Holhous lopetettava – nuoriso osaa käyttää alkoholia

Alkoholilainsäädäntömme on EU-jäsenmaiden tiukin, mutta alkoholinkulutus ja siitä aiheutuvat haitat ovat jäsenmaiden keskitasoa. On ilmiselvää, että aikansa elänyt alkoholilakimme yhdistettynä korkeaan verotukseen ei ole vähentänyt kulutusta vaan luonut taloudellisen kannustimen siihen, että ihmiset tuovat juomansa ulkomailta ja nauttivat niitä ravintoloiden sijaan kodeissaan ja kaduilla.

Hallitus valmistelee parhaillaan alkoholilain kokonaisuudistusta. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan (kesk) esittämät linjaukset sisältävät monia hyviä normien purkuehdotuksia, joilla mm. vapautetaan ravintoloiden aukioloaikoja ja lievennetään anniskelusääntöjä. Jäin kuitenkin kaipaamaan jopa rohkeampaa uudistusta alkoholilakiin. Suomen olisi aika eurooppalaistua tässäkin asiassa.

Paras ja yhdenmukaisin päätös olisi sallia vahvojen oluiden ja viinien myynti vähittäiskaupassa ja laajentaa alkoholin myyntiaikoja. Aluksi myynnin vapauttaminen saattaisi lisätäkin kulutusta. Uskon sen kuitenkin tasoittuvan ja jopa alenevan, kun alkoholin glorifiointi loppuisi.

Suomessa alkoholiverotus ei myöskään ohjaa mietojen alkoholijuomien kulutukseen. Ruotsissa on ymmärretty, että viinin ja mietojen alkoholijuomien kulutus suhteessa kirkkaaseen viinaan täytyy pitää veroilla järkevänä. Kirkkaan viinan vero on Ruotsissa korkeammalla ja mietojen viinien ja mietojen alkoholijuomien verotus alemmalla tasolla kuin Suomessa.

Loppu viinarallille veropolitiikalla

Olennaista on löytää tasapaino alkoholista aiheutuvien ongelmien ehkäisemisen ja holhoavan sääntelyn purkamisen välille. Ravintolat ovat kotia ja katua turvallisempi paikka nauttia alkoholia. Ravintolat ja baarit voivat Suomessa huonosti, sillä alkoholivero on nostanut hinnat pilviin. Holhousmentaliteetti ei muuta juomista missään suhteessa parempaan, päin vastoin. Muutoksen voisi saada aikaan verotuspolitiikalla. Kulutuksen siirtyminen ulkomailta tuodusta ja kotona nautitusta ravintolassa nautittuun alkoholiin olisi ainoastaan positiivista. Lopetetaan viinaralli tiputtamalla alkoholivero Keski-Euroopan maiden tasolle.

Emme voi taistella globalisaatiota vastaan. Internetin olutkaupat ovat auki kaikille nettiyhteyden ja luottokortin omistaville 24/7, valikoima on käytännössä loputon ja hinta kotiovelle toimitettuna on halvempi kuin 65 % vakiokatteella toimivassa Alkossa. Myös Virossa, josta ne isot lastit haetaan. Se, että saatavuus torpataan kaikilta joidenkin ongelmakäytön vuoksi, ei ole nykypäivää. Viinaralli Tallinnaan ei tule näillä eväillä ainakaan loppumaan.

Tapakasvatusta ja juomakulttuurin sivistämistä

Niissä maissa, joissa alkoholin humalahakuinen käyttö on vähäisempää, alkoholi on helposti saatavissa mutta asenteet ovat paremmat. Kohtuukäyttöön päästäisiin tapakasvatuksella – saannin rajoittaminen ei tuo sellaisia tuloksia. Alkoholiongelmat vähenevät ainoastaan juomakulttuuria sivistämällä, ja juomakulttuuri sivistyy ainoastaan tarjontaa laajentamalla ja monipuolistamalla.

Suosittelen ravintola- ja gasthaus-tyyppisen elinkeinon kehittämistä keskieurooppalaiseen suuntaan, jossa viinit ja oluet nähdään osana elintarvikkeita. Suomalaisia vähälukuisia viinien tuottajia ja olutpanimoita tulee myös kehittää elinkeinona. Pienpanimoiden rajoitukset ovat täydellinen esimerkki nykyisen alkoholipolitiikan epäonnistumisesta – kukaan alkoholiongelmainen ei tule pienpanimoiden tuotteilla pahentamaan tilannettaan. Tärkeintä olisi, että Suomessa olisi tarjolla laajempi tuotevalikoima myös vähittäiskaupassa. Kotimaisten pienpanimoiden on todella vaikea myydä tuotteitaan, ja myös ulkomaisten oluiden valikoima on harrastajien näkökulmasta Alkossa edelleen vaatimaton. Panimoiden pitäisi saada myydä suoraan ulos yli 4,7 % oluita, ja myös kaupoissa prosenttirajaa pitäisi hieman nostaa, jotta valikoima laajenisi.

Nuorista mallia

Lopuksi haluan kehottaa kaikkia tutustumaan suomalaisten nuorten alkoholinkäyttöön. Nuoriso on altistunut suuremmalle määrälle alkoholimainontaa kuin vanhempi väki. Silti nuorison alkoholinkäyttö on ollut jo pitkään selvässä laskussa. Se kertoo terveemmästä suhtautumisesta alkoholiin. Suomen alkoholiongelma näyttäisi tutkimusten mukaan olevan sukupolvi-ilmiö. Mitä tuoreempi sukupolvi, sitä vähemmän ongelmia alkoholin kanssa. Mainonnan vaikutus näkyy siinä, mihin brändeihin kulutuskysyntä iskee. Kestävää kehitystä on oman kontrollin ja vastuun oppiminen – jokainen päättää itse juomisestaan. Nuoriso on sen jo myönteisesti näyttänyt.

Leave a Comment