Eroon nastoista ja talvinopeusrajoituksista

Jälleen elämme sitä aikaa vuodesta kun runsasliikenteisimmät tiemme ovat jo sulia ja kuivia. Samaan aikaan nastat narskuvat asfalttia vasten. Nastarenkaat aiheuttavat näinä aikoina paljon ongelmia ilmanlaatuun ja teiden kuntoon. Nastarenkaat kuluttavat asfalttiteitä paljon ja irrottavat terveysongelmia aiheuttavia hiukkasia tien pinnasta ja lisäävät myös rengasmelua.

Olen jo vuosia sitten esittänyt, että voisimme luopua kalenteriin sidotusta talvirengaspakosta ja siirtyä vaateeseen sään- tai kelinmukaisista renkaista. Samalla olisi syytä luoda järjestelmiä kannustaa ihmisiä siirtymään nastarenkaista kitkarenkaisiin. Minusta harkinnan arvoista voisi olla verokannuste, sillä kitkarenkailla ajavat kuljettajat eivät aiheuta nastarengaskuljettajien tapaan yhtä merkittävästi hengistysilmaongelmia eivätkä myöskään teiden urautumista.

Viime vuoden lopulla Helsingin seudun ympäristöpalveluiden mittaukset paljastivat, että pääkaupunkiseudun ilmanlaatu heikkeni nimenomaan nastarenkaiden käyttöönoton jälkeen marraskuun alusta lähtien. Itse asiassa nastarenkaiden käyttö näkyy ilmanlaadussa jo loppusyksystä alkaen, ja nastat kuluttavat voimakkaasti asfaltin pintaa muodostaen pölyä. Tällaisina kevätpäivinä, kun tiet sitten kuivuvat, niin hiukkaset nousevat ilmaan ja menevät hengistysilman mukana lasten ja meidän aikuistenkin keuhkoihin.

Nastarenkaiden vaikutuksia on tutkittu jo pitkään. Tutkimustulokset ovat johtaneet siihen, että monet valtiot, osavaltiot sekä kaupungit ovat tiukentaneet nastarenkaiden käyttöä. Näin siis siitä huolimatta, että varsinkin viime vuosina nastarenkaatkin ovat kehittyneet ja nastojen määrää on vähennetty ja kokoa kevennetty. Norjassa ja Ruotsissa joissakin kaupungeissa on esimerkiksi otettu 2000-luvulla käyttöön nastarenkaiden katukohtaiset käyttökiellot tai nastarengasmaksut. Länsinaapureittemme talvirengaspolitiikka onkin selvästi meitä ympäristöpainotteisempaa. Norjassa on kieltojen ja rajoitusten lisäksi myös laajempaa kampanjointia aiheen ympärillä. Norjassa ja Ruotsissa kitkarenkaiden osuus talvirenkaista on samaa luokkaa kuin meillä nastarenkaiden osuus. Esimerkiksi Norjassa Oslo laskee nastarenkaiden käytön vähenemisen terveyshyödyt sadoissa miljoonissa Norjan kruunuissa.

Meillä Suomessa rapistellaan mieluiten nastarenkailla. Kevättalvella 2011 tehdyn tutkimuksen mukaan Helsingin kantakaupungissa kadun varteen tai pysäköintilaitoksiin pysäköidyistä henkilöautoista oli nastarenkailla varustettuja kolme neljästä  (76 %) ja kitkarenkailla vain 24 %. Pakettiautoissa jako oli 80 % ja 20 %. Samaan aikaan maamme autokoulujen opetusautoista kuitenkin jopa puolessa on kitkarenkaat. Autokoulun opettajista 74% uskookin kitkarenkaiden ohjaavaan ennakoivaan ajotapaan. Itse toivonkin, että nyt Suomi nastarenkaiden keksijämaana voisi ottaa askeleen laadukkaiden pohjoismaisiin olosuhteisiin tehtyihin kitkarenkaiden suuntaan.

