Olemme oikealla tiellä, mutta vasta alussa

Kriisien murjomaa euroaluetta on korjattu vuosien ajan ja nyt voi sanoa, että tunnelin päässä alkaa näkyä valoa. EU:n komission tuore kevätennuste euroalueen taloustilanteesta antaa aihetta varovaiselle optimismille. Euroalueen talous kehittyy myönteisesti. Lisäksi Suomen talouskasvu on kiihtymässä ja julkisen talouden alijäämä supistumassa vuonna 2018.

Suomi on pääsemässä mukaan euroalueen talouden kasvuun ja sen jatkuminen onkin ensiarvoisen tärkeää Suomen taloudelle. Silti, kasvu euroalueella on edelleen matalalla tasolla. Vaikka investoinnit ovat kasvaneet, ne ovat edelleen alempana kuin kriisiä edeltävänä aikana. Työtä on siis edelleen valtavasti tehtävänä euroalueella, erityisesti meillä Suomessa.

Suomen talouden kasvu näyttäisi kuitenkin jatkuvan seuraavina vuosina. Julkinen talous vahvistuu, mutta sekin vielä hitaasti. Siksi emme vielä saavuta euroalueen sääntöjen mukaista kestävyyttä.

Komissio on odotetusti myöntänyt Suomen hakeman jouston julkisen talouden säännöistä. Minä ja valtiovarainministeriön virkamiehet olemme ottaneet komissiosta tulleen palautteen vakavasti ja käyneet oma-aloitteisesti useita kertoja Brysselissä kertomassa Suomen talouden tilanteesta ja hallituksen toimista. Siksi osasimme odottaa, että komissio pitää hallituksen tekemiä rakenneuudistuksia merkittävinä  ja oikeansuuntaisina. Komissio antaa hallitukselle aikaa korjata julkisen talouden tila rauhassa ja kestävästi tekemällä rakenteellisia uudistuksia.

Vaikka EU:n julkisen talouden säännöistä saatiinkin nyt joustovaraa, ei tämä tarkoita, että julkisessa taloudessa olisi liikkumavaraa. Annettu jousto tarkoittaa vain, että sääntöjä noudatetaan – ilman joustoja sääntöjä olisi rikottu. Ja vaikka saimmekin kiitosta kilpailukykyä parantavista toimista, se ei tarkoita, että voisimme hengähtää. Talouden uudistuksia on jatkettava.

Lisäksi on selvää, että kotimaisista syistä, erityisesti ikääntymisestä seuraavien kustannusten noususta, hallituksen tulee edelleen pyrkiä tervehdyttämään julkista taloutta. Tässä esimerkiksi sote-uudistus on keskeisessä asemassa.

Komissio on myös todennut, että viime vuonna Suomi noudatti kaikkia vakaus- ja kasvusopimuksen määräyksiä. Velkakriteerin täyttymistä arvioiva raportti päätyi johtopäätökseen velkakriteerin täyttymisestä. Velkaantumisen kasvu on kuitenkin edelleen huolestuttavaa, joten suosituksissa todetaankin, että Suomen tulee olla valmis tekemään lisätoimia varmistaakseen vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisen.

Komissio antoi meille kolme suositusta. Ensinnäkin jatkaa vastuullista finanssipolitiikkaa ja huolehtia julkisen sektorin uudistuksista, erityisesti sote-uudistuksen toimeenpanosta, siten että se parantaa kustannustehokkuutta. Toiseksi uudistaa työmarkkinoita ja parantaa työn kohtaantoa. Kolmanneksi vähentää hallinnollista ja sääntelyyn liittyvää rasitetta palveluissa sekä investointien edistämiseksi.

Komissio uskoo, että kilpailukykysopimus edistää vientiä ja vahvistaa työllisyyttä ja toteaa palkkamaltin tarpeen syksyn neuvottelukierroksella. Hallitus jakaa komission näkemyksen.

Suositukset ovat linjassa hallitusohjelman kanssa ja tukevat sen toimeenpanoa.

Hallitus on jo päättänyt useista toimista, jotka tulevat vastaamaan Suomen saamiin suosituksiin. Monissa toimissa on jo edetty toimeenpanovaiheeseen.

Komission raportti osoittaa, että olemme oikealla tiellä. Viimeisten kuukausien talouden vahva kehitys antaa tähän lisävarmuutta. Vienti ja investoinnit ovat kasvussa ja työllisyys paranee. Olemme kuitenkin päässeet vasta alkuun. Nyt ei voi hellittää tahtia. Alkanut kasvu pitää saada kestävälle pohjalle ja työttömät on autettava avoimiin työpaikkoihin.

Jokainen ymmärtää, että kun tänäkin vuonna otamme velkaa yli viisi miljardia euroa, niin olemme vielä kaukana terveestä taloudesta. Tylsää tai ei, sanon vielä kerran, että työ jatkuu ja tiukat ajat julkisessa talodessa jatkuvat.

Nyt tämän voi kutenkin sanoa tilanteessa, jossa talous on saatu kääntymään kasvuun usean laihan vuoden jälkeen. Vasta kestävä talouskasvu taittaa velkaantumisen ja turvaa hyvinvointimme tulevaisuudessa.

Leave a Comment