Donald Trump aikoo mullistaa Suomen verotuksen

Hävittyään kamppailun terveydenhuollosta presidentti Trump keskittyy seuraavaksi verotukseen. Radikaalin uudistuksen todennäköisyys on pieni, mutta onnistuessaan se mullistaisi myös Suomen verojärjestelmän. Muutoin Suomi kokisi ennen näkemättömän yritysten muuttoliikkeen Yhdysvaltoihin.

Trump hävisi taiston Presidentti Obaman nimeä kantavan terveydenhuoltouudistuksen kaatamisesta. Nyt Trump siirtää huomionsa suureen verouudistukseen, jossa yritysveroa ja korkeatuloisten verotusta radikaalisti laskettaisiin, mikä puolestaan kasvattaisi liittovaltion rahoitusvajetta.

Tie uudistukselle on kuoppainen, sillä demokraatit eivät pidä tuloerojen kasvattamisesta eivätkä republikaanit julkisen velan kasvattamisesta. Lisäksi puolueettoman CBO:n tuore mittaus osoittaa että liittovaltion velka räjähtää katosta läpi jo nykyiselläkin lainsäädännöllä.

Kun rahaa liittovaltion kassaan ei tulekaan Obamacaren purkamisesta, Trump etsii sitä pahasti alijäämäisen ulkomaankaupan ehdoista vaikka tulleja korottamalla. Republikaanit ovat kuitenkin vapaakaupan puolustajia, joten he eivät lämpene tulleille.

Mutta yhteinen sävel voi löytyä toisaalta, mikä tekee vielä nyt epätodennäköisestä uudistuksesta mahdollisen.

Republikaanit ovat ehdottaneet suurta uudistusta yritysverotukseen, jossa noudatettaisiin kassavirtaperiaatetta. Sekä osto- että työpanokset voisi vähentää verotuksessa samoin kuin investoinnit heti investointihetkellä. Vastaavasti investointia vastaan otetun velan korkomenoja ei voisi enää vähentää. Ulkomaankauppaa uudistettaisiin niin, että vienti olisi kokonaan verovapaata, kun taas tuontia verotettaisiin.

Uudistuksen lobbarit väittävät, että uudistuksella ei ole vaikutusta kansainväliseen kauppaan, koska valuuttakurssi vahvistuu tämän rajaveron verran. Sen minkä viennin verottomuus ja tuonnin verotus suosii Yhdysvaltojen ulkomaankauppaa, sen vahvistuva dollari sitä heikentää.

Käytännön elämässä näin tuskin käy, ja vaikka kävisikin, verouudistuksen suurin vaikutus tulee muualta.

Suomalaisten yritysten kannalta olennaisempi kysymys syntyy verouudistuksen synnyttämästä sijaintiedusta. Jos Suomi jää vanhaan verosysteemiin, Yhdysvaltoihin myyvien suomalaisyritysten kannattaa siirtää tuotantoaan tai näyttää voittonsa Yhdysvaltioissa, vaikka dollarin vahvistuminen kompensoisikin kokonaan rajaveron tuoman muutoksen hintakilpailukykyyn.

Koska uudistuksen jälkeen yhdysvalloissa voisi vähentää tuloista sekä välituotteet että työpanoksen, veropohja olisi kapeampi. Tällöin suomalaisille yrityksille tulisi suuri motivaatio näyttää voittoja Yhdysvalloissa tai siirtää tuotanto sinne.

Jotta Suomi ei menettäisi yrityksiään, sen pitäisi alentaa nykyinen lähdemaaperusteinen yritysvero nollaan tai alentaa radikaalisti työnantajan työntekijöistä koituvia sosiaaliturvamaksuja.

Näin mittava verojärjestelmän muutos Yhdysvalloissa on epätodennäköinen, mutta toteutuessaan sillä olisi valtavat vaikutukset maailmanlaajuisesti. Muut maat reagoisivat joko väittämällä uudistusta kansainvälisten sopimusten vastaiseksi tai siirtymällä pikavauhtia samanlaiseen järjestelmään. Yhdysvaltojen verouudistus on maailmantalouden lähiaikojen suurin häntäriski, suorastaan musta joutsen.

Leave a Comment