Maksuton varhaiskasvatus koko ikäluokalle

Satavuotiasta Suomea on aina rakennettu sivistyksen varaan. Pienen maan voimavara on koulutettu kansa. Emme voi kilpailla kansainvälisesti laajalla väestöpohjalla tai rikkailla luonnonvaroillamme, vaan meidän on pärjättävä osaamisellamme. Koulutuksen pohjalle on ollut hyvä rakentaa pohjoismaista hyvinvointivaltiota.

On huolestuttavaa ja hätkähdyttävää, että koulutustaso on Suomessa jäämässä jälkeen. Tämän päivän parikymppisistä useampi on pelkän peruskoulun varassa kuin viisikymppisistä. Ellei tähän tehdä muutosta, 15 vuoden kuluessa jäämme OECD-keskiarvon alapuolelle koulutustasossamme. Jo hallitusohjelmaa laadittaessa kiinnitimme tähän huomiota, ja suunnan kääntämiseksi teemme töitä joka päivä.

Kaikki alkaa varhaisista vuosista. Osallistuminen varhaiskasvatukseen on tutkimusten mukaan syrjäytymisen ehkäisyä parhaimmillaan. Se on lapsen oikeus ja etu, sillä laadukas varhaiskasvatus antaa hyvät eväät elämään ja myöhemmälle opintielle. Suomalaisen tutkimuksen mukaan alle kolmevuotiaana varhaiskasvatuksessa olleet jatkavat toiseen asteen koulutukseen, menevät lukioon ja opiskelevat korkeakoulussa useammin. Varhaiskasvatus on mahdollisuus puuttua esimerkiksi oppimisvaikeuksiin jo varhaisessa vaiheessa ja tukea perheitä mahdollisissa ongelmissa.

Tästä huolimatta Suomessa osallistutaan varhaiskasvatukseen muita Euroopan maita selvästi heikommin. Yli neljävuotiaista suomalaislapsista vain 75 prosenttia osallistuu varhaiskasvatukseen, kun osallistumisprosentti muissa pohjoismaissa on lähellä sataa. Kokoomuksen ensisijaisena tavoitteena on lasten varhaiskasvatukseen osallistumisen vahvistaminen. Samalla luonnollisesti huolehditaan varhaiskasvatuksen laadukkaasta sisällöstä ja ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyydestä.

Osallistumisasteen nostamiseksi me kokoomuksessa haluamme maksuttoman, osa-aikaisen varhaiskasvatuksen koko ikäluokalle. Meille on tärkeää, että jokaisella on taustastaan riippumatta mahdollisuus oppia, löytää vahvuutensa ja vaikuttaa oman elämänsä suuntaan. Ensimmäinen askel tähän suuntaan otetaan jo maaliskuun alussa, kun varhaiskasvatusmaksuja alennetaan. Näin voidaan tukea etenkin pienituloisimpien perheiden lasten varhaiskasvatukseen osallistumista, purkaa kannustinloukkuja sekä tukea työelämän tasa-arvoa ja erityisesti naisten työllisyyttä.

Sisällöllisesti varhaiskasvatuksessa on paljon meneillään. Ensi syksynä astuu voimaan ensimmäinen varhaiskasvatuksen ”opetussuunnitelma”, viralliselta nimeltään varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Tähän saakka päiväkotien kasvatustehtäviä ei ole määrätty laissa, vaikka erilaisia suosituksia onkin annettu. Muutos tulee tasoittamaan positiivisella tavalla päiväkotien laatueroja.

Tällä hallituskaudella jaetaan myös ensimmäistä kertaa valtionavustuksia varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Lisäksi lisätään lasten ja vanhempien osallisuutta varhaiskasvatuksen suunnitteluun. Jokaiselle lapselle esimerkiksi laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Kiinnitämme myös huomiota esimerkiksi kiusaamisen ehkäisyyn, mahdollistamme digitaalisen yhteydenpidon vanhempien kanssa ja korostamme turvallista ja liikkumiseen innostavaa ympäristöä.

Jokainen vanhempi voi Suomessa luottaa siihen, että päiväkodeissa on tarjolla laadukasta varhaiskasvatusta. Kuntien tasolla päätöksiä varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta on mahdollista taloustilanteen salliessa tehdä vaikka jo heti. Kustavin kunta on ensimmäinen Suomessa. Tulevissa kuntavaaleissa onkin tärkeää valita sivistysmyönteisiä päättäjiä, joille varhaiskasvatus on sydämen asia. Tällaisia ehdokkaita löytyy kokoomuksesta kosolti.

One thought on “Maksuton varhaiskasvatus koko ikäluokalle

  1. Jännittävä asia tämä Kokoomuksen yritys väittää olevansa niiden ihmisyhmien puolella, esim. lasten, joilta ovat hallituksessa viimeiset vuodet surutta leikanneet. Nimenomaan varhaiskasvatuksen kamala linja on suoraa Sanni Grahn- Laasosen omaa ansiota ja tilanne todellakin on kurjistumassa entisestään juuri Sannin ja puolueensa toimien vuoksi.

    Sanni voisi vaikkapa aloittaa tämän kävelemällä hallituskumppaneiden luokse ja vetämällä leikkaukset takaisin. Esmes.

Leave a Comment