Hallituksen budjettiratkaisut oikeansuuntaisia

Parhaillaan elämme Suomessa merkittävää vaihetta monella tapaa. Talous on kasvanut ripeästi ja työttömyysluvut ovat kääntyneet parempaan suuntaan vaikkakin työttömiä on edelleen aivan liikaa. Eri osapuolten katseet ovat tiukasti työllisyyden parantamisessa ja kilpailukyvyn sekä kasvun turvaamisessa. Liittokohtaiset neuvottelut palkkaratkaisuista ovat käynnistyneet ja niitä käydään seuraavien kuukausien aikana. Merkittäviä asioita kaikki.

Hallitus on luvannut ettei kenenkään verotus nouse. Vuoden 2018 budjetti näyttää siltä, että tähän päästään.

Olen herätellyt keskustelua suomalaisten palkansaajien verotuksesta viime päivinä. Yksi esiin nostamani fakta on se, että tällä hetkellä tuloveroa maksavista kansalaisista vajaa 30 prosenttia maksaa yli 70 prosenttia kuntien ja valtion ansiotuloveroista. Olen halunnut nostaa tämän esiin kysymyksenä verotuksen toimivuudesta. Keskustelu on ollut erittäin vilkasta ja olen kiitollinen saamistani kommenteista ja uusistakin ajatuksista.

Hallitus kertoi osana budjettipäätöksiä rakentavansa verotuksen tiekartan tulevaisuuteen. Ajatus on hyvä. Akava haluaa olla mukana keskustelussa, kun verojärjestelmään haetaan uutta suuntaa sekä ennustettavuutta. Tämä on luonnollisesti olennainen asia kaikille palkansaajille.

Seuraava merkittävä vaihe on syksyn työmarkkinaneuvottelut, jotka hoidetaan liittokohtaisesti. Palkkaratkaisut, verotus ja näiden vaikutus ostovoiman kasvuun ovat keskeisiä asioita. Tavoitteena on kokonaisratkaisu, jolla kilpailukyky ja työllisyys parantuvat.

Pitkällä aikavälillä työllisyysasteen tulee Suomessa nousta 75 prosenttiin. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömiä on tällä hetkellä 315 000. Korkeakoulutettuja työttömiä näistä on yli 50 000. Luvut ovat liian suuria.

Mitä korkeampi koulutus sitä korkeampi työllisyysaste. Korkeasti koulutettujen työllisyysaste on yli 75 prosenttia, mutta tavoitteen pitää tietysti olla vieläkin korkeampi. Perusasteen koulutuksen varassa olevien henkilöiden työllisyysaste on 43 prosenttia. On selvää, että heidän työllisyytensä parantaminen on välttämätöntä yleisen työllisyystavoitteen saavuttamisessa.

Hallituksen budjettiratkaisut ovat työllisyyttä edistäviä. Hyvä niin. Meillä on kuitenkin edessä erittäin suuri työ, jotta nyt vallitseva suunta jatkuu ja työttömyyden laskuvauhti nopeutuisi.

Leave a Comment