”Alko-puolue” pelottelee turhaan

Esitys alkoholilain kokonaisuudistuksesta on luonnosvaiheessa. Ensimmäisessä versiossa on saatujen tietojen mukaan parannuksia lähinnä ravintola-alalle, mutta muuten ei kovin merkittäviä ajanmukaistuksia ole vielä mukana. Kokoomus ja perussuomalaiset haluavat selvästi rohkeampia uudistuksia. Hallituksen enemmistö, kuten myös hallituspuolueiden kansanedustajien enemmistö, on vapaamman linjan kannalla. Lupa onkin odottaa, että esitys vielä paranee ennen virallista lausuntokierrosta.

Viime vuosina erityisesti pienpanimokulttuuri on lisännyt Suomessa suosiotaan. Virossa se on suorastaan räjähtänyt, ja suomalaisiakin toimijoita on siirtynyt Suomenlahden eteläpuolelle sikäläisten vapaampien sääntelyolojen ja muutenkin suvaitsevamman ilmapiirin perässä. Suomessakin on jo pitkään toivottu helpotuksia esimerkiksi pienpanimoiden asemaan.

Selkein tapa parantaa pienpanimotuotteiden pääsyä kuluttajien saataville olisi korottaa päivittäistavarakaupan prosenttirajaa. Nykyinen 4,7 tilavuusprosentin raja on keinotekoinen ja mielivaltainen. Suurin osa laadukkaista oluista on luonnolliselta koostumukseltaan tuota vahvempaa. On järjetöntä, että hyvät tuotteet pitää pilata laimentamalla, jotta ne saataisiin laajaan jakelutiehen. Tämän on muututtava. Samalla pitää säätää pienpanimoille ulosmyyntioikeus uuteen, korkeampaan vahvuuteen saakka. Erillistä pienpanimopoikkeusta prosenttirajan osalta tuskin on mahdollista tehdä.

Keskustelu Alkon monopoliasemasta on ollut koomista seurattavaa. Kyvykkäät ihmiset ovat harvassa asiassa kyenneet niin täydellisiin loogisiin umpisolmuihin kuin Alkon aseman puolestapuhujat. Alkon vähittäismyyntimonopoli on perusteltu saatavuuden rajoittamisella kansanterveyssyin. ”Alko-puolue” pelottelee, että jos päivittäistavarakaupan 4,7%:n rajaa nostetaan, Alkon myymälätiheys romahtaa ja tiukan viinan saanti maaseudulla vaikeutuu (eli saatavuus rajoittuisi). Samalla Alko virittelee verkkokauppaa syksyksi, ilmeisesti saatavuutta rajoittaakseen. Ota näistä sitten selvää.

Itse olen sitä mieltä, että monopoli saisi jo mennä. Ruokakauppoihin kuuluisivat kaikki ruokajuomat alkukuohuvista jälkiruokakonjakkeihin ja kaikki siltä väliltä. Alkoholijuomat ovat elintarvikkeita ja erottamaton osa normaalia länsimaista elämänmenoa. Niihin ei pidä suhtautua 1800-luvun yläluokkaisella moralismilla.

Alkoholipolitiikan pitää olla elinkeinopolitiikkaa ja kulttuuripolitiikkaa. Sen pitää osaltaan olla myös sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, mutta holhouksen pitää olla progressiivista: Sen pitää kohdistua niihin, jotka todella tarvitsevat apua. Nuoriso on jo edeltäviä sukupolvia fiksumpaa, tutkitustikin. Räkä poskella örveltämistä pidetään junttimaisena. Ja hyvä niin.

Leave a Comment