Budjettiriihi puitiin perheiden parhaaksi

Hallituksen eilen sopima budjettiesitys saa lapsiystävällisyydestä kiitettävän arvosanan. Sitä ei voi edes oppositio kiistää. Lapsiemme ja lasten lastemme kannalta oli reilua, ettei talouskasvu harhauttanut vastuuttomien menonlisäyksiin. Kokoomus jatkaa työtä, jottemme eläisi tänään tulevien sukupolvien kustannuksella.

Perhevapaauudistuksen käynnistäminen osoitti, että hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi täysin välttämätön työlinja ja uudistukset jatkuvat. Budjettiriihi osoitti myös, että kokoomus on vahva perhepuolue. Tosiasia on, että ilman eduskuntaryhmämme sitkeää työtä ei perhevapaauudistus olisi käynnistynyt.

Riihessä tehtiin vastuullisesti talouskehysten puitteissa useita perheiden arkea parantavia päätöksiä. Sata vuotta täyttävän Suomen tulevaisuus on lapsissa. Lapsilisän yksinhuoltajakorotus nousee.
Äitiyspakkausta kehitetään ja pikkulapsiperheiden vanhempainpäiväraha nousee samalla kun vähimmäispäivärahoja korotetaan. Opiskelevat lapsiperheet saavat huoltajakorotuksen.

Riihessä sovittiin useasta toimesta, joilla vauhditetaan Kokoomuksen tavoitteita edistää varhaiskasvatuksen laatua ja osallistumisastetta. Varhaiskasvatusmaksujen 70 miljoonaan euron alennukset kohdistetaan pieni- ja keskituloisille. Näin puretaan kannustinloukkuja ja edistetään työllisyyttä. Toisen lapsen sisaralennus esitetään nostettavaksi 50 prosenttiin. Maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin tulee 6 700 perhettä lisää. Lisäksi käynnistetään kokeilu viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien koulutusmäärien lisäämiseen kohdennetaan lisävoimavaroja.

Peruskoulun tasa-arvon vahvistamiseksi esitetään 25 miljoonaa euroa. Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta uudistetaan 23 miljoonalla eurolla. Lisäpanostukset varhaiskasvatuksen ja koulutukseen ovat kullanarvoisia.

Kokoomukselle on tärkeää, että perhevapaauudistus valmistellaan lapsi- ja perhelähtöisesti. Joustavuus ja erilaisten perheiden yhdenvertainen kohtelu ovat lähtökohta. Työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvoa lisätään. Vanhemmuudessa tarvitaan isät ja äidit, työelämässä naiset ja miehet. Perheiden tukijärjestelmää yksinkertaistetaan ja kehitetään nykyisestä. Mahdollisuus hoitaa lasta kolmeen ikävuoteen saakka kotona säilytetään. Uudistuksessa etsitään keinoja edistää ja joustavoittaa paluuta perhevapailta työelämään sekä viedään käytäntöön perheystävällisten työpaikkojen toimintamalleja.

Perhevapaauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 2019. Uudistusta tehdään yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Työssä on tärkeä kuulla perheitä sekä lapsi-ja perhejärjestöjä.

Kokoomusvoimin valmistelemamme perhevapaamalli on toimiva perusta, koska se täyttää kaikki budjettiriihessä uudistustyölle sovitut reunaehdot. Mallissamme lähdetään siitä, että perheet itse tietävät parhaiten, mikä on lapselle parasta.

Leave a Comment