Pelolla leikittelevänkin vauraus syntyy maailmalla

Olen surullisena seurannut, miten Iso-Britannia päätti irtautua Euroopan Unionista. Iso-Britanniassa voittivat populistit, jotka leikittelivät ihmisten peloilla – unohtaen että heidänkin vaurautensa on syntynyt maailmalla. Aivan uskomattomasti ihmiset jopa iloitsevat siitä, että Eurooppa on hajalla.

Brexit saattaa merkitä aivan arvaamattomia kehityskulkuja Euroopalla. Otan esimerkiksi kolme asiaa, joista on jo merkkejä: 1) Uudet kansanäänestykset milloin mistäkin asiasta, 2) Raju ja epätoivoinen verokilpailu ja 3) Euroopan Unionin uusi kahtiajako euro- ja ei-euromaihin.

Uusista kansanäänestyksistä on jo merkkejä. Unkarissa halutaan syksyllä äänestää siitä, voiko EU määrätä maan parlamentin ohi kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta Unkariin. Haluaako Unkarin hallitus sanoa muulle EU:lle, että me voimme kyllä tehdä sopimuksia EU-tasolla, mutta emme voi niitä toteuttaa maan sisällä?

Tuleeko EU:sta rusinat pullasta valtioiden liitto? Otetaan kyllä kaikki EU:n hyödyt irti, mutta vaikeista asioista järjestetään populistien painostuksesta jäsenäänestykset. Miettikääpä jos esimerkiksi avioliittokin olisi vastaavalla tavalla rakennettu. Eikö ainakin tietyn käsityksen mukaan perheen on tärkeä kestää myötä- ja vastoinkäymiset – yhdessä.

Uudesta Euroopan maiden välisestä verokilpailusta on jo merkkejä. Iso-Britannia miettii vastatoimia maassa riehuvalle taloudelliselle epävarmuudelle. Huhujen mukaan maa on alentamassa yhteisöveroa 15 prosentin tasolle ja sitä kautta houkuttelemassa investointeja saarivaltioon.

Tämä saattaa merkitä veronalennuskierteen laajenemista manner-Eurooppaan. Silloin Suomenkin pitää olla tässä rytmissä mukana – mieluummin etukenossa. Työmarkkinoiden uudistamisen lisäksi tarvitsemme siten myös nykyistä kannustavamman verouudistuksen. Elokuun budjettiriihi voisi näyttää suuntaa kannustavammalle verotukselle.

EU:n sisällä kahtiajako euromaiden ja muun EU:n välillä uhkaa syventyä. Euromaiden ulkopuolella Iso-Britannia oli se suuri valtio, joka vaati voimakkaasti ei-euromaiden vahvaa osallistumista EU:n talous- ja rahapolitiikkaan. Nyt Iso-Britannia vaikutusvalta on poissa. Kuinka kiinnostuneista euromaat ovat jatkossa pitämään kaikkia mukana päätöksenteossa?

Euroopan täytyy toki uudistua ja nyt onkin historiallinen aika uudistumiselle. Silti olen aivan vakuuttunut siitä, että pienen Eurooppalaisen maan paras tulevaisuuden tae on yhtenäinen ja vahva Eurooppa – tukeutuen länsimaiseen vapaus- ja demokratiakäsitykseen. Mielestäni Eurooppaa on myös paljon helpompi kehittää sisältä kuin huudella porttien ulkopuolelta.

One thought on “Pelolla leikittelevänkin vauraus syntyy maailmalla

  1. Voin toki olla väärässäkin, mutta käsitykseni mukaan Brexitin puolesta äänestivät nimenomaan ne, joilla ei ole varallisuutta. Britanniassa köyhyys on lisääntynyt ennen kaikkea maan omien poliittisten ratkaisujen takia, mutta heidät saatiin uskomaan, että se olisi Euroopan Unionin vika.

Leave a Comment