Toinen älyttömyys on kalenteriin sidotut talvinopeusrajoitukset. Talvinopeusrajoituksia on tänäkin talvena ollut käytössä 9 000 tiekilometrillä kautta maan lokakuun lopulta lähtien. Huonoilla keleillä nämä alemmat nopeusrajoitukset voivat olla perusteltuja, mutta kelistä riippumattomat rajoitukset vähentävät lopulta liikennesääntöjen kunnioittamista. Nopeusrajoitusten vaihtamista on perusteltu liukkaudella ja pimeällä, mutta nytkin tiet ovat jo ainakin Etelä-Suomessa sulia ja illatkin pitkään valoisia. Autoliittokin on puuttunut asiaan, mm. heidän viestintäpäällikkönsä Jukka Tolvanen on todennut seuraavaa: ”Suuren osan syksyä ja talvea keli on hyvä ja tie kuiva. Tuolloin alhaisia nopeusrajoituksia ei pidetä mielekkäinä ja niitä aletaan venyttää. Se aiheuttaa helposti sen, että rajoituksilla ei ole uskottavuutta silloinkaan kun ne olisivat oikeasti tarpeen.”

Ongelma voitaisiin ratkaista muuttuvin nopeusrajoituksin tai edullisesti lisäkilvin. Muuttuvat nopeusrajoitukset ovat oikein käytettyinä hyvä ratkaisu kelin mukaiseen ajonopeuksien säätelyyn. Nopeusrajoituksia olisi hyvä pystyä muuttamaan myös muina vuodenaikoina esimerkiksi ruuhkatilanteissa ja myös runsassateisina päivinä. Samaan aikaan lakia tulisi muuttaa niin, että muuttuva nopeusrajoitus voidaan nostaan myös 120km/h moottoriteillä sään ja liikenteen sen salliessa talviaikaankin.

Ymmärrän, että muuttuvien nopeusrajoitusten yleistymistä hidastaa niiden kallis hinta. Kelin mukaisia rajoituksia voitaisiin tehdä edullisemminkin. Mallin voisimme ottaa vaikkapa Saksasta. Siellä on käytössä nopeusrajoitus, joka on voimassa vain, jos tie on märkä. Miksei Suomessakin voitaisi soveltaa samanlaista ratkaisua, jossa alempi nopeusrajoitus olisi voimassa vain tien ollessa märkä, jäinen tai luminen? Samalla päästäisiin eroon kaksi kertaa vuodessa toistuvasta liikennemerkkien vaihtamisesta, ja tienpidossa voitaisiin keskittyä olennaisempiin asioihin.

Nyt kuivilla teilläkin käytössä olevat talvinopeusrajoitukset pidentävät myös matka-aikoja niin henkilö- kuin linja-autoliikenteessäkin. Rautatie-, ilma- ja meriliikenteessä on jatkuvana tavoitteena matka-aikojen lyhentäminen. Siksi on erikoista, että maantieliikenteessä ollaan valmiita pidentämään talven ajaksi matka-aikoja kaikissa olosuhteissa.

Ehdotan, että kalenteriin perustuvasta talvirengaspakosta ja jopa kirkolliseen juhlapyhään sidostusta sallitusta nastarengasajelusta luovutaan ja uudistetaan lakia niin, että määrittävänä tekijänä on kelin vaatima rengas. Samalla luodaan kannustin siirtyä kitkarenkaisiin ja rajataan nastarenkaiden käyttöä ainakin pääkaupunkiseudulla. Ja talvinopeusrajoituksista luovutaan siirtyen esimerkiksi Saksan kahden nopeusrajoituksen malliin, missä alempi nopeus on voimassa tien ollessa jäinen tai luminen.

Ymmärrän, että laajamittainen ja nopea siirtyminen kitkarenkaiden käyttöön voisi olla liikenneturvallisuusriski, mutta toisaalta se lisäisi ennakointia ja puhdistaisi hengitysilmaamme. Otetaan siis askel Pohjoismaiseen liikennekulttuuriin.

Tilannenopeus on tämänkin jälkeen kuljettajan vastuulla.

 

Leave a Comment