Letkajenkassa tulee myös askelia eteenpäin

Sisältö ja legitimiteetti – siinä ovat hyvän ja toteuttamiskelpoisen politiikan ainekset. Lapsena uskoi, että viisaat valtiomiehet tekevät päätöksiä ja sitten ne toteutetaan. Päätökset olivat hyviä ja niillä luotiin tulevaisuutta. Hyvä politiikka tarkoitti hyvää sisältöä, joten askelia otettiin eteenpäin. Legitimiteetti oli ikään kuin sisäänrakennettu oletusarvo.

Nyt niin kotimaan politiikassa, Britanniassa kuin niin monessa maassa näyttää siltä, että monen mielestä on syytä pakittaa. On löytynyt letkajenkasta tuttu tahti, edetään mutta otetaan myös askel taakse ja välillä potkitaan sivuille. Onko taka-askel virhe vai aiemmin tehdyn erheen korjaaminen, riippuu varmasti tapauksesta ja arvioijasta.

Kotimaan politiikassa normien purku on riemuvoitto niille, jotka uskovat yksilön vastuuseen ja siihen, että tarpeet eri ihmisillä ja eri puolilla maata ovat erilaisia. Pitkälle vietyjen pelisääntöjen ja laajojen julkisten palvelujen varaan hyvinvointiyhteiskuntaa rakentaville kyseessä on taas elintason romahduttamisesta.

EU on toisille rauhan tae ja kauppapoliittinen hyvinvointikatalysaattori ja toisille nihilistinen viisastelija, joka ei kunnioita ihmistä, eikä ainakaan erilaisia arvomaailmoja.

Yhdysvalloissa puolet uskoo suurvallan tekevän hyvää maailman poliisina, kun toinen puoli keskittyisi pitämään kotipesän kunnossa eikä puuttuisi kaukomaiden ongelmiin.

Pitkälle kärjistyneissä sisäpoliittisissa jännitteissä on kyse siitä, että politiikan sisältö on ollut parlamentaarisen enemmistön mielestä hyvää, muttei kuitenkaan legitiimiä riittävän suurelle kansanosalle niin, että rauhallinen eteneminen olisi mahdollista.

Olen itse EU:n ystävä ja toivon ystäviemme saarella pysyvän mukana globalisaatiossa – hehän sen pitkälti liikkeelle laittoivat. Pari isoa pelisääntöä pitänee kuitenkin pitää mielessä:

* Toimivassa demokratiassa pitää etenemisnopeus olla paremmin matkustajien tahdon mukainen, kuin nyt mitä ilmeisemmin on ollut. Vaikka suunta olisi kuinka oikea ja analyyttisesti perusteltavissa, liika vauhti saa osan voimaan pahoin ja sitten otetaan niitä taka-askelia.

* Jos haluaa olla iso, tulee joukkoon mukaan väistämättä erilaisia arvopohjia. Silloin ei voi integroitua niin syvällisesti, kuin innokkaimmista tuntuisi ideaaliselle. Eri arvopohjaisten ihmisten yhteistyö on rikkaus ja kehittää ihmiskuntaa, mutta ihmiset osaavat kyllä itse luoda oikea sekoituksen, kun ovet ovat auki. Laeilla ja säännöillä ei voida määrätä arvovalintoja.

Niin se letkajenkka. Ei liene syytä huoleen vaikka välillä nytkitään, ihmiskunta kehittää toimintaansa vääjäämättä, joten pelkoa jämähtämisestä ei ole. Jos vauhti pidetään oikeana ja arvoeroja paremmin kunnioitetaan, päästään vähemmillä naarmuilla. Hyvä politiikka koostuu sisällöstä ja legitimiteetistä. Jotain hyvää on ehkä luvassa, letkajenkassahan taka-askelta seuraa kolme eteenpäin.

Leave a Comment