan tämän merkittävän uudistuksen. Kokoomuksesta perhevapaiden uudistaminen ei jää kiinni.

Maksuttomaan varhaiskasvatukseen

Kokoomuksen pitkän aikavälin tavoitteena on maksuton, laadukas, pedagoginen osapäiväinen varhaiskasvatus, johon osallistuu koko ikäluokka. Jokaisella on oltava taustasta riippumatta mahdollisuus oppia, kouluttautua ja löytää omat vahvuutensa. Varhaiskasvatus on elinikäisen oppimisen polun ensimmäinen askel ja OECD:n mukaan kaikkein vaikuttavinta koulutusta.

Ongelmana Suomessa on, että ne lapset, jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta eniten, osallistuvat siihen vähiten. Varhaiskasvatuksen maksuttomuuteen edetään askel kerrallaan. Ensimmäinen askel otettiin eilen 1.3., jolloin pienituloisten 2–3 hengen perheiden maksut laskivat.

Perhevapaiden ja varhaiskasvatuksen lisäksi perheen ja työn sujuvaan yhdistämiseen vaikutetaan esimerkiksi lastenhoitoavun palkkaamista helpottamalla ja työpaikkojen perheystävällisestä ilmapiiristä huolehtimalla.

Perheet ja työelämä -asiakirjaan voit tutustua täällä: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/kokoomus/PERHEET_JA_TYOELAMA.pdf

Leave a Comment