Kyberkyyditykset ja natointoiset

Verkkouutiset julkaisi viime sunnuntaina 13.11.2016 artikkelin, jonka otsikkona oli Suomalaisyhdistyksen toiminta herättää kysymyksiä Venäjän vaikutuksesta: Mikä on Geopoliittinen Seura?.

Juttu herätti huomattavan vilkasta keskustelua. Se sai runsaasti myönteistä palautetta, mutta onnistui kirvoittamaan myös arvovaltaisia vastalauseita.

Lennokkaimman silmiini osuneista puheenvuoroista taisi käyttää Suomen Geopoliittisen Seuran (SGS) hallituksessa istuva ex-valtiosihteeri, dosentti Risto Volanen (kesk.) blogissaan.

”Nykypäivän artikkelin tapaiset leimaamiset tuntemattomin lähtein ja ilman perusteluja muistuttavat eräänlaisia kyberkyydityksiä itärajalle, jonka esikuvat tulevat äärioikealta sotaa edeltävältä ajalta”, hän kirjoittaa (tarkoittaen ilmeisesti Nykypäivällä Verkkouutisia).

Kansanedustaja ja entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) kiiruhti ilmoittamaan, että hän voi ”hyvin yhtyä” Volasen näkemykseen, jossa Verkkouutisten artikkeli rinnastetaan Lapuan liikkeen puitteissa harjoitettuun rikolliseen toimintaan.

Mitä jutussa käytettyihin ”tuntemattomiin lähteisiin” tulee, ex-valtiosihteeri epäilemättä tietää, että journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen lähteen henkilöllisyys salassa siten kuin tämän kanssa on sovittu.

”Ajat ovat sellaiset, että voin oikeastaan antaa vain taustaa ja sillä ehdolla, että et mitenkään lähteistä työnantajaani”, oli tyypillinen vastaus, kun esitin haastattelupyyntöjä juttuani varten. Harmillista tietenkin, mutta ei peruste jättää tärkeää aihetta käsittelemättä.

Volaselle artikkeli, jossa esitetään kriittisiä kysymyksiä SGS:n tavoitteista ja toiminnasta, näyttäytyy eräänlaisena ”Suomen natointoisten” – kuten hän asian ilmaisee – viimeisenä taistona.

En tiedä, mitkä kriteerit on täytettävä ollakseen ”natointoinen”. Volasen pettymykseksi voin kuitenkin kertoa, että haastattelemistani henkilöistä ensimmäisenkään Nato-kannasta minulla ei ole täsmällistä käsitystä. Jos joku heistä olisi liittoutumisen puolesta kovasti intoillut, luulisin, että olisin sen havainnut.

Mahdolliseen Nato-jäsenyyteen ei muuten jutussani otettu kantaa edes rivien välissä.

Eräs toinen kommentaattori kuittasi artikkelissa esitetyt näkemykset ”kokoomuspoikien vouhotukseksi”. Muuten hyvä sekin, mutta haastatelluista suomalaisista ainoastaan yhden tiedän joskus toimineen poliittisessa tehtävässä. Hän ei ollut kokoomuslainen. Muiden lähteiden mahdollisesta puoluekannasta en ole selvillä.

Kaikki kuusi nimettöminä haastateltua ovat SGS:n toimintaa eri näkökulmista tarkkailleita rehellisinä ja luotettavina tunnettuja henkilöitä, joukossa arvostettuja ja kokeneita virkamiehiä eri hallinnonaloilta.

”Tiedustelen Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolta yhtyykö hän puolueen julkaisun linjaan, jossa viime aikoina on ollut muutenkin runsaasti Suomen ulkopolitiikan kritiikkiä?”, Volanen kirjoittaa Verkkouutisten kommenttipalstalla ja omassa blogissaan.

Ponnekkaalta kysymykseltä vie hieman terää se, että artikkelissa ei esitetty kritiikkiä Suomen ulkopolitiikkaa kohtaan. Kun sen sijaan Volanen itse on arvostellut voimakkaasti ”ideologiseksi” luonnehtimaansa Suomen ulkopolitiikkaa, vaatii kadehdittavia akrobaattisia taitoja asettautua samanaikaisesti ulkopoliittisen linjan portinvartijaksi.

Kyberkyydityksetkin suorastaan kalpenevat sen rinnalla, että ”Suomen natointoiset” ovat Volasen mukaan ”voimakkaasti kyseenalaistaneet Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden ja osaltaan edistäneet näin viime vuosina epävakautta Itämerellä”.

On siis käynyt selväksi, että Suomen Geopoliittisesta Seurasta kysymyksiä esittävä artikkeli ei ole vain osa ”Suomen natointoisten” suurta suunnitelmaa, vaan se on myös järkyttänyt lähialueidemme turvallisuuspoliittista vakautta.

Kun SGS:n toimintaa käsittelevän jutun tekemisestä pari viikkoa sitten sovittiin, aivan näin järisyttäviin mittasuhteisiin yltäviä seurausvaikutuksia emme sentään osanneet ennakoida.

Jos keskustelu Suomen Geopoliittisesta Seurasta kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti tutustua seuran puheenjohtajan Pekka Visurin antamiin tietoihin seurasta ja sen toiminnasta.

Suosittelen tutkailemaan myös seuran hallituksen jäsenen, professori Henrik Meinanderin näkemyksiä geopoliittisen ajattelun merkityksestä Suomelle.

Leave a Comment