Avoin yhteiskunta on puolustamisen arvoinen

Eurooppalaisiin arvoihin kuuluvat demokratia, rauha, vapaus, tasa-arvo, ihmisoikeudet, sananvapaus ja heikommista huolehtiminen.

Eurooppalaiset arvot ovat joutuneet useiden kammottavien, ehdottomasti tuomittavien hyökkäysten kohteeksi. Brysselin pommi-iskut ovat viimeisin tragedia.

Kirjoitin tapahtumapäivänä Twitterissä näin: ”Terroristien pahin vihollinen on avoin, suvaitsevainen yhteiskunta. Ei anneta periksi”. Eurooppalaisia arvoja vastaan hyökkäävien tarkoituksena on saada meidät pelkäämään ja lietsoa vihaa, kaaosta ja vastakkainasettelua. Hyökkääjät saavuttavat tavoitteensa, jos lakkaamme olemasta suvaitsevaisia ja moniarvoisia ja jos emme enää pidä kiinni vapaudesta, demokratiasta ja tasa-arvosta. He voittavat myös, jos annamme vihapuheen vallata tilan vuoropuhelulta ja sallimme syrjinnän yhdenvertaisuuden sijaan.

Olisi helppoa puhua kovia ja esittää vaatimuksia: rajat kiinni, lisää valvontaa. Se on juuri sitä, mitä terroristit tavoittelevatkin. Pahan paikan tullen omista arvoista on pidettävä entistä tiukemmin kiinni.

Suomessakin keskusteluilmapiiri on koventunut. Rasistiset ja väkivaltaan yllyttävät puheet ovat lisääntyneet. Ihmiset sanovat kamalia asioita toisistaan omissa nimissään, omilla kasvoillaan. Viha synnyttää uutta vihaa.

Meillä jokaisella on vastuu siitä, mihin suuntaan maailma ja Suomi sen osana kulkevat. Sulkeudummeko, käännymmekö sisäänpäin vain toimimmeko arvojemme pohjalta, avoimessa maailmassa?

Olen antanut opetus- ja kulttuuriministeriön kaikille osastoille – varhaiskasvatus ja yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus, korkeakoulut ja tiede, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja kirkollisasiat – toimeksi valmistella toimenpiteitä, joilla voimme ehkäistä vihapuhetta ja rasismia sekä vahvistaa osallisuutta yhteiskunnassa. Mukaan kutsumme laajasti kansalaisyhteiskunnan eri toimijoita, jokainen voi osallistua. Ongelmat eivät taatusti ratkea yksin opetus- ja kulttuuriministeriön toimin, mutta me voimme tehdä paljon yhdessä. Tärkeää on pyrkiä vähentämään osattomuutta, näköalattomuutta ja syrjintää kaikkialla yhteiskunnassamme.

Opetus ja kasvatus ovat keskeisimmässä roolissa siinä, että lapsista ja nuorista kasvaa vastuullisia, eurooppalaisia arvoja puolustavia kansalaisia. Jo varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja peruskoulun tärkeä tehtävä on yhdessä kotien kanssa kasvattaa avarakatseisia, toisia ihmisiä kunnioittavia, toisten asemaan asettumiseen kykeneviä ja välittäviä aikuisia. Kiusaamista, syrjintää tai rasismia ei saa hyväksyä eikä siitä saa vaieta.

Korostamme kulttuurien ja ihmiselämän moninaisuuden kunnioitusta. Puolustamme eurooppalaisia arvoja sivistyksen, koulutuksen ja kulttuurin keinoin. Voiko niitä muilla keinoilla puolustaakaan?

Leave a Comment