Älytön alkoholisääntely haittaa myös yrityksiä

Tänä keväänä puhutaan Suomessa paljon alkoholista. Meneillään on alkoholilain uudistaminen, jonka tarkoituksena on tuoda ikivanha laki tähän päivään. Olennaista on tasapainon löytäminen terveyshaittojen vähentämisen ja normien purun välille. Normien karsimisen tavoitteena on alan työllisyyden vahvistaminen ja yksilön vapauden lisääminen.

Nykylaki on tulvillaan arkielämälle vieraita yksityiskohtaisia rajoituksia, joita on sitten vielä usein tulkittu tiukimmalla mahdollisella tavalla. Pidän terveyspoliittisia tavoitteita keskeisinä: tavoite edistää suomalaisten terveyttä on syy, miksi alkoholipolitiikassamme on rajoituksia. Kuitenkin monesti ongelmia on lähdetty ratkaisemaan aivan liian järeillä aseilla.

Ravintoloihin kohdistuvaa sääntelyä on kevennettävä. On korkea aika siirtyä hakemuksista ilmoituksiin ja ohjeistuksiin. Ravintoloiden byrokratia jatkoaikalupaa haettaessa ei ole tätä päivää. Monen nuoren ensimmäinen työpaikka on ravintola-alalla ja heikko työllisyystilanne vaikeuttaa työuran alkuun pääsyä. Tavoitteena on, että alkoholia nautitaan mieluummin ravintoloissa. Näin uudistetaan juomakulttuuria ja samalla luomme uusia työpaikkoja. Tärkeää on myös tavoite juomisen siirtämisestä kontrolloituun ympäristöön.

Hyvä päätös kauppojen aukiolojen vapauttamisesta haastaa meidät myös laajentamaan alkoholin myynnin aikoja. Tämä tarvitsee luonnollisesti rinnalleen päivittäistavarakaupan omia toimia, kuten hyvin toimivaa omavalvontaa.

Viennistä vastaavana ministerinä pidän myös outona tilannetta, jossa suomalaiset tuottajat eivät voi listata vahvoja alkoholejaan nettisivuillaan. Kuinka viedä kuluttajatuotetta, josta ei löydy netistä tietoa? Tolkun ihmiselle tämä tuntuu vaikealta ymmärtää.

Leave a Comment