Nuorille töitä – määräaikainen palkanalennus käyttöön

Talouspolitiikan arviointineuvosto epäilee tällä viikolla julkaistussa raportissaan, ettei Sipilän hallitus tule saavuttamaan tavoittelemaansa 72 prosentin työllisyysastetta. Erityistä huomiota raportissa kiinnitetään nuorten heikkoon työllisyystilanteeseen. Tämä on jälleen kerran aiheellinen muistutus siitä, että nuorisotyöttömyyden kitkemiseksi tarvitaan nopeita ja konkreettisia toimia.

Arviointineuvosto on aivan oikeassa siinä, että hallituksen tavoitteet ovat oikeita, mutta tähänastiset keinot eivät ole riittäviä. Hallituksen on siis laajennettava niiden keinojen kirjoa, joita se hyödyntää työttömyyden nujertamiseksi. Pelkät puheet ja numeeriset tavoitteet eivät riitä. Nyt tarvitaan ihan konkreettisia toimenpiteitä. Ja niitä neuvoston raportista löytyykin.

Palkkauskynnyksen madaltamiseksi neuvosto ehdottaa, että työehtosopimusten mukaisia vähimmäispalkkoja voitaisiin alentaa heikomman taitotason työntekijöiden, kuten työuraansa vasta aloittavien nuorten, osalta. Nuoren ensimmäisessä työpaikassa maksettava määräaikainen matalampi palkka helpottaisi huomattavasti etenkin vaikeammin työllistyvien nuorten tilannetta.

Tavoite numero yksi on, että nuoret saadaan töihin. Työhön kiinni pääseminen on paras tapa pysyä kokonaisvaltaisesti kiinni yhteiskunnassa. Määräaikainen matalampi palkka auttaisi kiistatta nuoria saamaan jalkaa työelämän oven väliin. Aikana, jolloin nuorisotyöttömyys on hälyttävän korkealla, yhtään keinoa ei tule jättää käyttämättä.

Hallituksen kannattaa kuunnella talousviisaita tarkalla korvalla ja tehdä tarvittavat muutokset, jotta yhä useampi nuori saadaan töihin. Nuoret olisivat tutkitusti valmiita töihin myös matalammalla palkalla, jos työtä ei muuten löydy. Ansiotaso kyllä nousee työkokemuksen ja osaamisen karttuessa.

Monissa tutkimuksissa on todettu, että nuorilla itsellään olisi tällaisiin toimiin valmiutta. Muun muassa Turun yliopistossa viime syksynä tehdyssä väitöstutkimuksessa todetaan, että työ on suomalaisille kunnia-asia ja että myös palkanalennuksiin ollaan tietyissä tilanteissa valmiita. Vaikka työ on luonnollisesti keskeinen toimeentulon lähde, niin vielä tärkeämmäksi tekijäksi ihmiset kokevat työn antaman merkityksellisyyden tunteen. Työ on siis jo arvo itsessään.

Kun nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi kerran on olemassa keino, jota sekä työnantajat että nuoret työntekijöinä olisivat valmiita hyödyntämään, hallituksen tehtävä on mahdollistaa se ja saada yhä useampi nuori töihin.

Leave a Comment