Korot nousevat vuonna 2021

Korkotaso on ollut laskussa yli 30 vuotta eikä pysyvää käännettä tule nopeasti. Kuitenkin yksi merkittävä korkotasoa määrittävä tekijä tukee nousua vuodesta 2021 alkaen.

Toisen maailmansodan jälkeen maailman korkotaso oli kohtuullisen matala ja vakaa öljykriiseihin saakka. 1980-luvulle tultaessa inflaatio nousi niin, että keskuspankit aloittivat inflaationvastaisen taistelun. Kun inflaatiomörkö saatiin kesytettyä, korkotaso on tasaisesti laskenut nimellisesti että suhteessa inflaatioon.

Nyt on saavutettu piste, jossa ihmetellään, kuinka kauan ei-positiivisten korkojen aika voi jatkua.

Yksi merkittävä korkotasoa määrittävä tekijä on säästämisen tarve. Ihmiset säästävät maailmanlaajuistesti tulevan varalle heti, kun alkavat tarpeeksi tienaamaan ja alkavat käyttää säästöjään eläkkeelle siirtyessään. Tutkimusten mukaan säästävään ikähaarukkaan kuuluvat 25 – 60-vuotiaat.

YK:n väestötilastosta ja -ennusteesta nähdään, kuinka maailman säästämisiässä olevien määrä väheni 1980-luvun alkuun saakka ja alkoi kasvaa samaan aikaan kun yleinen korkotaso alkoi laskea. (Katso kuva.) Kun yhä suurempi osa väestöstä säästää eikä kuluta, maailmaan syntyy ylitarjontaa säästettävissä olevista varoista.

Samaan aikaan tarjonnan lisääntymisen kanssa rahoituksen kysyntä on hiipunut. Tuottavuuskasvu on trendimäisesti hidastunut 1970-luvulta alkaen ja teollisuus on viime vuosina siirtynyt suuria investointeja vaativasta raskaasta teollisuudesta aineettomaan pääomaan. Kun tarjonta kasvaa ja kysyntä vähenee, rahan hinta eli korkotaso laskee.

Viimeinen niitti tuli finanssikriisistä, jonka seurauksena keskuspankit ovat aktiivisesti laskeneet korkotasoa. Sekään ei ole auttanut, kun ihmiset ja yritykset ovat yrittäneet päästä irti liian suuresta velkataakasta ja siirtäneet investointi- ja rakentamisaikeitaan.

Moni ihmettelee, kauanko vielä pitää odottaa, että korkotaso lähtee pysyvästi nousutrendille.

Rahoituksen kysyntä ei nouse ennen kuin teknologia tuottaa sellaisen uuden innovaation, joka nostaa investoinnit uuteen merkittävään nousuun. Sellaista ei ole näköpiirissä hurjasta robotisaatiosta huolimatta.

Sen sijaan tarjontapuolella on käänne horisontissa. YK:n väestöennusteen mukaan yksi merkittävä korkotasoa määrittävä tekijä kääntyy uudelleen vuonna 2021, jolloin säästämisiässä oleva väestöosuus alkaa uudelleen laskea.

Ehkäpä tällä kertaa historia toistaa itseään, säästämisiässä olevan väestöosuuden käänne vaikuttaa myös korkotasoon ja korot vihdoin nousevat.

25-60-vuotiaiden osuus maailman väestöstä
Kuvio 1. Säästämisiässä olevien osuus maailman väestöstä

Leave a Comment