Osmo Soininvaara on väärässä

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen haukkumisesta on tullut yhtä muodikasta kuin koko Sipilän hallituksen. Sotessa on kuitenkin myös paljon mahdollisuuksia. Toisin kuin Osmo Soininvaara tuoreimmassa Suomen Kuvalehdessä väittää, valinnanvapaus tarjoaa suurimman mahdollisuuden saavuttaa Sotelle asetettu 3 miljardin säästötavoite.

Arvostetussa taloustieteen julkaisussa julkaistiin pari vuotta sitten tutkimus, jossa arvioitiin Englannissa vuonna 2006 tehdyn terveydenhuollon uudistuksen vaikutuksia hoidon vaikuttavuuteen ja kustannuksiin.

Uudistuksessa sairaaloiden kilpailua lisättiin niin, että valinnanvapaus sallittiin ihmisille ja alueelliset terveydenhuollon järjestäjät velvoitettiin huolehtimaan, että kaikilla asiakkailla on vähintään viisi vaihtoehtoista terveydenhuollon tuottajaa. Uudistuksessa joidenkin sairaaloiden kohtaama kilpailu lisääntyi paljon ja joidenkin vähän, mikä toi pätevän koeasetelman tutkimusta varten.

Tulosten mukaan uudistus ei vaikuttanut olemassa olevien sairaaloiden kustannuksiin. Sen sijaan kuolleisuudella mitattu hoidon laatu parani merkittävästi. Koko maan kannalta uudistuksen kustannushyöty-suhteeseen vaikuttaa olemassa olevien toimintakustannusten lisäksi myös kilpailun lisäämisen eli uusien sairaaloiden kustannukset.

Rakentamis- ja 20 vuoden toimintakustannusten huomioon oton jälkeenkin uudistuksen hyödyt olivat viisi kertaa kustannuksia suuremmat. Eikä tämä tutkimus ole ainoa laatuaan. Muutkin Britannian terveydenhuollon valinnanvapautta tarkastelleet tutkimukset päätyvät samanlaisiin tuloksiin. Myös useat Yhdysvaltojen Medicare-hoitoon liittyvät kilpailullisuuden tutkimukset ovat havainneet vastaavan positiivisen tuloksen.

Suomen kannalta on lupaavaa, että Sote-uudistusta ollaan tekemässä Englannin tyyliin. Tänään julkistettu Soten valinnanvapautta koskenut selvityshenkilöryhmän loppuraportti ehdottaa, että raha tulee valtiolta ja seuraa potilasta. Järjestäjät puolestaan huolehtivat siitä, että kilpailua syntyy ja asiakkaat pääsevät valitsemaan. Ainakin kaupungeissa.

Sote-uudistukselle sälytetty 3 miljardin euron osuus kestävyysvajeen umpeen kuromisessa on mahdollista saavuttaa, kunhan valinnanvapaus tehdään fiksusti. Uudistus ei saa johtaa ylilaatuun tai liikahoitoon vaan kilpailun tuomat hyödyt on ohjattava vanhenevan väestön mukanaan tuoman palvelutarpeen lisääntymisen kattamiseen.

Tässä mielessä Soininvaaran esittämät varoitukset ovat paikallaan. Valinnanvapaus ei kuitenkaan väistämättä johda koko järjestelmän muuttumiseen vakuutusperusteiseksi, niin kuin Soininvaara antaa ymmärtää. Se että kaikkia yksityiskohtia ei ole vielä ehditty miettiä ei tarkoita sitä, että valinnanvapautta ei kannata toteuttaa.

Kun valinnanvapauden lisäksi rahoitus saadaan yksikanavaiseksi, järjestelmästä poistuu vakava osaoptimoinnin kannustin. Kun saamme vielä järjestäjä-tason integraatioon kunnon kannustimet hoitoketjujen eheyttämiseen ja ennalta ehkäisyyn, niin Sote-uudistus voi tuodakin toivotut säästöt. Ja mikä jää vajaaksi, täytyy hoitaa palvelulupauksesta tinkimällä.

Lähde: Gaynor, Moreno-Serra ja Propper (2013). Death by Market Power: Reform, Competition and Patient Outcomes in the National Health Service. American Economic Journal: Economic Policy, 5, 3, 134-166).

Leave a Comment