Avoimuutta verotukiin, tiekartta verotukseen

Kansanedustajan pitää ilmoittaa vaalituki-ilmoituksessaan  kaikki kahvikuppilaskutkin. Hyvä niin.

Etujärjestöjen tulorahoitus perustuu jäsenmaksujen vähennyskelpoisuuteen maksajan verotuksessa. Verotukea tulee myös yleishyödyllisyyden  verovapauden kautta. Keskustelua käydään myös useiden etujärjestöjen saamista yleishyödyllisen asuntorakentamisen verovapaista osinkotuloista. Samoin tämä osin liittyy nopeasti kasvavaan asumistukeen ja sen vaikutukseen asuntojen hintoihin.

Etujärjestöt  – kuten kansanedustajatkin –  vaikuttavat yhteiskunnallisesti. Etujärjestöjenkin rahankäyttö tulisi siis olla läpinäkyvää. Nyt ei riittävästi ole. Kollega Harry Harkimon aloite oli hyvä avaus tähän suuntaan.

Samoin läpinäkyvää pitäisi esimerkiksi olla merenkulun mittava verotuki erityisesti niin sanottujen viihdelaivojen osalta. Kilpailutilanne on muuttunut maissa olevien ravintoloiden kanssa varsin epäreiluksi.

Hallitus päätti luopua moottoripyörä- ja veneveroista.

Veron tavoite oli fiskaalinen eli tarkoitus oli kerätä rahaa valtion kassaan. Arviot olivat alun perin noin 25 miljoonaa euroa vuodessa, mutta valmistelussa todettiin, että tavoite ei toteutuisi ja siksi  pisteveroista luovuttiin. Hyvä niin.

Kaiken kaikkiaan veropolitiikan tekeminen mopoilla onkin  liian pieni idea. Jatkossa verotuksen kokonaisuutta on Suomessa tarkasteltava sekä asiantuntijavoimin että poliittisten päättäjien toimesta toimintaympäristön koko ajan muuttuessa. Tarvitaan verotuksen tiekartta – suunnitelma, jossa tähdätään työllisyyden, investointien ja innovaatioiden edistämiseen oikeudenmukaisuus huomioiden.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon asettama asiantuntijaryhmä yritysverotuksen haasteita tarkastelemaan oli tarpeen, mutta se oli liian kapea-alainen. Tarvitsemme vielä laajempaa tarkastelua verotukseen ja osin sosiaaliturvaan. Kansainvälinen verokilpailu ja veromuutokset, työn muuttuminen, kannustinloukut, digitalisaatio ja maakuntauudistus  muun muassa antavat aiheen.

Ennakoitavuus on tärkeää verotuksessa. Edettäköön siksi maltillisesti ja erityisesti avoimuuden ja ison tiekartan tietä.

Leave a Comment