Avoimuutta, Angela Merkel

Saksalaiset tekevät erinomaisia autoja.  Osaaminen on monilla aloilla huippuluokkaa.  Siksikin ihmetyttää, että pankkitoiminta Saksassa sakkaa jatkuvasti. Samalla ihmetyttää se, että mistä johtuu avoimuuden puute Saksassa.

Murheenkryyneinä Saksassa ovat pitkään olleet valtiolliset Landesbankit,  jotka ovat osavaltioiden säästöpankkien ja itse osavaltioiden yhteisesti omistamia.  Ylisuuri riskinotto, ongelmien piilottelu ja hallinnon tehottomuus ovat vieneet kannattavuuden ja luottamusta.

Nyt Deutsche Bankin ongelmat ovat eskaloitumassa. Erityisesti pankin valtavat johdannaissijoitukset puistattavat. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on arvioinut Deutsche Bankin merkittävämmäksi systeemiriskiksi maailman finanssijärjestelmässä.  Commerzbankin eli Saksan toiseksi suurimman ja valtion osaomistukseen ajautuneen pankin tilanne lienee parempi mutta tuskin kovin paljoa parempi.

Pankkikriisien yksi tunnettu opetus on ollut se, että ongelmat pitää nostaa heti avoimesti ja  rohkeasti pöydälle.

Toiseksi on tärkeää heti ryhtyä riittävän voimakkaisiin korjaaviin toimiin. Siten ja vain siten palaa takaisin luottamus.

Pankkitoiminta on luottamusliiketoimintaa. USAssa tämä ymmärrettiin ja ongelmat nostettiin aidosti esille ja  pankit pääomitettiin  Myös Suomessa 1990-luvun alussa alkupähkäilyn jälkeen ongelmat nostettiin kunnolla pöydälle.

Ensimmäiset stressitestit kriisin alettua olivat Euroopassa enemmän peittelyä kuin ongelmien analysointia. Saksassa ja Italiassa vieläkään avoimuus ei ole vieläkään riittävää. Deutsche Bankin koville onkin nyt laittanut USA. Avoimuus ei sinällään riitäkään,  jos annettava informaatio on vajavaista, riittämätöntä tai jopa harhaanjohtavaa.

Japani on ollut esimerkki liian hitaasta reagoinnista ja sen tuomista ongelmista. Euroopassa tästä pitää nyt todella kaikkien oppia.

Muitakin esimerkkejä avoimuuden puutteesta muistuu Saksasta mieleen.  Esimerkiksi kun maataloustukia EU:ssa aiottiin julkistaa, niin Saksa oli viimeinen vastustaja.

Saksalainen pankkijärjestelmä ei saavuta luottamusta ilman avoimuutta todellisista riskeistä.

Pankkijärjestelmä ei näytä Saksassa avoimuuteen itse pystyvän.  Valtion johdon on tartuttava tähän ongelmaan tiukasti. Saksan hallitus ja Angela Merkelin on otettava aloite avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi saksalaiseen pankkijärjestelmään. Uudistuksia tarvitaan. Nyt avoimuutta Angela!

Leave a Comment