Arvot takaisin huippu-urheiluun

Kuluvana vuonna on maailmalta kuultu todella huonoja uutisia huonosta hallinnosta ja käytännöistä huippu-urheilussa.

Useiden kansainvälisten urheilujärjestöjen rahankäyttö on ollut leväperäistä ja suoranaista lahjontaa on esiintynyt. Uusitut dopingtestit ovat karmeaa luettavaa. Ja yksittäisen valtion sallimat dopingkäytännöt syövät huippu-urheilun uskottavuutta rotan lailla. Eihän todellakaan kilpailla siitä, missä maassa on toimivampi dopinghuijaus!

Suomalaisia ja yleensä eurooppalaisia käytäntöjä voitaneen pitää keskimääräistä parempina. Esimerkiksi Euroopan Lentopalloliitossa on hyvään hallintoon panostettu. Kuitenkaan ei ollut tänä vuonna hyvä uutinen se, että Suomen Olympiakomitean on epäilty käyttäneen osittain väärin vuonna 2014 saamiaan valtionavustuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen painotti läpinäkyvyyttä ja kutsuikin professori Heikki Halilan selvittämään, miten valtion avustusprosessien kriteeristöä voitaisiin selkeyttää ja samalla lisätä järjestelmän läpinäkyvyyttä.

Euroopan unionilla on ns. tukitoimivalta urheilun ja liikunnan alalla eli se voi tukea, yhteen sovittaa ja täydentää jäsenvaltioiden liikuntasektorin toimia. Unionin toiminnalla pyritään kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta sekä urheilusta vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä samoin kuin suojelemalla urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta.

Hyvää hallintoa (good sport governance) korostetaan kansainvälisten urheilujärjestöjen säännöissä ja periaatteissa. Myös hyvät arvot – avoimuus, rehellisyys, läpinäkyvyys, urheilun puhtaus, yhdenvertaisuus – ovat läsnä niin puheissa kuin hyvin tehdyillä nettisivuilla. Ongelmana on siinä, että käytännöt ovat olleet muuta varsinkin silloin, kun suuret rahat ovat kyseessä ja kansallinen menestys kaikki kaikessa.

Lain, säädösten ja ohjeiden kirjaimen noudattamisesta pitää päästä lähemmäksi lain hengen toteuttamista. Kyse on arvoista ja etiikasta. Jos ne pettävät, mitkään säännöt ja ohjeet eivät riitä. Urheilun itsensä tulevaisuuden takia on aivan välttämätöntä, että arvot palaavat maailmalla urheilun käytöntöihin. Suomi olkoon tässä veturi ja edelläkävijä.

Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä on KHT-tilintarkastaja ja toimii Euroopan Lentopalloliitto CEV:in sisäisenä tarkastajana

Leave a Comment