Kaavat betonoiduista sujuviksi

Viime viikolla esittelin kokoomuksen maankäyttö- ja asuntopoliittisen raportin. Ohjelmatyö lähti liikkeelle siitä, että nykyinen hallitus on ryhtynyt näissä asioissa reilusti toimeen ja me haluamme kokoomuksena olla tätä työtä vauhdittamassa.

Keväällä 2015 tehdyn hallitusohjelman varsin kunnianhimoisen asunto-osan tavoitteista on iso osa jo tehty ja toteutettu ja loputkin on jo valmisteluputkessa. Tällä sektorilla tehty normien purku on tuottanut myös toivottua tulostakin. Hienosti kasvuun lähtenyt rakentaminen ja asuntotuotanto kannatteleekin nyt hienoista talouskasvuamme ja me haluamme tätä kasvua tukea edelleen.

Esitämme uudelleen käyttöön otettavaksi kunnille ja kaupungeille myytävän maan verovapautta ja myös sitä, että valtio luovuttaa erityisesti asuntotuotantoon soveltuvat maansa kunnille myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Pula rakennusmaasta on nimittäin monessa paikassa nyt este uudelle asuntotuotannolle ja tyhjiksi jääneet varuskunta-alueet ja vaikkapa oppilaitokset ja muut kannattaa laittaa nyt reippaasti uusiokäyttöön. Meidän puolesta se ei ainakaan jää valtiosta kiinni.

Kaavoitusprosesseja haluamme myös uudistaa ja vauhdittaa. Nykyinen pitkä, kankea ja usein vuosikausien valituskierrokset sisältävä kaavoitus on nykypäivän tarpeisiin vanhanaikainen. Kun lopulta kaava saa lainvoiman niin se on usein jo vanhentunut tai ainakin betonoitu lähes kymmeneksi seuraavaksi vuodeksi.

Kaavoituksesta tulee tehdäkin jatkuva niin sanottu rullaava prosessi, joka elää ajassa ja päivittyy sujuvasti tilanteen muuttuessa. Samalla koko maankäytön ajattelumaailma tulee muuttaa elinyhteisöjen kaavoittamiseksi irrallisten asuinalueiden, teollisuualueiden ja toimistoalueiden kaavoittamisesta. Järkevästi pohdittu ja jopa kuntarajat ylittävä maapolitiikka on ennen muuta alueella asuvien ihmisten, mutta myös työpaikkojen ja yritysten etu.

Samalla kokoomus haluaa perata kaikista olemassa olevista kaavoista pois kaiken turhanaikaisen ja tiukan sääntelyn. Riittää, että kaavassa määritellään tärkeimmät pelisäännöt ja muuten tilaa kannattaa jättää enemmän rakennuttajille eli ihmisille ja rakentajille eli alansa ammattilaisille. Vanhoista kaavoista tulisikin poistaa tietyssä määräajassa tällainen turhanaikainen sääntely. Samalla käyttöön pitäisi ottaa laajasti alueelliset poikkeamiset eli olemassa olevien kaavojen esimerkiksi rakennusoikeuksia pitäisi voida lisätä yhdellä päätöksellä kymmenien erillisten päätösten sijaan. Myös ilmoituslupamenettelyä tulisi laajentaa koskemaan muun muassa kaikki pienimuotoinen lisärakentaminen aina pieniä lisätaloja myöten.

Meillä Suomessa seisoo valtava määrä erilaisia investointeja pienempiä ja isompia lupajonoissa ja valituskierteissä. Valitusoikeus tulee rajata jatkossa vaille heille joita kyseinen asia koskettaa ja ottaa minusta samalla käyttöön myös aito ja oikea valitusmaksu. Puolueemme puheenjohtaja Petteri Orpo linjasi myös hyvin lupa-asioita toteamalla, että lainsäädäntöön tulee lisätä lupaus ajallaan valmistuvista luvituksista. Lupaus kuuluisi niin, että myöhästynyt lupa on hyväksytty lupa. Tämä malli on käytössä jo Alankomaissa ja toivottavasti pian myös meillä Suomessa.

Kokoomuksen seuraavat 66 toimenpidettä sujuvamman maankäytön ja rakentamisen ja paremman asumisen edistämiseksi on nyt julkaistu ja toivottavasti niistä leijonan osa ehditään toteuttaa vielä tämän vaalikauden aikana. Kokoomuksesta tämä ei siis ainakaan jää kiinni.

Leave a Comment