Jatketaan johdonmukaisella linjalla

Talouspolitiikan arviointineuvosto oli tänään jättämässään lausunnossa huolissaan talouspolitiikan linjasta, koska julkisen talouden tasapaino ei ole ensi vuonna kehittymässä aiemmin esitetyllä tavalla.

Tästä uskallan olla hieman eri mieltä, mutta se ei tarkoita, ettenkö olisi huolissani maan talouden kehityksestä. Taloutta pitää jatkuvasti seurata ja hallituksen on tarvittaessa oltava valmis uusiin toimiin.

Kolme ekonomistia, Holmström, Korkman ja Vihriälä, joilta pyysin elokuussa näkemyksen taloustilanteesta ja talouspolitiikan suunnasta olivat lausunnossaan sitä mieltä, että finanssipolitiikan linja on tässä tilanteessa kohdallaan.

Heidän mukaansa finanssipolitiikan viritystä voidaan pitää järkevänä kompromissina finanssipolitiikan lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteiden välillä: julkisen talouden velkaantumiskehitys todennäköisesti taittuu suhteessa BKT:hen lähivuosina ja toisaalta finanssipolitiikka ei sanottavasti heikennä kotimaista kysyntää. Samaan johtopäätökseen päätyi kansainvälinen valuuttarahasto IMF lokakuun alussa.

Arviointineuvosto on oikeassa siinä, että kilpailukykysopimus heikentää julkisen sektorin tilannetta. Työn verotuksen kevennykset olivat kuitenkin välttämättömiä sopimuksen aikaansaamiseksi.

Hallitus toteuttaa neljän miljardin euron säästötoimet tinkimättömästi. Emme kuitenkaan halunneet lähteä vaarantamaan orastavaa talouden kasvua ja työllisyyden paranemista tekemällä lisäleikkauksia jo päätettyjen neljän miljardin päälle.

Hallitus päätti pitää kiinni tiukoista menokehyksistä ja panostaa työllisyyttä edistäviin toimiin. Tästä konkreettisena tuloksena oli työllisyyspaketti, jonka keskeinen ydin on työttömyysturvan aktiivimalli.

Lähden siitä, että mikäli talouden kasvu ei vahvistu ja työllisyystilanne kohene lähikuukausien aikana, on korjaustoimia tehtävä kevään kehysriihessä. Tämä tarkoittaa siis finanssipolitiikan kiristämistä eli säästöjä, jotka on aikataulutettava järkevällä tavalla.

Kuten talousviisaat ovat todenneet, ei Suomi tästä säästämällä nouse. Ongelmamme on rakenteissa. Työmarkkinat ja julkinen sektori tarvitsevat laajasti reformeja, jotta Suomi pärjää ja talous kääntyy kasvuun.

Siksi hallitus valmistelee jo päätettyjen rakenneuudistusten lisäksi uusia toimia mm. kannustinloukkujen purkamiseksi ja yritysverotuksen uudistamiseksi.

Leave a Comment