Nyt käydään myös turvallisuusvaalit

Mitä tekemistä kuntavaaleilla ja turvallisuudella on toistensa kanssa? Paljonkin. Uudet valtuutetut päättävät yllättävän monista asioita, jotka liittyvät päivittäiseen turvallisuuteen.

Vaikka sosiaali- ja terveysasiat siirtyvät maakuntahallinnon vastuulle, jää tulevaisuuden kuntaan useita tärkeitä asioita. Varhaiskasvatus, perusopetus ja toiseen asteen koulutus ovat merkittävimpiä tehtäviä. Myös kulttuuri- ja liikuntapalvelut, vapaa-ajan palvelut, terveyden edistäminen, kaavoitus, paikalliset liikenneratkaisut ja ympäristöpalvelut ovat tärkeitä. Kunnilla on osaltaan suuri rooli yritysten toimintamahdollisuuksien parantamisessa ja työpaikkojen luomisessa. Toimiva talous mahdollistaa hyvinvoivan kunnan. Tämä kaikki luo turvallisen kunnan perustan.

Monet mieltävät turvallisuuden vain poliisi-, pelastus-, rajavartio- tai sotilastoiminnaksi. Kyseiset viranomaiset ovat merkittävin osa turvallisuusketjussa. Ne edustavat niin sanottua kovaa turvallisuutta eli ne lähtökohtaisesti hoitavat homman, kun jotain ikävää on jo tapahtunut. Vaikka kuntapäättäjät eivät näiden viranomaisten toiminnasta päätä, kun pelastustoimikin siirtyy maakunnan vastuulle, on yhteistyö ennaltaestävässä työssä muuttunut entistä tärkeämmäksi.

Lasten koulutien turvallisuuteen vaikutetaan rakentamalla muun muassa kevyenliikenteenväyliä ja suojateitä. Myös päiväkotien ja koulujen valitettavien sisäilmaongelmien ratkaisun avaimet ovat kuntapäättäjillä, koska kiinteistöt ovat yleensä kuntien omistuksessa. Homekoulut ja -päiväkodit on saatava vihdoinkin kunnostettua! Lapset eivät enää voi altistua huonolle sisäilmalle, kuten ei henkilökuntakaan. Jo työturvallisuuslaki edellyttää turvallista työympäristöä. Päätökset näistä tehdään lähtökohtaisesti kunnissa.

Kuntapäättäjien vastuulle jää myös vapaa-ajan palveluiden järjestäminen. Esimerkiksi nuorten harrastustoiminnan edistäminen on erittäin tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa myös turvallisuuden näkökulmasta. Harrastukset kuten koulutuskin suojaavat nuoria tehokkaasti syrjäytymiseltä antamalla nuorten elämään toivoa ja tulevaisuuden suuntaa. Harrastuspaikkojen suunnittelu ja viihtyisinä pitäminen edistävät ihmisten turvallisuuden tunnetta.

Etenkin ikäihmisille on muodostunut niin sanottu pelon maantiede turvattomaksi koetuista paikoista. Näistä helposti väitellään, joskus aiheesta, ja joskus aiheetta. Usein pelottavaksi koetuissa paikoissa on likaista, töhryistä ja pimeää. Ne saattavat olla nuorten kokoontumispaikkoja iltaisin tai niiden lähellä olevia ravintoloita. Kunnat pystyvät muun muassa kaavoituksella, tehokkaalla valaistuksella ja puhtaanapidolla pitämään pelon maantieteen poissa kaduilta ja toreilta. Näistä asioista päättävät kuntien valtuustot.

Rakenteellisilla ratkaisuilla pystytään mahdollistamaan ikäihmisille turvalliset ja esteettömät kodit. Kunnan vastuulle kuuluvat myös terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä vapaa-ajan ja kulttuuripalvelut. Ne ovat omiaan luomaan turvallisuuden tunnetta etenkin senioreille.

Kuntapäättäjät tekevät päätöksiä myös ulkomaalaisia koskevissa asioissa. Vastaanottokeskuksen sijoittamisesta ja nyt ajankohtaisesta asiasta, oleskeluluvan saaneen henkilön kuntapaikasta päätetään kunnassa. Tutkimusten mukaan turvapaikan hakijat aiheuttavat turvattomuuden tunnetta osassa ihmisiä, etenkin laittomasti maassa oleskelevat ulkomaalaiset. Iso osa suomalaisista kokee, ettei maahanmuutosta voida keskustella ilman leimautumista. Kuntapäättäjien on näihinkin asioihin kuitenkin väistämättä otettava kantaa.

Tutkimusten mukaan suomalaiset kokevat entistä enemmän turvattomuutta. Siihen on monia syitä. Turvallisuuden tunne ja todellinen turvallisuus syntyvät kuitenkin arkisista asioista – kodista, perheestä, harrastuksista, asuinympäristöstä ja terveydestä. Ne ovat turvallisuutta parhaimmillaan ja niistä päättävät kuntapäättäjät. Se on uusien valtuutettujen hyvä mieltää.

Leave a Comment