Avoin kirje liikenneministeri Anne Bernerille

Suomi on pitkien etäisyyksien harvaan asuttu maa. Liikennepolitiikkamme on tähän asti lähtenyt siitä ajatuksesta, että koko maassa on voitava asua ja liikkua. Edustamanne puolue, Suomen Keskusta, on pitänyt tätä aiemmin tärkeänä liikennepolitiikan perusperiaatteena. Te olette nyt murtamassa tämän periaatteen ja päätöksillänne merkittävästi heikentämässä alueiden elinvoimaa ja kansalaisten liikkumismahdollisuuksia. Haluatte tuoda markkinaehtoisuuden suomalaiseen liikennepolitiikkaan.

Kysyin teiltä ja pääministeri Sipilältä syksyllä eduskunnan kyselytunnilla, miltä sellainen Suomi näyttäisi, jossa liikennepolitiikkaa tehtäisiin puhtaasti bisneksen perusteella – kummallakaan teistä ei ollut tämän kysymyksen vastausta, mutta annoitte kuitenkin lupauksen, että liikenneyhteydet hoituvat jatkossakin koko maassa. Nyt puoli vuotta myöhemmin on selvää, että tuolloin antamanne lupaus on rikottu.

Kaukojunat eivät enää pysähdy kasvavassa 40 000 asukkaan Kirkkonummella, vaan kirkkonummelaiset joutuvat ensin matkustamaan väärään suuntaan aina Leppävaaraan asti, voidakseen nousta Turkuun kulkevaan junaan. Inkoossa juna ei pysähdy enää lainkaan ja vain 40 km Helsingin ydinkeskustasta sijaitsevan Siuntion junayhteydet heikkenevät dramaattisesti, kuten myös hankolaisten ja raaseporilaisten junayhteydet. Viimeinen juna Turun suuntaan lähtee Helsingistä iltaisin jo klo 20.37. Monien pendelöijien päivä pitenee aikataulumuutoksista ja keinotekoisista korvaavista bussijärjestelyistä johtuen kohtuuttomasti. Osa iltatyöläisistä on joutunut kokonaan muuttamaan alueelta. Te olette raskaalla tavalla pettänyt läntisen Uudenmaan asukkaat ja yrittäjät.

Lakkautitte ostoliikenneleikkauspäätöksellänne Sisä-Suomesta useita poikittaislinjoja, joille tosin myöhemmin löysitte vähäksi aikaa lisärahoitusta, kun Keskustan eduskuntaryhmässä  kupli pahasti ja jouduitte ahtaalle näiden Keskustan ydinalueita raivostuttaneiden leikkausten kanssa. Yhdestä lakkautuspäätöksestänne tosin pidätte kiinni kynsin hampain, nimittäin läntisellä Uudellamaalla liikennöineen Y-junan lakkauttamisesta. Surkuhupaisaksi tämän päätöksenne tekee se, että Y-juna oli päivästä toiseen täynnä matkustajia. Eli hiljaiset junat saivat teiltä jatkoaikaa, jotta saisitte Keskustan eduskuntaryhmältä työrauhan, mutta lakkautitte ainoan junayhteyden, jossa oli joukoittain matkustajia. Ajoitte Y-junan härkäpäisesti alas, koska se ei sopinut isompaan suunnitelmaanne tehdä markkinaehtoiselle liikenteelle tilaa. Y-junan lakkauttaminen yhdistettynä kaukojunien junavuorojen supistamisiin on läntisellä Uudellamaalla – pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella – toimistanne johtuen jouduttu tilanteeseen, jossa tuhansien ja tuhansien ihmisten päivittäinen matkustaminen vaikeutuu ja osalla muodostuu mahdottomaksi.

Kun olemme eduskunnassa ja läntisen Uudenmaan edustajien tapaamisissa arvostelleet rantaradan junaliikenteen heikentämispäätöksiä, olette ollut silminnähden loukkaantunut; joku voisi sanoa teidän olleen kovasti tuohtunut, jopa raivoissanne. On ollut yllättävää nähdä, miten henkilökohtaisesti olette ottanut asiaan, ei teidän persoonaanne, kohdistuvan kritiikin, joka alueen asukkailta, yrittäjiltä ja muilta toimijoilta on tullut. Ei myöskään ole voinut välttyä siltä vaikutelmalta, että päätitte säilyttää Keskustapuolueelle tärkeitä sisäisen Suomen hiljaisia junareittejä poliittisista syistä, mutta lakkautitte samanaikaisesti vilkkaimmin liikennöidyn ostojunayhtyden Y-junan, eikä sille löydy jatkoaikaa, koska sitä ajaneet toimijat ovat kritisoineet päätöstänne julkisesti. Ette myöskään antanut mitään arvoa sille 11 000 ihmisen allekirjoittamalle adressille, jonka alueen asukkaat viikossa keräsivät kertoakseen teille miten suuresta asiasta alueen kannalta on kyse.

Me olimme ehdolla samassa Uudenmaan vaalipiirissä kevään 2015 vaaleissa, joissa haimme kansalaisilta valtakirjaa saadaksemme edustaa heitä maamme parlamentissa seuraavat neljä vuotta. Ette missään vaiheessa vaalikampanjan aikana tuonut esille näkemyksiänne liikenteen laajamittaisesta heikentämisestä läntisellä Uudellamaalla. Kannatuksenne Rantaradan varrella olisi varmuudella jäänyt vaatimattomaksi, jos olisitte avoimesti kertonut liikenteen alasajosuunnitelmistanne etukäteen. Nyt olette sanonut, että olette politiikassa vain tämän kauden, ettekä siten ole edes kantamassa jatkossa vastuuta nyt tekemistänne kovista, monien tuhansien ihmisten arkea vaikeuttavista päätöksistä.

Teillä on edelleen tilaisuus korjata läntistä Uuttamaata kovalla kädellä kurittavat junapäätöksenne. Emme pyydä enempää kuin muut alueet maassamme, mutta on kohtuullista esittää, että Kirkkonummen, Raaseporin ja Hankoniemen seutua kohdeltaisiin samalla tavalla kuin muitakin alueita. Kyse ei ole hallituksen kannalta taloudellisesti  merkittävästä asiasta, vaan tosiasiassa melko pienestä päätöksestä, jonka ministerinä voitte halutessanne tehdä aivan itse. Yksi allekirjoitus ja yksi soitto VR:n johdolle riittää, jos tahtoa riittäisi. Paikallisjunayhteyden palauttaminen ja yhden päivittäisen kaukojunavuoron lisääminen pelastaisi paitsi tuhansien ihmisten arjen, myös monen yrityksen ja oppilaitoksen päänvaivan.

Leave a Comment