Huominen ilman pelkoa -kampanja testaa hallituksen selkärangan

Suomalaisilla uutissivustoilla on rasismikeskustelu jälleen tänä kesänä käynyt kuumana. Osa poliitikoista on vaatinut jopa uskontoon ja ihonväriin perustuvaa ihmisten erottelua. Tämän suuntaiset lausunnot aiheuttavat huolestuttavia lieveilmiöitä. Syntyy ryhmittymiä, jotka käyttävät kansalaisoikeuksiaan toisten ihmisryhmien kansalaisoikeuksien rajaamiseksi.

Valitettavaa on, ettei populistisiin lausuntoihin ole esimerkiksi perussuomalaisten puoluejohto tai kansanedustajat puuttuneet selväsanaisesti. Lähinnä kommenteissa on vähätelty rasistisia möläytyksiä sekä niiden aiheuttamaa kohua. Onneksi muiden hallituspuolueiden johdosta on kuultu edes pari selkeää kannanottoa rasismia vastaan.

Se, ettei rasistisiin ilmiöihin puututa selkeästi, viestii välinpitämättömästä kannasta rasismiin: hiljaisuus ja vähättely antavat ymmärtää, että rasistiset ilmiöt hyväksytään osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Ihmisoikeuksien noudattamisessa ei ole olemassa harmaata aluetta. Suomalaisilla on siksi lupa odottaa hallituspuolueiden kesäkokouksista selkeitä kannanottoja rasismia vastaan.

Tänään on saatu erinomainen esimerkki siitä, mitä asialle voitaisiin tehdä. Vihreiden nuorten puheenjohtajat Jaakko Mustakallio ja Saara Ilvessalo perustivat kansalaiskampanjan nimeltä Huominen ilman pelkoa – järjestäytynyt rasismi rikoslakiin.

Kampanjan tarkoituksena on saattaa Suomen laki vastaamaan solmittuja kansainvälisiä velvoitteita, joiden mukaan Suomella on velvollisuus kieltää rasismia edistävät ja siihen yllyttävät järjestöt sekä muu organisoitu toiminta. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjausten mukaan kokoontumisvapaus ei ulotu rasistiseen liikehdintään.

Kampanjan tavoitteena on saattaa järjestäytynyt rasismi rikoslakiin yli 100 kansanedustajan allekirjoittamalla lakialoitteella. Jokainen meistä voi osallistua kampanjaan allekirjoittamalla vetoomuksen, joka luovutetaan kansanedustajille.

Tällaisilla toimilla hallitus voisi antaa selkeän viestin, ettei kansalaisvapauksia voi eikä saa käyttää toisten ihmisryhmien kansalaisvapauksien rajoittamiseen. Itse aion lakialoitteen allekirjoittaa ja kannustan kaikkia kansanedustajia tekemään samoin.

Vetoomuksen voi allekirjoittaa osoitteessa www.rasismirikoslakiin.fi

Leave a Comment