Kokoomuksen uskallettava kyseenalaistaa tukiaiset

Kansanedustaja Juhana Vartiainen otti äskettäin kantaa Suomen nykyiseen maataloustukijärjestelmään huomauttaen, että järjestelmässä on huomattavan paljon tehottomuutta ja piirteitä menneen maailman käytännöistä.

Vartiaisen laskelmien mukaan jokaista maatalouden työpaikkaa tuetaan vuodessa 32 000–40 000 eurolla ja tukimenot ovat laskutavasta riippuen 2,1-2,6 miljardia euroa. Tukien suuruudesta huolimatta useimmat maatilat ovat vahvasti tappiollisia.

 Tällä viikolla kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen kuitenkin kiirehti jo toppuuttelemaan, että Vartiaisen näkemykset ovat hänen yksityisajatteluaan eivätkä edusta eduskuntaryhmän virallista kantaa. Näin voi olla, mutta olisi väärin väittää, että Vartiainen olisi puolueessa täysin yksin ajattelunsa kanssa.

Kokoomusnuoret on jo pitkään kyseenalaistanut maataloustukijärjestelmän mielekkyyden – ainakin nykyisellä mallilla ja nykyisessä laajuudessaan. Maatalouden tukemisen pitäisi perustua pitkän aikavälin tuloksellisuuteen ja sen tavoitteena on oltava huoltovarmuuden, ei tehottoman tuotannon keinotekoinen ylläpitäminen.

Maataloustuet eivät ole ainoa sokea piste kokoomuksen virallisessa linjassa. Kokoomuksen kansanedustajat ja muut toimijat nostavat säännöllisesti esiin tarpeen karsia järjettömyyksiin paisunutta ja kerrostunutta yritystukijärjestelmää. Virallisista kannanotoista ja toteutettavasta politiikasta tämä jää kuitenkin uupumaan.

Kuten Vartiainen avauksessaan huomauttaa, maatalousmenot kilpailevat budjetissa kaikkien muiden menojen kanssa. Näin ollen suuret satsaukset maataloustukiin tai yritystukiin tarkoittavat pienempiä satsauksia esimerkiksi yliopistoihin, päivähoitoon ja maanpuolustukseen tai veronkevennyksiin. Onko tosiaan niin, että kokoomuksenkin puntarissa maataloustuet painavat edellä mainittuja asioita enemmän?

Tukiaisten kaltaisia valtavia menoeriä on voitava arvioida kriittisesti aivan kuten mitä tahansa muitakin menoja. Kokoomuksen on faktapohjaiseen politiikkaan nojautuvana edistyspuolueena oltava tässä kriittisessä arvioinnissa etunenässä. Tämä ei ole ideologista maatalousvastaisuutta tai yritysvastaisuutta. Kyse on politiikasta, jossa jokaista yhteiskunnan tukea ja muuta menoerää arvioidaan kriittisesti.

Kokoomuksen on pystyttävä olemaan älyllisesti rehellinen poliittisessa linjassaan. Uskottavassa politiikassa ei ole tilaa sokeille pisteille.

 

Leave a Comment